Bijeenkomst "Nieuwe koers voor binnenvaartcertificaten"

15 februari 2018

Donderdagochtend 15 februari 2018.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft het genoegen u uit te nodigen voor een presentatie op donderdagochtend 15 februari 2018.

Tijdens de presentatie wordt ingegaan op een aantal ingrijpende veranderingen bij het certificeren van binnenvaartschepen, pleziervaartuigen en drijvende werktuigen. Het niet of niet tijdig inspelen op deze veranderingen kan ernstige gevolgen hebben voor uw leden. De inhoud van de presentatie kan u helpen uw leden volledig te informeren over deze materie.

Onderwerpen die tijdens de presentatie aan de orde komen, zijn:

  • minder mogelijkheden voor afgifte voorlopige certificaten (VCO en CBB);
  • verruiming mogelijkheden voor tijdige certificaatverlenging;
  • beperking toepasbaarheid overgangsbepalingen;
  • certificaatplicht vanaf 30 december 2018 voor drijvende werktuigen, ongeacht hun lengte, en pleziervaartuigen met L > 20 meter of L x B x T > 100 m3.

Voor een goede organisatie verzoeken wij u vriendelijk om u uiterlijk op 8 februari aan te melden via Joke.huisman-benus@ilent.nl. Vermeld daarbij uw naam en organisatie.

Verzoek is wel uw opgave te beperken tot maximaal 2 vertegenwoordigers vanuit uw organisatie.

De bijeenkomst wordt gehouden in het:

Van der Valk Hotel Breukelen
Stationsweg 91
3621 LK Breukelen
Telefoon: 0346-265888
www.hotelbreukelen.nlReageren

Reacties (0)