Dossiers

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 moeten alle organisaties in Nederland voldoen aan nieuwe privacyregels. Die staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Europese wetgeving stelt strenge eisen aan de omgang met persoonsgegevens. De wet eist een inspanningsverplichting: u moet kunnen aantonen dat u er alles aan hebt gedaan om de privacy te waarborgen.
Lees verder

Project CLINSH

CLINSH is een project dat de effectiviteit en kosten van emissiereducerende technieken en alternatieve brandstoffen vanuit de praktijk in kaart brengt.
Lees verder

Frans minimumloon

Vanaf 1 juli 2016 zal Frankrijk een minimumloon invoeren dat ook van toepassing is op werknemers uit andere landen die in Frankrijk werkzaamheden verrichten.
Lees verder

Stremming Maas n.a.v. aanvaring stuw Grave

In dit dossier vindt u alle berichten naar aanleiding van de aanvaring met de stuw in Grave in december 2016.
Lees verder

Infrastructuur

In dit dossier vindt u informatie over infrastructurele zaken van Koninklijke BLN-Schuttevaer. De lobby rondom de vaarweginfrastructuur wordt gevoerd via het centraal overleg Vaarwegen.
Lees verder

Water

Nederland is een laaggelegen delta met veel water, zoals het IJsselmeer, de Zeeuwse stromen, de rivieren en kanalen. Het waterbeheer in Nederland omvat meer dan vaarwegen alleen.
Lees verder

Platform Zero Incidents

Koninklijke BLN-Schuttevaer heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Het Platfom Zero Incidents (PZI) is een initiatief dat bijdraagt aan meer veiligheid in de sector.
Lees verder

Nautische berichten

In dit dossier vindt u actuele nautische berichten aan de scheepvaart zowel nationaal als internationaal.
Lees verder

Duits minimumloon


Lees verder

Kredietunie

Net zoals alle MKB branches heeft de binnenvaart last van de gevolgen van de kredietcrisis. Eén van de in het oog springende gevolgen is de moeilijke kredietverlening door de traditionele financiers; de banken. Ondernemers van Koninklijke BLN-Schuttevaer signaleerden dit probleem en zijn op zoek gegaan naar alternatieve financieringsbronnen.
Lees verder

Bemanningsregeling

Na een inspanning van jaren door achtereenvolgens Kantoor Binnenvaart, BBU en Koninklijke BLN-Schuttevaer wordt nu internationaal een begin gemaakt met de discussie over de bemanningsregeling voor de Rijnvaart. Deze staat tevens model voor bemanningsregelingen buiten de Rijn.
Lees verder

Huisvuil

Vanaf 1 november 2013 betalen binnenvaartschippers zelf de kosten voor de afgifte van overig scheepsbedrijfsafval, waaronder huisvuil en niet-oliehoudend klein gevaarlijk afval (KGA). Schippers kunnen sindsdien langs de rijksvaarwegen alleen nog afval afgeven als zij een abonnement hebben afgesloten bij de SAB Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten. Daartoe zijn een aantal open containers langs de vaarwegen vervangen door gesloten containers die alleen met een ecokaart met chip geopend kunnen worden. Ook bij andere afvalinzamellocaties, zoals depots en milieuboten, kan alleen nog afval worden afgegeven met een ecokaart met chip.
Lees verder

Ontgassen

Het ontgassen van ladingtanks van tankschepen is het verlagen van de gasconcentratie van ladingdampen in de tanks achterbleven na het lossen. Het ontgassen kan zowel naar de atmosfeer plaatsvinden, als naar een ontgassingsinstallatie geplaatst op de wal of een schip.
Lees verder

RenteSwaps

Iemand met een variabele rente op een lening/hypotheek kan het risico lopen dat wanneer de Euriborrente stijgt ook hun een rente op deze lening zal gaan stijgen. De banken kwamen met de ‘oplossing’: het financiële product RenteSwap.
Lees verder

CDNI

De binnenvaart staat bekend als de milieuvriendelijkste vervoerswijze. De behandeling van het afval dat onvermijdelijk ontstaat tijdens de exploitatie van de schepen vormt dan ook een bijzonder aandachtspunt voor de binnenvaartoperators. Daartoe is op 1 november 2009 het Verdrag inzake de Verzameling, Afgifte en Inname van Afval in de Rijn- en Binnenvaart van 9 september 1996 in werking getreden.
Lees verder

Containervaart

In 2017 werden er 8.194.232 containers overgeslagen, totaal in TEU's 13.734.334 De binnenvaart is in het containertransport – met name waar het gaat om zeecontainers – een belangrijk vervoerder binnen de Europese Unie. De containerbinnenvaart heeft een marktaandeel van 35% en vervoert 3,2 miljoen TEU per jaar. Het containervervoer per binnenvaartschip zal in de komende decennia groeien want steeds meer verladers verkiezen water boven de weg.​
Lees verder