CoronaAlgemeen

In deze onzekere tijd waarin de hele wereld wordt geconfronteerd met de gevolgen van het coronavirus is de transportsector door het ministerie, terecht, aangemerkt als vitale sector. U bent één van de schakels die ervoor zorgt dat Nederland deze moeilijke tijd zo goed mogelijk doorkomt. Om u zoveel mogelijk te ondersteunen in het belangrijke werk dat u doet, hebben wij alle voor de binnenvaart relevante informatie met betrekking tot het coronavirus opgesomd in een online dossier. We updaten dit dossier dagelijks met alle informatie die bij ons bekend is. Mocht u over informatie beschikken die nog niet in het dossier staat; laat het ons weten. Dan nemen wij het alsnog op. Laten we elkaar zoveel mogelijk steunen de komende periode. U kunt de informatie aanleveren via: info@bln.nl.

 

VEELGESTELDE VRAGEN

Algemeen

 • Hoe om te gaan met inspecteurs?

  Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft beslist dat de (gedelegeerde) inspectiediensten van de ILenT onder de "vitale processen” vallen.

  De NBKB-inspecteurs blijven, zolang dit verantwoord is, hun inspecties op locatie uitvoeren. Zij zijn hierbij gehouden aan de richtlijnen van het Kabinet en het RIVM. Voorwaarde is wel dat u of uw vertegenwoordiger die bij de inspectie aanwezig is vrij van klachten moet zijn die kunnen duiden op besmetting met het Covid-19 virus. Tijdens de inspectie zullen onze inspecteurs voor zover mogelijk voorzorgsmaatregelen nemen, zoals o.a. geen hand geven en afstand houden om het risico op besmetting te beperken. Mocht u zelf ziekteverschijnselen hebben of heeft u liever dat de reeds geplande inspectie, gezien de huidige situatie, verplaatst wordt naar een latere datum neemt u dan s.v.p. zo spoedig mogelijk contact op met uw inspecteur.

  Houd u sowieso aan onderstaande regels om de kans op besmetting te minimaliseren:

  • Maak gebruik van digitale apparaten zoals tablets en laptops voor het invullen van checklists en papieren. De inspecteur / auditor kan zelfs buiten het schip zijn papieren invullen. Op deze manier wordt contact met elkaar tot een minimum beperkt.
  • Maak gebruik van uw telefoon of digitale communicatieprogramma's zoals Microsoft Teams wanneer u moet overleggen. (U kunt gratis gebruik maken van Teams: https://products.office.com/en-us/microsoft-teams/group-chat-software)
  • Wanneer je geen toegang hebt tot deze digitale apparaten, zorg er dan voor dat fysiek contact is uitgesloten. Ga bijvoorbeeld niet aan dezelfde tafel zitten, loop niet samen rondjes aan boord, zorg ervoor dat er beperkte mensen in hetzelfde gebied zijn.
  • Maak het gebied na het bezoek schoon. Besteed speciale aandacht aan deurgrepen, koffiekopjes, pennen, oppervlakken zoals de tafel en alle andere middelen die door deze persoon worden aangeraakt.
 • Wat te doen als iemand aan boord is besmet met Corona?
  • Haal de zieke en de hele bemanning van boord.
  • Laat het schip grondig reinigen.
  • Na deze tijd kan er een nieuwe bemanning aan boord komen.
  • Zorg ervoor dat PBM's ook grondig worden gereinigd.

   

 • Welke voorzorgsmaatregelen kan ik nemen aan boord?
  • Zorg voor goede persoonlijke hygiëne en kom niet in de buurt van zieke mensen die griepverschijnselen hebben.
  • Regelmatig handen wassen, minstens 30 seconden.
  • Gebruik eventueel ontsmettingsgel als handen wassen niet altijd mogelijk is.
  • Gebruik papieren zakdoekjes of hoest en nies in de binnenkant van een elleboog.
  • Een papieren mondkapje dragen helpt niet tegen besmetting met het virus.
  • Maak geregeld harde oppervlakken (bureaublad, lichtknoppen, deurklinken, toetsenbord) extra schoon.
  • Beperk het schudden van handen, en blijf op gepaste afstand van elkaar.
  • Zorg voor goede ventilatie van de werkplekken.
  • Probeer je gezicht en mond niet aan te raken met je handen.
  • Reinig (Vol) gelaatsmaskers direct na gebruik en ontsmet deze grondig. Gebruik geen maskers van elkaar. Gebruik ook elkaars handschoenen niet.
  • Houd elkaar in de gaten en wees alert op ziekteverschijnselen bij je collega’s.
  • Wijs collega's met vakantieplannen op de reisadviezen van de overheid.
  • Ga niet naar gebieden waar het coronavirus voorkomt. Als dat niet anders kan, vermijd daar dan grote groepen mensen, kom niet in de buurt van boerderijen en wilde dieren.
  • Ga zorgvuldig om met de bereiding van voedsel (zeker in risicogebieden) en zorg dat eten goed is doorbakken en doorgekookt.
  • Volg de regels en instructies van derden, zoals laad-/losinstallaties en de autoriteiten.
  • Volg het nieuws en laat u informeren door informatiebronnen van de overheid (in Nederland: www.rivm.nl).

   

  BESMETTING

  • Neem telefonisch contact op met je huisarts als u: o Koorts hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid) en o In een risicogebied bent geweest, of  In contact met geweest met een patiënt met het virus.
  • Informeer uw collega’s en uw werkgever over een (potentiele) besmetting.
 • Hoe maak ik de regels m.b.t. het betreden van mijn schip duidelijk?

  Wilt u regels stellen m.b.t. bezoek aan boord en deze duidelijk maken voor elke bezoeker? Vul dan in dit formulier uw scheepsnaam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en emailadres in en print het formulier.

  Dit kan in het Nederlands en in het Engels. Hang het op bij elke ingang (stuurhut, machinekamers. Woningen) en eventueel de loopplank of het steiger.’

 • Wat zijn de maatregelen van de overheid met betrekking tot de binnenvaart?

  Gisteren eind van de middag is bijgaand besluit door de CCR genomen https://www.ccr-zkr.org/13070000-nl.html.  Met dit besluit zorgen de CCR-lidstaten dat:

   

  • het vaarwegmanagement en de sluisbediening zoveel mogelijk in stand blijft.
  • alle certificaten die op 15 maart 2020 nog geldig waren, dit voorlopig ook blijven. Het gaat dan om alle documenten gebaseerd op ROSR, RSP en RPR. Hiermee wordt voorkomen dat er problemen ontstaan doordat keuringen niet meer uitgevoerd kunnen worden.
  • bemanningsleden tussen hun woonplaats en locatie van inscheping of ontscheping kunnen reizen, zo nodig met een verklaring. De CCR heeft hiervoor een modelformulier gepubliceerd. Deze vindt u hier.
  • Met Multilaterale Overeenkomst MO25 (klik hier voor de publicatie in de Staatcourant)  wordt de geldigheid van de opleidingscertificaten (basis, chemie, gas en veiligheidsadviseur) wettelijk verlengd tot 1 december 2020. Die mogelijkheid bestaat in het ADN maar helaas niet in de CCR-regelingen. Lidstaten worden opgeroepen zo snel mogelijk MO25 te ondertekenen. De volgende landen hebben al getekend:  Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Frankrijk, Slowakije en Hongarije.

  • Op dit moment wordt ook gewerkt aan een MO dat alle technische certificaten in verband met het ADN wettelijk verlengd worden. Naar verwachting komt dit MO eind van deze week. Dergelijke MO’s van het ADN gelden dus voor alle EU-lidstaten plus de ADN-lidstaten die mede-ondertekenen.

  We gaan er van uit dat hiermee de eerste gevolgen van de corona crisis zo goed mogelijk tegemoet getreden kunnen worden. Het besluit kan zo nodig later aangevuld worden.

   

  De Europese Commissie ondersteunt deze maatregelen in EU-verband in lijn met hun richtsnoeren over green lanes https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-lanes_en.pdf. Ook daar is een document voor het reizen van bemanning gepubliceerd in de richtsnoeren onder annex 3.

   

  Ook nationaal hebben we de Nederlandse handhaving verzocht terughoudend te zijn in lijn met dit besluit. Handhavers van ILT voeren geen inspecties op locatie meer uit tenzij daar noodzaak voor is. Noodzaak kan ontstaan bij specifieke meldingen/signalen waar sprake is van acuut risico, ongeval of ernstige marktverstoring.

   

  Binnen Rijkswaterstaat wordt met man en macht gewerkt om de ligplaatsenproblematiek in goede banen te leiden. De ligplaatsbezetting wordt dagelijks gemonitord zodat afwijkingen tijdig waargenomen worden. Er is al besloten om zeer terughoudend te zijn met handhaving rondom de drie keer 24 uur bezetting. Samen met de verschillende regio’s wordt momenteel in kaart gebracht wat er nodig is aan aanvullende ligplaatsen en de daarbij behorende voorzieningen.

Bemanning

 • Hoe zit het met reizen van personeel binnen de EU in België?

  De Belgische autoriteiten controleren actief en verschillende grensovergangen zijn gesloten. Om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen opgehouden worden bij controles is een vignet geïntroduceerd. Voor deze mensen is een vignet beschikbaar.

   

  Schending van het verbod op niet-essentiële reizen is strafbaar. Er wordt door de Belgische autoriteiten actief gecontroleerd op naleving van dit verbod. Het gebruiken van een vignet op basis van onjuiste informatie is valsheid in geschrifte. Ook dit is een strafbaar feit.

 • Hoe zit het met reizen van personeel binnen de EU in Polen?

  Hoewel er signalen zijn dat de grens met Polen mogelijk op slot zal gaan hebben wij daar nog geen formele singalen over. Moet u Pools personeel wisselen dan adviseren wij u vooralsnog in elk geval even de site van Buitelandse zaken te raadplegen. Sinds vandaag (25-03) staat er op de site: "alleen noodzakelijk reizen” code oranje dus. Zodra er bij ons meer bekend is zullen wij dat hier invoegen. Voor de site van Buitenlandse zaken raadpleeg hier het reisadvies: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen

  Ook via bijgaande links kunt de laatste berichten vinden: https://www.gov.pl/web/coronavirus

  https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/poland/latest-news

 • Hoe zit het met reizen van personeel binnen de EU in Servië?

  Als maatregel tegen verdere verspreiding van het coronavirus, verbiedt de Servische overheid de toegang tot Servië voor alle personen afkomstig uit Roemenië. Crew en vaartuigen afkomstig uit Roemenië wordt geen toegang verleend tot Servië bij de grensovergang op de rivier bij Veliko Gradište en Prahovo. Echter, deze maatregel heeft geen invloed op schepen(/trucks) in transit.

 • Hoe zit het met reizen van personeel binnen de EU in Tsjechië?

  De grenzen van Tsjechië zijn gesloten. Voor (Tsjechisch) binnenvaartpersoneel bestaat echter een uitzondering onder een aantal voorwaarden. Bij grenspassage dient het personeel de volgende documenten voor te kunnen leggen:

   

  Houd daarnaast rekening met de vervoersomstandigheden van uw personeel. Er zijn vervoersrestricties op de wegen, die van toepassing zijn op personentransport, bij het inzetten van voertuigen die meer dan 8 personen vervoeren.

  Laat daarnaast uw personeel, voordat zij naar huis afreizen, hun temperatuur meten. Bij grenspassage wordt de temperatuur gemeten en als deze van een reiziger boven de 38 graden ligt, worden alle personen in het betreffende voertuig in quarantaine geplaatst in een daarvoor ingerichte locatie bij de grenspost.

  Klik hier voor een compleet overzicht van de noodmaatregelen in het internationale transport, dat ingang heeft gevonden per zaterdag 14 maart 2020. De belangrijkste informatie in relatie tot de binnenvaart is gemarkeerd.

 • Hoe zit het met reizen van personeel binnen de EU in Frankrijk?

  Frankrijk is vanaf 17/03/2020 om 12.00 uur in lockdown. Alleen verplaatsingen die strikt noodzakelijk zijn, worden nog toegelaten.
  Wie zich MOET verplaatsen, moet twee attesten bij zich hebben: een attest voor de werknemer én een attest van de werkgever op briefpapier van de werkgever.

   

  Op 23 maart is er voor de werknemers een nieuw attest uit gebracht. Dit nieuwe attest staat onder de link.

   

  Inmiddels hebben wij vernomen dat de documenten van Frankrijk voor elke passage opnieuw moeten worden ingevuld. Misschien is het handig om de verklaringen ongedateerd gereed te hebben zodat u wanneer dit nodig is, alleen de datum maar behoeft in te vullen.

 • Kan ik nog bemanningen aflossen in Slowakije?

  Er is een verbod voor alle vrachtschepen, die niet de intentie hebben om te gaan laden of lossen, om aan te meren of ligplaats te nemen op de Donau en bevaarbare zijrivieren. Het is vrachtschepen in transit toegestaan om de ankerplaatsen op de Donau en bevaarbare zijrivieren te gebruiken, wanneer het noodzakelijk is om werk van bemanning te observeren. Het is bemanning verboden om van boord te gaan. Voor alle schepen geldt (in transit of op bestemming; haven/ligplaats) dat het niet is toegestaan om bemanning te wisselen.

 • Hoe zit het met reizen van personeel binnen de EU in Roemenië?

  Roemenië sloot de grenzen voor buitenlandse burgers (op enkele uitzonderingen na) vanaf zondagavond 22 maart 2020. Het legde ook grote bewegingsbeperkingen op binnen het land en verbood het reizen in groepen van meer dan drie personen als deze niet tot hetzelfde huishouden behoren.

   

  Varenden van Roemeense afkomst die niet van boord kunnen gaan of naar huis kunnen terugkeren vanwege de aanhoudende bevriezing bij het wisselen van bemanning, kunnen nu profiteren van een hele reeks maatregelen die op vrijdag 20 maart 2020 zijn aangekondigd door het Roemeense Ministerie van Transport en de Roemeense Marine Autoriteit.

  Roemeense zeevarenden en binnenvaartpersoneel die niet naar huis kunnen terugkeren tijdens de wereldwijde vergrendeling van het Coronavirus, hebben een automatische uitbreiding gekregen op hun in aanmerking komende documenten, zoals: 

  •  Vaarbevoegdheidsbewijzen en bekwaamheidsbewijzen die verlopen vóór 1 juli 2020, krijgen verlengde geldigheid voor een periode van drie maanden maar niet later dan 1 oktober 2020;
  •  Medische keuringen en Monsterboekjes die aflopen voor 1 juli 2020, hebben een verlengde geldigheidsduur van drie maanden maar niet later dan 1 oktober 2020;
  • Bekrachtigingen die een bekwaamheidscertificaat, bekwaamheidscertificaat, certificaat van een goedgekeurde training en een certificaat van GMDSS-radio-operator die vóór 1 juli 2020 afloopt bevestigen of erkennen, zijn geldig voor een periode van drie maanden maar niet later dan 1 oktober 2020 ;
  • Certificaten van schippers en kwalificatiecertificaten van binnenvaartpersoneel die vóór 1 juli 2020 aflopen, worden verlengd voor een periode van drie maanden maar niet later dan 1 oktober 2020;
  • Medische geschiktheidscertificaten, Dienstboekjes en speciale certificaten voor binnenvaartpersoneel die vervallen vóór 1 juli 2020, hebben een verlengde geldigheidsduur van drie maanden maar niet later dan 1 oktober 2020.

   

  De individuele varende hoeft geen aanvraag in te dienen voor bovengenoemde uitbreidingen.

   

  In de vorige week, die op maandag 22 maart begint, zijn enkele reisbeperkingen aangekondigd.

  Alle personen die vanuit Italië, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Iran naar Roemenië komen, gaan de verplichte geïnstitutionaliseerde quarantaine in, terwijl degenen die uit andere landen komen 14 dagen in zelfisolatie moeten blijven. Het niet naleven van deze regels kan boetes, gedwongen detentie of strafrechtelijke vervolging opleveren.

  Schepen kunnen havens binnenvaren en hun werkzaamheden zonder beperkingen laten verlopen. Het samenstellen of verplaatsen van groepen van meer dan drie personen is voor ELK doel verboden.

  Verkeer van personen buiten hun woonplaats kan alleen worden toegestaan ??om bepaalde professionele, persoonlijke of humanitaire redenen, zoals gespecificeerd door de autoriteiten. Personen moeten persoonlijke identificatiedocumenten, werkgerelateerde documenten, een door de werkgever afgegeven certificaat (Redactie: zie Handige documenten in ons dossier) of een ondertekende verklaring van bestemming op zijn of haar naam kunnen tonen.

  Werkgevers die reiscertificaten aan werknemers afgeven, moeten bewijsstukken en bewijzen van noodzaak kunnen voorleggen aan het bedrijf of de activiteiten van het bedrijf en hun personeel voldoende beschermende uitrusting moeten bieden.

  Er zijn voorlopig geen algemene afsluitingen van luchthavens, havens, spoorwegdiensten of wegen in Roemenië. Maar dat kan de komende dagen veranderen, afhankelijk van de aanbevelingen van de volksgezondheidsautoriteiten.

 • Is er een standaard verklaring om mijn personeel mee te geven voor het reizen binnen Europa?

  Bemanningsleden kunnen reizen tussen hun woonplaats en locatie van inschepen of ontscheping, zo nodig met een verklaring. De CCR heeft hier voor een modelformulier gepubliceerd. Gebruik bij het reizen ook een ingevulde werkgeversverklaring.

  Let op, het ene na het andere land komt nu met eigen verklaringen/attesten/vignet. Als een land een eigen verklaring heeft, dan moet je die gebruiken. Onder het kopje handige documenten vindt u al exemplaren voor Frankrijk, Belgie en Tsjechië.

Europees nieuws

 • Met welke doorvaartmaatregelen moet ik rekening houden in Servië?

  Als maatregel tegen verdere verspreiding van het coronavirus, verbiedt de Servische overheid de toegang tot Servië voor alle personen afkomstig uit Roemenië. Crew en vaartuigen afkomstig uit Roemenië wordt geen toegang verleend tot Servië bij de grensovergang op de rivier bij Veliko Gradište en Prahovo. Echter, deze maatregel heeft geen invloed op schepen(/trucks) in transit.

 • Met welke doorvaartmaatregelen moet ik rekening houden in Slowakije?

  Er is een algeheel verbod voor passagiersschepen om aan te meren of ligplaats te nemen op de Donau en bevaarbare zijrivieren. Het is de schepen wel toegestaan om te navigeren door het gebied van de Slowaakse Republiek, dus enkel in transit te passeren. Er is een verbod voor alle vrachtschepen, die niet de intentie hebben om te gaan laden of lossen, om aan te meren of ligplaats te nemen op de Donau en bevaarbare zijrivieren. Het is vrachtschepen in transit toegestaan om de ankerplaatsen op de Donau en bevaarbare zijrivieren te gebruiken, wanneer het noodzakelijk is om werk van bemanning te observeren. Het is bemanning verboden om van boord te gaan. Alle schepen, waarvan de bestemming een haven of ligplaats is in het gebied van de Slowaakse Republiek, mogen laden en lossen zonder limitaties.

 • Met welke doorvaartmaatregelen moet ik rekening houden in Roemenië?

  Vooralsnog is er nog geen algemene sluiting van vliegvelden, havens,  spoorwegdiensten of toegangswegen naar Roemenië. Tevens is er geen beperking op de bewegingen van inwoners binnen het land. Maar dit kan veranderen in de komende dagen op basis van de aanbevelingen van volksgezondheidsautoriteiten.

 • Met welke doorvaartmaatregelen moet ik rekening houden in Hongarije?

  Beperkingen in het varen in verband met publiek gezondheid gevaar op het Hongaarse deel van de Donau.

  In verband met het gevaar van de COVID-19 ziekte veroorzaakt door het SARS-CoV-2 coronavirus in het territorium van Hongarije.

   

  Van 14-03-2020 24:00 tot nader order:

  • Zijn alle passagiers (hotel) schepen verboden aan te landen, af te meren of te ankeren op de Donau en zijn bevaarbare zijrivieren. (redactie: in Hongarije)
  • Passagiers (hotel) schepen zijn alleen toegestaan om als doorgaande vaart door het territorium van Hongarije te varen.
  • Alle vrachtschepen die niet voornemens te zijn om goederen  te laden, lossen of over te slaan zijn verboden aan te landen en af te meren in havens en ligplaatsen op de Donau en de bevaarbare zijrivieren. (redactie: in Hongarije)
  • Vrachtschepen in doorgaande vaart hebben toestemming om de ankerplaatsen op de Donau en de bevaarbare zijrivieren (redactie: in Hongarije) te gebruiken alleen ter naleving van de werktijdregeling van de bemanning. De bemanning is verboden om het schip te verlaten. (redactie: in Hongarije)
  • Alle vrachtschepen waarvan de bestemming een haven of ligplaats in het territorium van Hongarije is hebben toestemming om te laden, lossen of over te slaan in de havens en op ligplaatsen, zonder beperkingen.
  • Schepen die varen op de waterwegen, als ook in de havens en op ligplaatsen van Hongarije zijn verboden van bemanning te wisselen.
  • De terugkomst en het van boord gaan van het schip van Hongaarse ingezetenen, onderworpen aan de naleving van gezondheidsvoorschriften, is toegestaan.

  De naleving en handhaving van de voorschriften in het bericht is verplicht voor de binnenvaartexploitanten.

Financieel

 • Hoe zit het met de stilligregeling?

  EOC wijst eigenaars in de beroepsvaart op hun stilligregeling. Met deze stilligregeling ontvangt u over de betreffende periode, tegen aanvullende voorwaarden, nu tijdelijk een korting van 50% op de cascopremie van EOC en 50% op de P&I premie (of 75% korting op de P&I premie indien u zonder personeel vaart). Vanaf vandaag kunt u gebruik maken van deze regeling met een tijdelijke verhoogde korting. De stilligregeling is voor een minimale aaneengesloten periode van 30 dagen. Deze tijdelijke verhoogde korting blijft minimaal gelden tot 1 juni 2020 en is afhankelijk van de maatregelen die door de overheid zijn genomen.

   

  Wanneer u gebruik wenst te maken van deze tijdelijke regeling dan verzoeken wij u ons hiervan per e-mail op de hoogte te brengen via beroepsvaart@eoc.nl. Aanvullend op de stilligregeling zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

   

  Voorwaarden
  In afwijking van de verzekeringsvoorwaarden is voor deze polis het volgende van toepassing:
  1) Het vaartuig is alleen gedekt voor schade welke ontstaat als het vaartuig ongeladen en buiten bedrijf voor lange tijd stilligt;
  2) Varen is alleen toegestaan binnen een straal van twee kilometer rond de ligplaats welke het schip bij ingang van deze clausule heeft ingenomen. Alle schade welke buiten deze straal van twee kilometer ontstaat is uitgesloten van verzekering, tenzij de verzekeringnemer schriftelijke toestemming van de maatschappij heeft verkregen om buiten de straal van 2 kilometer te varen;
  3) Alle schade en gevolgschade welke ontstaat tijdens het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden is uitgesloten van verzekering (dit geldt niet voor klein onderhoud);
  4) Alle schade en gevolgschade welke ontstaat als het vaartuig langer dan 24 uur onbeheerd wordt achtergelaten is uitgesloten van verzekering;
  5) Alle dekkingen van de aansprakelijkheidsverzekeringen en eventuele andere dekkingen (bijv. P&I) ten behoeve van de lading worden gedurende het van toepassing zijn van deze clausule opgeschort.

   

  Heeft u vragen over uw verzekeringen dan kunt u ons altijd een e-mail (beroepsvaart@eoc.nl) sturen en helpen wij u persoonlijk verder zoals u van ons gewend bent.

 • Is het noodloket voor ondernemers al geopend?

  Ja, het Noodloket voor de coronacrisis is op 27 maart geopend. Ondernemers in een aantal sectoren kunnen vanaf deze dag gebruik maken van het Noodloket oftewel de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVIC 19 (TOGS). Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat hebben dat bekend gemaakt.

  Eenmalige tegemoetkoming

  De regeling voorziet in een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro voor ondernemers die direct worden getroffen door de gezondheidsmaatregelen. Het gaat onder meer om horecagelegenheden, bioscopen, kappers, reisorganisaties, rijschoolhouders, sportclubs en een aantal culturele instellingen als musea, theaters en muziekscholen. De ondernemingen mogen niet gevestigd zijn op een woonadres, tenzij het een café of restaurant is waar de eigenaar of huurder boven woont.

  Iets extra's aan de hoge nood

  De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben directe consequenties voor de inkomsten in een aantal specifieke sectoren. Voor deze ondernemers doet het kabinet binnen het noodpakket via deze gift nog iets extra aan de hoge nood naast andere maatregelen als tegemoetkoming loonkosten en verruimde mogelijkheden voor overbruggingskredieten.

 • Krijgen ouders hun eigenbijdrage aan de internaten ook terug?

  Het Kabinet heeft een coronamaatregel bekendgemaakt op 20-3: alle ouders krijgen hun eigen bijdrage kinderopvang terug (in elk geval tot 6-4-2020) zie: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/nieuws/2020/03/20/alle-ouders-krijgen-hun-eigen-bijdrage-kinderopvang-terug

   

  BLN-Schuttevaer vraagt zich af of dit ook voor de internaten geldt? Deze zijn immers nu ook gesloten en de kinderen zijn aan boord.

  BLN-Schuttevaer heeft deze vraag bij LOVT, Meander en Limena uitgezet. Deze partijen zijn daar over in gesprek met het ministerie. Zij en wij hopen zo spoedig mogelijk duidelijkheid te kunnen verschaffen hierover.

 • Hoe zit het met de nieuwe werktijdverkorting?

  De regeling werktijdverkorting is bedoeld voor bedrijven die tijdelijk geen werk meer hebben voor (een deel van) het personeel, door een bijzondere situatie die niet valt onder het normale ondernemersrisico. Het coronavirus is zo'n bijzondere situatie. Er zijn echter zoveel aanvragen dat de minister heeft besloten de regeling in te trekken en tegelijk door een nieuwe regeling; de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud te vervangen.

  Hoe ziet de nieuwe werktijdverkorting; de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud er op hoofdlijnen uit?

  • Het percentage voor de vergoeding van de niet gewerkte uren gaat van 80% naar 90%.
  • Het UWV verstrekt een voorschot van 80 procent.
  • Ondernemers kunnen met terugwerkende kracht tot 1 maart gebruik maken van de regeling.
  • En ook flexkrachten vallen onder de regeling.

  Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

  Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen - gerelateerd aan het omzetverlies - bij UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers 100% door.

  Het UWV gaat werken met een voorschot

  UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80% van het bedrag) verstrekken. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Voor grote aanvragen is hierbij een accountantsverklaring vereist.

  Een vergunning voor de nieuwe werktijdverkorting aanvragen

  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en UWV werken op dit moment met grote inzet om op korte termijn tot een werkbare tegemoetkomingsregeling te komen. UWV staat voor de buitengewone taak om op korte termijn met een regeling te komen. Zodra bekend is vanaf welke datum aanvragen bij UWV kunnen worden ingediend, wordt hier door het kabinet breed bekendheid aan gegeven.

  Al een vergunning voor werktijdverkorting aangevraagd

  Aanvragen om werktijdverkorting die voor 17 maart 2020, 18.45 uur zijn ingediend, maar nog niet zijn afgehandeld zullen worden beschouwd als aanvragen voor de nieuwe regeling, zodat werkgevers niet opnieuw een aanvraag hoeven in te dienen; wel zal aanvullende informatie opgevraagd worden bij de indieners.

   

  Vragen over de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

 • Hoe zit het met betalen van belasting?

  Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

  Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, worden in principe kwijtgescholden. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

   

  Let op:
  Werkt u via een besloten vennootschap? En kunt u uw loonheffing, omzetbelasting of pensioenpremies (tijdelijk) niet betalen? Vergeet dan niet om binnen twee weken nadat de belasting of premie had moeten worden betaald, dit schriftelijk te melden bij de Belastingdienst danwel bij het bedrijfstakpensioenfonds. Dit voorkomt dat u als bestuurder bij een onverhoopt faillissement aansprakelijk kan worden gesteld.

 • Welke financiële hulp komt er voor kleine ondernemers/zelfstandigen?

  Het kabinet komt met een versnelde inkomensondersteuning voor zelfstandigen; een tijdelijke voorziening voor drie maanden die zo snel mogelijk ingaat. Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt door gemeenten.

  Hoofdlijn van de tijdelijke voorziening

  De tijdelijke regeling is aanvullend op de overige maatregelen die worden getroffen in fiscaliteit en in de borgstellingssfeer voor ondernemers en is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

  Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen.

  Deze tijdelijke regeling bevat de volgende elementen

  • De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
  • Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Nu kan dat 13 weken duren. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
  • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling maximaal ca. € 1500 per maand (netto).
  • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-.
  • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt 'om niet’ verstrekt; de ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
  • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
  • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager rentepercentage dan nu in het Bbz geldt worden gehanteerd. 

  De compensatie aanvragen

  In samenspraak met de koepel van gemeenten wordt de regeling verder uitgewerkt. Doel is de regeling op korte termijn invoeren. Daarbij zal ook worden gekeken hoe een grotere toestroom van aanvragen op snelle en zorgvuldige wijze behandeld kan worden en wat daar verder voor nodig is.

  Meer informatie over de bestaande regeling bijstand voor zelfstandigen en het aanvragen is te vinden op de site van de Kamer van Koophandel https://ondernemersplein.kvk.nl/bbz/

   

  Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)
  Een andere maatregel waarop inmiddels een beroep gedaan kan worden, de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) kan als volgt worden samengevat.

  Vanuit de TOZO kunnen zelfstandigen een beroep doen op twee voorzieningen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling, die speciaal gemaakt is voor de coronacrisis, lijkt op de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Zo zijn de bedragen die worden gehanteerd gebaseerd op het sociaal minimum, het bedrag dat mensen nodig hebben voor levensonderhoud. Onder levensonderhoud vallen kosten zoals boodschappen en huur.

  Om inkomensondersteuning te verkrijgen, moet de zelfstandige verklaren dat hij verwacht dat als gevolg van de coronacrisis zijn inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Het inkomen wordt dan maximaal drie maanden aangevuld. Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van 1.500 euro netto en voor alleenstaanden tot 1.050 euro netto. Het betreft een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald.

  Zelfstandigen die meer verdienen dan de bijstandsnorm, of naast hun onderneming meer loon ontvangen uit een regulier dienstverband dan bijstandsnorm, krijgen geen aanvulling. Voor een echtpaar of samenwonenden (met kinderen) waarvan beide partners zelfstandige ondernemer zijn is  1.500 euro netto het maximumbedrag dat wordt uitgekeerd, conform de regels van de Participatiewet. De regeling geldt vooralsnog tot 1 juni 2020. Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal 10.157 euro met een rente van 2%. Deze is binnen vier weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

  Versnelde procedure
  In vergelijking tot de Bbz bevat de TOZO versoepelde voorwaarden en een versnelde procedure. Een aanvraag voor de TOZO wordt zo veel mogelijk digitaal gedaan en kan binnen vier weken worden afgerond, in plaats van de gebruikelijke 13 weken.

  Voorwaarden
  De zelfstandig ondernemer moet bij de aanvraag verklaren dat zij verwachten dat als gevolg van de coronacrisis hun inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Wanneer dit achteraf anders blijkt te zijn, moet de zelfstandige dit doorgeven aan de gemeente. De versoepeling houdt in dat er geen onderzoek wordt gedaan naar de levensvatbaarheid van het bedrijf. Daarnaast hebben het vermogen (zoals een spaarrekening en huisbezit) en het inkomen van de partner geen invloed op de tegemoetkoming. De regeling is zo eenvoudig en snel uitvoerbaar.

  De regeling geldt voor zelfstandig ondernemers, onder wie zzp’ers, die in Nederland gevestigd zijn en hoofdzakelijk in Nederland werken. Daarnaast moeten aanvragers voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek. Dat houdt in dat zij het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur per jaar (24 uur per week) als zelfstandige werkzaam zijn geweest. Werkt een aanvrager korter dan een jaar als zelfstandige, dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt. Tot slot moet een zelfstandige zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voordat deze regeling is aangekondigd, dus voor 17 maart 2020 18.45 uur.

  Het kabinet doet een dringend beroep op zelfstandig ondernemers om alleen gebruik te maken van de regeling als dat echt nodig is. Zo voorkomen we misbruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering. Achteraf zal worden gecontroleerd. Gemeenten zijn verplicht om bij fraude de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen.


  Inmiddels is bekend dat ook een directeur-grootaandeelhouder (dga) van een besloten vennootschap in principe ook een beroep kan doen op de tijdelijke regeling, als deze voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Daarnaast moet de dga naar waarheid verklaren en aannemelijk maken dat zijn/haar bv nu geen salaris kan uitbetalen.

  Aan de regeling zijn een aantal voorwaarden verbonden:

  • U bent gevestigde zelfstandige;
  • U bent minimaal 18 jaar tot maximaal de pensioengerechtigde leeftijd;
  • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland;
  • U bent Nederlander, of daarmee gelijkgesteld;
  • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
  • Uw bedrijf voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder
  • Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • U bent vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium (u bent minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep);
  • De inkomensondersteuning en de lening moeten worden aangevraagd bij de gemeente met behulp van de digidcodes. Sommige gemeentes hebben de uitvoering uitbesteed aan een externe organisatie.

   

  In de aanvraag wordt gevraagd naar uw inkomen vanaf 1 maart tot heden en uw inkomen vanaf 1 maart tot 1 juni. Hiervoor is noodzakelijk om omzet en kosten van 1 maart tot nu in beeld te brengen en ook een inschatting te maken van de omzet vanaf heden tot 1 juni.

 • Wat doen de banken voor de binnenvaart?

  BLN overlegt met banken

  BLN heeft samen met het CBRB de afgelopen dagen overlegd met de banken. Gezamenlijk constateren we dat veel binnenvaartondernemingen hard geraakt worden door de Corona-crisis. BLN heeft aangegeven dat maatwerk in de kredietverlening nu essentieel is, dat gezamenlijk optreden van de banken nu van groot belang is en steunmaatregelen een harde noodzaak. Samen met de banken zullen we de marktontwikkelingen in de sector monitoren en met elkaar blijven delen.

  Inmiddels heeft de Rabobank ons aangegeven dat zijn meewerkt aan het uitstellen van de aflossingen en dit op een goede en adequate manier voor al hun klanten zal faciliteren. Nadere informatie over hoe onze klant van deze mogelijkheid gebruik kan maken volgt zo spoedig mogelijk. Klanten moeten hiervoor www.rabobank.nl in de gaten te houden.

  Concreet betekent dit dat de bank bereid is mee te werken aan het afzien/uitstellen van aflossingen voor een periode van maximaal 6 maanden. Gezien de verwachte grote aantallen verzoeken uit diverse sectoren wordt hier op dit moment een efficiënt proces voor bank en klant uitgewerkt dat ook via www.rabobank.nl gedeeld gaat worden.

  ABN-AMRO heeft vandaag met ons gedeeld dat voor klanten, die een lopend zakelijk krediet hebben tot 2,5 miljoen euro,  de betaling van rente en aflossing automatisch wordt opgeschort voor 6 maanden. In de maanden april tot en met september worden voor deze bedrijven geen betalingen voor aflossing en rente geïncasseerd. Deze uitstelregeling staat daar waar mogelijk ook open voor klanten met een lopend krediet boven de 2,5 miljoen euro. Deze bedrijven dienen een aanvraag bij de bank te doen als ze gebruik willen maken van deze regeling. Actuele info: https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/coronavirus/uitstel-van-rente-en-aflossingen.html

  De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)  heeft vandaag aangegeven dat ook ING, de Volksbank en Triodos Bank deze regelingen zullen toepassen.

Nautisch-Technisch

 • Wat verandert er in communicatie?

  Vanwege het coronavirus zijn de commandoposten in Wallonië niet toegankelijk voor het publiek. Contact met de sluizen wordt alleen toegestaan via VHF kanalen of telefonisch. Als uitwisseling van documenten nodig is, wordt deze neergelegd op een met het bedieningspersoneel overeengekomen plaats. Dit om elk overbodig contact te vermijden. Deze maatregel geldt op alle Waalse waterwegen en gaat onmiddellijk in.

 • Welke bedieningsmaatregelen worden getroffen in België?

  De Vlaamse Waterweg laat weten dat het coronavirus ook om zich heen grijpt, bij de scheepvaartbegeleiders de bediening van de sluizen en beweegbare bruggen, bedienen.  Een aantal scheepvaartbegeleiders zijn momenteel ziek of in quarantaine.  Momenteel kunnen met de inzetbare bedienaars alle kunstwerken nog volgens de normale bedieningsuren worden uitgevoerd.

  Mogelijks ontstaat er op  een bepaald ogenblik een situatie waarbij dit niet meer kan.  De Vlaamse Waterweg heeft hiertoe een afbouwplan opgesteld, dat in functie van het aantal inzetbare scheepvaartbegeleiders, gericht een bepaald deel van de normale dienstverlening afbouwt.  Dit afbouwplan bestaat uit een geleidelijke afbouw van de dienstverlening, volgens een prioriteitenlijst.  Na invoering van elke stap worden de vrijgekomen scheepvaartbegeleiders ingezet om afwezige collega’s op andere, nog actieve kunstwerken te vervangen.

   

  In deze noodsituaties, zal afgebouwd worden volgens onderstaand model.

  1. Inzetten van alle beschikbare personeelsleden (dit gebeurt momenteel)
  2. Maximaal inzetten van andere DVW-collega’s die ook ervaring hebben in het bedieningsproces
  3. Reduceren van de bezetting in afstandsbedieningscentrales, met afbouw van een aantal niet-prioritaire taken en/of accepteren van enige wachttijden aan de sluizen en beweegbare bruggen
  4. Uitbreiden van mobiele ploegen op niet-prioritaire waterwegen
  5. Stoppen met aannemen van touwen in Wijnegem
  6. Reduceren van de bedieningstijden op niet prioritaire waterwegen
  7. Reduceren van niet-prioritaire taken op prioritaire waterwegen (geen vaarvergunningen meer maken, geen scheepvaartrechten meer innen, geen touwen meer aannemen)
  8. Reduceren van de bedieningstijden op prioritaire waterwegen
  9. Blokvaren op prioritaire waterwegen

  Formele beslissingen betreffende aanpassing van bedieningstijden zullen ook steeds via NtS-berichten gecommuniceerd worden.

   

 • Welke bedieningsmaatregelen worden getroffen in Duitsland?

  De BDS-Binnenschiffahrt had heden hedenmorgen een teleconferentie met het management van Generaldirektion Wasserstrassen und Schiffahrt (GDWS) over de gewijzigde openingstijden van de sluizen vanwege het corona virus.

  De GDWS stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de sluizen ook op de lange termijn zo lang mogelijk worden bediend.

   

  Daartoe moeten wel maatregelen worden genomen binnen het beschikbare personeel en moeten sluiswachters worden in gezet op andere sluizen dan gebruikelijk. Flexibele inzet is daarom geboden. Binnen het beschikbare personeel zijn ook maatregelen genomen om daarbij risico’s te beperken en kwetsbare personeelsleden te beschermen. Daarnaast zijn er problemen onder het personeel doordat kinderopvang ontbreekt en bedienend personeel ook soms thuis moet worden ingezet. Omdat het sluispersoneel sowieso al niet dik gezaaid is wordt het steeds lastiger.

   

  Dit zijn de huidige openingstijden van de Duitse sluizen:

  • Bediening 24 uur per dag op de Rijn, NOK, vaarwegen naar de zeehavens en tussen Friedrichsfeld en Dorsten;
  • Bediening van 16 uur op de overige routes van het Westduitse kanalstelsel, Moezel, Main en Neckar tot Heilbronn, MLK, Binnen Elbe, ESK.
  • Bediening van 10 uur op de Saar, de Main, het MDK, de Donau, het Havelkanaal en de Weser. Voor de Donau en de MDK was het echter de bedoeling dat er bediening zou zijn voor 16 uur. Voor het eerst, bleek dit slechts mogelijk door het inzetten van één teamleider, die eerst kon worden ingezet nahet sluiten van de Main.
  • Vaarwegen buiten de hoofdvaarwegen moeten, rekening houden met bediening gedurende 8 uur per dag.

  U kunt ook de site van de GDWS https://www.gdws.wsv.bund.de/DE/startseite/startseite_node.html of www.elwis.de raadplegen

 • Welke bedieningsmaatregelen worden getroffen in Frankrijk?

  De VNF heeft voor Frankrijk een bericht uitgedaan betreffende het coronavirus en de bediening van de kunstwerken.

  VNF neemt de volgende maatregelen voor de sluizen en bruggen in Frankrijk:

  • De sluizen op de Rijn blijven vooralsnog bediend, dit kan gaandeweg gewijzigd worden n.a.v. actualiteit.
  • Kunstwerken op overige vaarwegen blijven eveneens bediend, maar met een beperkt bedieningsvenster. De bedieningstijden kunnen  per regio variëren en gaandeweg aangepast worden aan de omstandigheden.
  • De territoriale VNF afdelingen informeren via kennisgevingen aan schippers en via de VNF-website.
  • Op de kleine vaarwegen geldt bediening op aanvraag. Naar gelang de capaciteit bij VNF zal overwogen worden of er bediend wordt.
  • Tijdens deze hele crisisperiode wordt de facturering en inning van alle tolgelden stopgezet.
  • Voor statistische doeleinden moet u uw belastingen blijven aangeven op de VELI-applicatie https://www.vnf.fr/veli/Login.html

  Alle maatregelen kunnen gaandeweg aangepast worden aan de actualiteit.

  Actuele informatie vindt u op:

  https://www.vnf.fr/vnf/services/avisbat/

  https://www.vnf.fr/vnf/alertes/mesures-exceptionnelles-mises-en-place-sur-le-reseau-vnf/

  U kunt per e-mail contact opnemen via het volgende adres: cgn@vnf.fr

   

  Vaarwegberichten Frankrijk in relatie tot corona

   

  Bericht gewijzigde bediening Franse Moezel

  Bericht gewijzigde bediening Franse kanalen

   

 • Welke bedieningsmaatregelen worden getroffen in Nederland?

  De CCR heeft besloten dat het vaarwegmanagement en de sluisbediening zoveel mogelijk in stand blijft.

   

  De provincie Zuid-Holland hanteert aangepaste bedieningstijden in Zuid Holland.

  Wat betekent dat? Om de bediening van bruggen en sluizen zo goed mogelijk te borgen in verband met het coronavirus is er sprake van aangepaste bedientijden. De aangepaste bedientijden betekenen op dit moment (dus ook na 1 april) dat de provincie Zuid-Holland het winterrooster nog aanhoudt en niet overgaat tot het zomerrooster. Hier het besluit

 • Welke bedieningsmaatregelen worden getroffen in Zwitserland?

  Maatregelen Zwitserland traject/havens  Basel - Rheinfelden

  Op grond van de situatie met betrekking tot het corona virus en de daarmee samenhangende preventieve maatregelen, meldt Zwitserland dat door de Zwitserse Rijnhavens in twee opgesplitste nautische ploegen zal worden gewerkt. Hierdoor kunnen de volgende diensten in beperkte mate of helemaal niet worden uitgevoegd.

  Het gaat om:

  • De loodsendienst
  • De Bilgeboot
  • SSB WILD MAA - sleep diensten
  •  

  Er moet bij alle diensten rekening gehouden worden met wachttijden. Bezoek aan de riviercentrale is tot nader order eveneens niet mogelijk.

  Voor vragen over patenten, olieboekjes, logboek of vaartijdenboeken kunt u een e-mail sturen naar patent@portof.ch

  Deze maatregelen gelden vanaf heden tot nader order.

  Informatie is verkrijgbaar bij de Revierzentrale (RVZ) Basel: ? +41 61 639 95 30 / FM-kanaal 18.

  Het bericht is in het Duits hier terug te vinden

 • Welke bedieningsmaatregelen worden genomen op de Moezel (DU, FR, LU)?

  Op basis van artikel 36 van het Moezelverdrag, gebaseerd op de besluiten van de regeringen van Duitsland, Frankrijk en Luxemburg om de verspreiding van het coronavirus is het volgende besluit genomen om het vervoer zoveel als mogelijk in stand te houden en het uitvoerend personeel te beschermen, om:

  • te stoppen met het bedienen van passagiers- en pleziervaartuigen op de internationale Moezel;
  • dat voor de binnenvaart  bij het innen van kanaalkosten alleen betalingsmethoden gebruikt kunnen worden zonder persoonlijk contact;
  • de verplichte stempel na het innen van kanaalkosten achterwege kan blijven.

  Deze beslissing wordt onmiddellijk van kracht en is geldig tot nader order.

 • Wat te doen bij problemen met van of aan boord gaan in het buitenland?

  Het is verstandig om bij het van en aan boord gaan, met name in andere landen dan Nederland, maar wellicht ook in Nederland, papieren mee te nemen waarmee u kunt aantonen dat u schipper/eigenaar/werknemer o.i.d. bent en onderweg of afkomstig bent van of afkomstig bent van een schip. Ondervindt u problemen met grensformaliteiten etc. dan kunt u ons natuurlijk bellen en zullen wij proberen een en ander op te lossen. Wanneer u ons niet kunt bereiken kunt u altijd contact opnemen met het contactcentrum  van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. U kunt ze bereiken via tel. 0031 24 724 7247.

Regelgeving

 • Wat zijn de uitzonderingen voor minimale bemanning in Duitsland?

  1: Overtreding van bemanningsvoorschriften

  Als, wegens de COVID-19 Pandemie de bemanningsvoorschriften niet nageleefd kunnen worden (bijvoorbeeld wegens infectie met het virus, quarantaine, inreisverboden of ontbrekende uitreismogelijkheden uit het thuisland, bevelen tot vertrekken, avondklok), dan kan van vervolging van de overtreding worden afgezien. Dat geldt alleen, als het voorgeschreven aantal bemanningsleden zich aan boord van het vaartuig bevind en 1 bemanningslid door een persoon van geringere kwalificatie vervangen wordt. Deze kwalificatie mag maar 1 niveau lager zijn.
  Dit geldt echter niet voor de volgens de bemanningsvoorschriften voorgeschreven schipper.

  In het bereik van de nationale bemanningsvoorschriften kan worden vervangen:

  •  de Stuurman door een Matroos-Motordrijver,
  • de Matroos-Motordrijver door een Matroos met vereiste kennis van het bedienen van het machine-systeem,
  • de Matroos door een Scheepsjongen of door een Deksman met minimaal 360 dagen vaartijd,
  • de Scheepsjongen door een Deksman
  • de Machinist door een Deksman, die minstens 18 jaar is en over het bedienen van het machine-systeem vereiste kennis bezit
  • de Veerhulp door een Veerjongen.

  Indien op grond van technische vereisten het aantal bemanningsleden verhoogd dient te worden kan worden vervangen:

  • de Scheepsjongen met vaartijdvereisten en minimumleeftijd door een Deksman met gelijkwaardige vaartijdvereisten,
  • de Matroos door een Deksman met minstens 360 vaardagen,
  • de Veerhulp door een Veerjongen
  • de Matroosmotordrijver door een Matroos met vereiste kennis van het bedienen van het machine-systeem.

  Voor de vaart op het Duitse deel van de Rijn kan vervangen worden:

  • de Stuurman door een Volmatroos; dat geldt niet voor vaartuigen volgens § 3.15 in exploitatiewijze B uitrustingsstandaard S1 Groep 3 en voor vaartuigen volgens §3.16 in exploitatiewijze B uitrustingsstandaard S1 Groep 3-5 en S2 Groep 4 en 5.
  • de Volmatroos door een Matroos
  • de Matroos door een Lichtmatroos of door een Deksman met minstens 360 vaardagen en
  • de Lichtmatroos door een Deksman

  Voor de nationale vaarwegen en het Duitse deel van de Rijn geldt evenzeer:

  • stagiaires in de opleiding Schipper, wiens eindexamen in de zomer van 2020 moet plaatsvinden, kunnen zowel een Volmatroos als een Matroos vervangen.

  2: Overtreding van technische voorschriften

  Vaartuigen of drijvende werktuigen die in het bezit zijn van een in de BRD uitgegeven geldig CvO of Meetbrief welke na 15 maart verloopt en de vernieuwing of verlenging op grond van de actuele COVID-19 Pandemie niet mogelijk is, kunnen ook na de vervaldatum de werkzaamheden voortzetten.

  Omdat het CvO op aanvraag tot een jaar zonder inspectie verlengt kan worden, is gezien de huidige uitzonderlijke omstandigheden te verwachten dat de veiligheid en de souplesse niet in gevaar komen.

  De GDWS wordt verzocht de Wasserschutzpolizei-en hiervan op passende wijze op de hoogte te stellen.

  Dit besluit geldt tot nader order.

 • Hoe zit het met certificaten en geldigheid?
  • Alle certificaten die op 15 maart 2020 nog geldig waren, dit voorlopig ook blijven. Het gaat dan om alle documenten gebaseerd op ROSR, RSP en RPR. Hiermee wordt voorkomen dat er
   problemen ontstaan doordat keuringen niet meer uitgevoerd kunnen worden.

   

  • Met Multilaterale Overeenkomst MO25
   wordt de geldigheid van de opleidingscertificaten (basis, chemie, gas en veiligheidsadviseur) wettelijk verlengd tot 1 december 2020. Die mogelijkheid bestaat in het ADN maar helaas niet in de CCR-regelingen. Lidstaten worden opgeroepen zo snel mogelijk MO25 te ondertekenen. De volgende landen hebben al getekend: Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Frankrijk, Slowakije en Hongarije.
  • Op dit moment wordt ook gewerkt aan een MO dat alle technische certificaten in verbandmet het ADN wettelijk verlengd worden. Naar verwachting komt dit MO eind vanweek 13. Dergelijke MO’s van het ADN gelden dus voor alle EU-lidstaten plus de ADN-lidstaten die mede-ondertekenen.

   

  • Nationaal heeft het Ministerie van I&W de Nederlandse handhaving verzocht terughoudend te zijn in lijn met dit besluit. Handhavers van IL&T voeren geen inspecties op locatie meer uit tenzij daar noodzaak voor is. Noodzaak kan ontstaan bij specifieke meldingen/signalen waar sprake is van acuut risico, ongeval of ernstige marktverstoring.