Over het beleidsterrein Sociaal & Onderwijs

Koninklijke BLN-Schuttevaer streeft naar een Europess afgestemd scholingsbeleid, waar carriereperspectief en life long learning de basis vormen voor de kwaliteit en toekomstbestendigheid van de binnenvaart. De toekomst van de sector hangt in grote mate af van voldoende en kwalitatief goed personeel. Opleiden gaat verder dan kennis vergaren en een vak leren. Het gaat ook om karaktervorming en het vergroten van verschillende handelingsperspectieven. Life long learning is nog lang geen gemeengoed in de sector. Wij zetten ons in om de aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van het (na)scholingsaanbod te verhogen. We richten ons vooral op het verder ontwikkelen van de ondernemersvaardigheden.  

Uw contactpersoon

Voor meer informatie over het domein Sociaal & Onderwijs neemt u contact op met onze beleidsadviseur Onderwijs & Sociaal Peter Brandt via peterbrandt@bln.nl of telefoonnummer 078-782056501

Europese opleidingen Binnenvaart vanaf 2022 gelijkwaardig

20 november 2017 - (45 keer gelezen)
Op dinsdag 14 november 2017 is in Straatsburg de richtlijn voor erkenning van de Beroepskwalificaties voor de Binnenvaart geaccepteerd door het Europees Parlement.
Reageer

CDA: binnenvaart geholpen met Europese erkenning beroepskwalificaties

14 november 2017 - (93 keer gelezen)
Vandaag heeft het Europees Parlement nieuwe wetgeving goedgekeurd die gaat over de erkenning van beroepskwalificaties van werknemers in de binnenvaart. “Goed nieuws voor een sector die kampt met flinke …
Reageer

BLN-Schuttevaer maakt werk van onderwijs

12 oktober 2017 - (776 keer gelezen)
Afgelopen vrijdag 6 oktober vond de eerste gezamenlijke bedrijfstakcommissie van het STC, Nova College, Scalda College en ROC Friese Poort plaats. Naast de binnenvaartscholen nemen ook branchevereniging …
Reageer

Nog enkele plaatsen vrij in training Praktijkopleider Scheepvaart

09 oktober 2017 - (544 keer gelezen)
Op maandag 16 oktober a.s. organiseert Emprove de 1-daagse training Praktijkopleider Scheepvaart. Tijdens de training krijgen de (toekomstige) praktijkopleiders handvatten aangereikt om constructief leiding …
Reageer