Over het beleidsterrein Sociaal & Onderwijs

Koninklijke BLN-Schuttevaer streeft naar een Europess afgestemd scholingsbeleid, waar carriereperspectief en life long learning de basis vormen voor de kwaliteit en toekomstbestendigheid van de binnenvaart. De toekomst van de sector hangt in grote mate af van voldoende en kwalitatief goed personeel. Opleiden gaat verder dan kennis vergaren en een vak leren. Het gaat ook om karaktervorming en het vergroten van verschillende handelingsperspectieven. Life long learning is nog lang geen gemeengoed in de sector. Wij zetten ons in om de aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van het (na)scholingsaanbod te verhogen. We richten ons vooral op het verder ontwikkelen van de ondernemersvaardigheden.  

Uw contactpersoon

Voor meer informatie over het domein Sociaal & Onderwijs neemt u contact op met onze beleidsadviseur Onderwijs & Sociaal Peter Brandt via peterbrandt@bln.nl of telefoonnummer 078-782056501

Informatiedag 'Stoppen met varen'

15 september 2017 - (165 keer gelezen)
Steunpunt Binnenvaart organiseert vrijdag 6 oktober in samenwerking met Stichting ABRI opnieuw een voorlichtingsdag over ‘stoppen met varen’. Tijdens de besloten bijeenkomst op museumschip René Siegfried …
Reageer

Sluitingsdatum aanvraag subsidieregeling praktijkleren in zicht

08 september 2017 - (253 keer gelezen)
Met de subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Voor het studiejaar 2016-2017 …
Reageer

A1-verklaring verplicht bij werkzaamheden in Frankrijk

25 juli 2017 - (1012 keer gelezen)
Het is sinds een aantal maanden verplicht om als werkgever een A1-verklaring te kunnen overleggen aan de Franse inspectie.
7 reacties

100% geslaagden op de Maritieme Academie Harlingen

20 juli 2017 - (731 keer gelezen)
Nadat op dinsdag 11 juli ongeveer 50 binnenvaartleerlingen van de MBO-opleiding Binnenvaart van de Maritieme Academie Harlingen in IJmuiden hun diploma hadden gekregen, was het op vrijdag de 14e tijd voor …
Reageer