Tweejaarlijkse SVA-congres: "Horizontale samenwerking"

13 maart 2018

Dinsdag 13 maart 2018 - 12:00 uur.

Het bundelen van goederenstromen levert grote kostenvoordelen op. Door horizontale samenwerking kunnen verladers c.q. vervoerders zendingen samenvoegen. Dezelfde hoeveelheid goederen kan met minder vrachtwagens, treinen en schepen worden vervoerd. Beter voor het milieu! Minder congestie!

In het aankomend SVA-congres, op 13 maart a.s., belichten we deze samenwerking tussen bedrijven van zowel een juridische als een bedrijfskundige kant.

Juridisch kijken we vanuit verschillende rechtsgebieden naar het thema: vervoerrecht, verbintenissenrecht, mededingingsrecht, ICT-recht en privacy-recht.

Bedrijfskundig kijken we naar de instrumenten die beschikbaar zijn om deze samenwerking tot een succes te maken. Een belangrijk instrument is informatie-uitwisseling via platforms, via de elektronische vrachtbrief, via betrouwbare koppelingen (iShare). Daarnaast draaien er proefprojecten zoals Nextrust en Compose 5PL.

Programma
Na een plenaire zitting met prof. dr. Goos Kant (Professor in Business Analytics aan de Universiteit van Tilburg, tevens directeur van ORTEC) kunt u kiezen uit het juridische-of het bedrijfskundige programma. Beide programma´s kennen drie sessies met elk 6 sprekers.

Inschrijven voor het SVA-congres
Via de volgende link kunt u zich inschrijven voor het congres: https://www.sva.nl/congres/sva-congres-2018.


Reageren

Reacties (0)