CoronaAlgemeen

In deze onzekere tijd waarin de hele wereld wordt geconfronteerd met de gevolgen van het coronavirus is de transportsector door het ministerie, terecht, aangemerkt als vitale sector. U bent één van de schakels die ervoor zorgt dat Nederland deze moeilijke tijd zo goed mogelijk doorkomt. Om u zoveel mogelijk te ondersteunen in het belangrijke werk dat u doet, hebben wij alle voor de binnenvaart relevante informatie met betrekking tot het coronavirus opgesomd in een online dossier. We updaten dit dossier dagelijks met alle informatie die bij ons bekend is. Mocht u over informatie beschikken die nog niet in het dossier staat; laat het ons weten. Dan nemen wij het alsnog op. Laten we elkaar zoveel mogelijk steunen de komende periode. U kunt de informatie aanleveren via: info@bln.nl.

 

VEELGESTELDE VRAGEN

Algemeen

 • Wat zijn de Europese richtlijnen m.b.t. verplichting mondneusbescherming?

  Momenteel geldt er in heel veel landen een mondkapjesplicht in openbare ruimten (zoals winkels, openbaar vervoer e.d.)
  Deze verplichting is erg veranderlijk en soms zelfs binnen 1 land per regio verschillend. Hou daarom de lokale regels in acht en zorg dat u altijd mondkapjes tot uw beschikking hebt.

 • Hoe om te gaan met inspecteurs?

  Update 23 april 2020

  Ondanks het feit dat de CCR alsook IL&T hebben aangegeven dat niet gehandhaafd zal worden op verloop van certificaten gedurende de crisisperiode voor certificaten die voor 20 maart 2020 nog geldig waren, heeft NBKB gemeend toch haar diensten, uiteraard binnen de RIVM richtlijnen, te moeten blijven verlenen om de binnenvaart van dienst te blijven, maar ook om stagnatie en ophoping van certificeringen, door beperkte werfcapaciteiten, drukte bij toeleveranciers, reparatiebedrijven en inspecteurs na de crisis periode zoveel als mogelijk te voorkomen.

  De afgelopen tijd heeft NBKB de nodige ervaring met uitvoer van certificerende inspecties in deze voor eenieder moeilijke tijd opgedaan en op basis daarvan een aantal aandachtspunten verzameld.  Deze hebben zij inmiddels in een infographic samengevat. Hierin vindt u o.a. hoe zij hun werkzaamheden op basis van de RIVM richtlijnen en binnen de  1,5 m economie kunnen uitvoeren.

   

  ----------------------------------------------------------

  Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft beslist dat de (gedelegeerde) inspectiediensten van de ILenT onder de "vitale processen” vallen.

  De NBKB-inspecteurs blijven, zolang dit verantwoord is, hun inspecties op locatie uitvoeren. Zij zijn hierbij gehouden aan de richtlijnen van het Kabinet en het RIVM. Voorwaarde is wel dat u of uw vertegenwoordiger die bij de inspectie aanwezig is vrij van klachten moet zijn die kunnen duiden op besmetting met het Covid-19 virus. Tijdens de inspectie zullen inspecteurs voor zover mogelijk voorzorgsmaatregelen nemen, zoals o.a. geen hand geven en afstand houden om het risico op besmetting te beperken. Mocht u zelf ziekteverschijnselen hebben of heeft u liever dat de reeds geplande inspectie, gezien de huidige situatie, verplaatst wordt naar een latere datum neemt u dan s.v.p. zo spoedig mogelijk contact op met uw inspecteur.

   

  Houd u sowieso aan onderstaande regels om de kans op besmetting te minimaliseren:

  • Maak gebruik van digitale apparaten zoals tablets en laptops voor het invullen van checklists en papieren. De inspecteur / auditor kan zelfs buiten het schip zijn papieren invullen. Op deze manier wordt contact met elkaar tot een minimum beperkt.
  • Maak gebruik van uw telefoon of digitale communicatieprogramma's zoals Microsoft Teams wanneer u moet overleggen. (U kunt gratis gebruik maken van Teams: https://products.office.com/en-us/microsoft-teams/group-chat-software)
  • Wanneer je geen toegang hebt tot deze digitale apparaten, zorg er dan voor dat fysiek contact is uitgesloten. Ga bijvoorbeeld niet aan dezelfde tafel zitten, loop niet samen rondjes aan boord, zorg ervoor dat er beperkte mensen in hetzelfde gebied zijn.
  • Maak het gebied na het bezoek schoon. Besteed speciale aandacht aan deurgrepen, koffiekopjes, pennen, oppervlakken zoals de tafel en alle andere middelen die door deze persoon worden aangeraakt.
 • Welke voorzorgsmaatregelen kan ik nemen aan boord?
  • Zorg voor goede persoonlijke hygiëne en kom niet in de buurt van zieke mensen die griepverschijnselen hebben.
  • Regelmatig handen wassen, minstens 30 seconden.
  • Gebruik eventueel ontsmettingsgel als handen wassen niet altijd mogelijk is.
  • Gebruik papieren zakdoekjes of hoest en nies in de binnenkant van een elleboog.
  • Een papieren mondkapje dragen helpt niet tegen besmetting met het virus.
  • Maak geregeld harde oppervlakken (bureaublad, lichtknoppen, deurklinken, toetsenbord) extra schoon.
  • Beperk het schudden van handen, en blijf op gepaste afstand van elkaar.
  • Zorg voor goede ventilatie van de werkplekken.
  • Probeer je gezicht en mond niet aan te raken met je handen.
  • Reinig (Vol) gelaatsmaskers direct na gebruik en ontsmet deze grondig. Gebruik geen maskers van elkaar. Gebruik ook elkaars handschoenen niet.
  • Houd elkaar in de gaten en wees alert op ziekteverschijnselen bij je collega’s.
  • Wijs collega's met vakantieplannen op de reisadviezen van de overheid.
  • Ga niet naar gebieden waar het coronavirus voorkomt. Als dat niet anders kan, vermijd daar dan grote groepen mensen, kom niet in de buurt van boerderijen en wilde dieren.
  • Ga zorgvuldig om met de bereiding van voedsel (zeker in risicogebieden) en zorg dat eten goed is doorbakken en doorgekookt.
  • Volg de regels en instructies van derden, zoals laad-/losinstallaties en de autoriteiten.
  • Volg het nieuws en laat u informeren door informatiebronnen van de overheid (in Nederland: www.rivm.nl).

   

  BESMETTING

  • Neem telefonisch contact op met je huisarts als u: o Koorts hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid) en o In een risicogebied bent geweest, of  In contact met geweest met een patiënt met het virus.
  • Informeer uw collega’s en uw werkgever over een (potentiele) besmetting.
 • Hoe maak ik de regels m.b.t. het betreden van mijn schip duidelijk?

  Wilt u regels stellen m.b.t. bezoek aan boord en deze duidelijk maken voor elke bezoeker? Vul dan in dit formulier uw scheepsnaam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en emailadres in en print het formulier.

  Dit kan in het Nederlands en in het Engels. Hang het op bij elke ingang (stuurhut, machinekamers. Woningen) en eventueel de loopplank of het steiger.’

 • Wat zijn de maatregelen van de overheid met betrekking tot de binnenvaart?

  Gisteren eind van de middag is bijgaand besluit door de CCR genomen https://www.ccr-zkr.org/13070000-nl.html.  Met dit besluit zorgen de CCR-lidstaten dat:

   

  • het vaarwegmanagement en de sluisbediening zoveel mogelijk in stand blijft.
  • alle certificaten die op 15 maart 2020 nog geldig waren, dit voorlopig ook blijven. Het gaat dan om alle documenten gebaseerd op ROSR, RSP en RPR. Hiermee wordt voorkomen dat er problemen ontstaan doordat keuringen niet meer uitgevoerd kunnen worden.
  • bemanningsleden tussen hun woonplaats en locatie van inscheping of ontscheping kunnen reizen, zo nodig met een verklaring. De CCR heeft hiervoor een modelformulier gepubliceerd. Deze vindt u hier.
  • Met Multilaterale Overeenkomst MO25 (klik hier voor de publicatie in de Staatcourant)  wordt de geldigheid van de opleidingscertificaten (basis, chemie, gas en veiligheidsadviseur) wettelijk verlengd tot 1 december 2020. Die mogelijkheid bestaat in het ADN maar helaas niet in de CCR-regelingen. Lidstaten worden opgeroepen zo snel mogelijk MO25 te ondertekenen. De volgende landen hebben al getekend:  Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Frankrijk, Slowakije en Hongarije.

  • Op dit moment wordt ook gewerkt aan een MO dat alle technische certificaten in verband met het ADN wettelijk verlengd worden. Naar verwachting komt dit MO eind van deze week. Dergelijke MO’s van het ADN gelden dus voor alle EU-lidstaten plus de ADN-lidstaten die mede-ondertekenen.

  We gaan er van uit dat hiermee de eerste gevolgen van de corona crisis zo goed mogelijk tegemoet getreden kunnen worden. Het besluit kan zo nodig later aangevuld worden.

   

  De Europese Commissie ondersteunt deze maatregelen in EU-verband in lijn met hun richtsnoeren over green lanes https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-lanes_en.pdf. Ook daar is een document voor het reizen van bemanning gepubliceerd in de richtsnoeren onder annex 3.

   

  Ook nationaal hebben we de Nederlandse handhaving verzocht terughoudend te zijn in lijn met dit besluit. Handhavers van ILT voeren geen inspecties op locatie meer uit tenzij daar noodzaak voor is. Noodzaak kan ontstaan bij specifieke meldingen/signalen waar sprake is van acuut risico, ongeval of ernstige marktverstoring.

   

  Binnen Rijkswaterstaat wordt met man en macht gewerkt om de ligplaatsenproblematiek in goede banen te leiden. De ligplaatsbezetting wordt dagelijks gemonitord zodat afwijkingen tijdig waargenomen worden. Er is al besloten om zeer terughoudend te zijn met handhaving rondom de drie keer 24 uur bezetting. Samen met de verschillende regio’s wordt momenteel in kaart gebracht wat er nodig is aan aanvullende ligplaatsen en de daarbij behorende voorzieningen.

Bemanning

 • Welke (inreis)regels gelden er in Duitsland? (Laatst gewijzigd op: 29-11-2021)

  Uitzondering voor transportmedewerkers

  Met ingang van 1 augustus 2021 heeft Duitsland de 'Einreiseverordnung’ aangepast. In de aangepaste verordening wordt onder andere een uitzondering voor transportpersoneel gemaakt. Met een ingevulde reisverklaring van de CCR kan Duitsland ingereisd worden. De gemaakte uitzondering voor transportpersoneel maakt het mogelijk om Duitsland in te reizen zonder aanmelding of coronabewijs, negatief testbewijs. Wel dien je een ingevulde reisverklaring van de CCR bij je te hebben en de corona hygiënemaatregelen na te leven.

  Duitsland werkt voor inreizen sinds 15 januari 2021 met hoge risicogebieden. Ligt de 7-daagse besmettingsgraad in een bepaald gebied hoger dan in Duitsland (met een minimum van 200 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in een week tijd) dan gelden speciale regels. Met ingang van 1 augustus 2021 wordt dus een uitzondering gemaakt op deze regels voor bemanningsleden.


  Duitse regels 

  Belangrijk blijft dat reizen om van en aan boord te gaan valt onder de noodzakelijke reisbeweging (in Duitsland System relevant). Wij adviseren ook voor deze reizen gebruik te blijven maken van de voorbeeld reisverklaring van de CCR om daarmee aan te tonen dat ook deze reisbewegingen onder de uitzondering voor transportmedewerkers vallen.

  Duitsland is najaar 2021 stapsgewijs de coronaregels aan het verscherpen. Naast de algemeen geldende maatregelen als afstand houden, handen wassen etc., geldt op steeds meer plaatsen het 2G of 3G beleid. Ook is in sommige situaties het dragen van een medisch mondmasker verplicht, het zogenaamde OP-Masker of FFP2 mondkapje. Gaat u in Duitsland van boord, dan raden wij aan om de meest recente coronamaatregelen van de betreffende deelstaat te checken.

  Het aantal oplopende besmettingen met Covid-19 is voor Duitsland reden om vanaf 21 november 2021 op de werkplek 3G te verplichten. Een 3G-verplichting houdt in dat iedere werknemer op de Duitse werkvloer gevaccineerd, hersteld of getest moet zijn voordat men aan het werk begint. Afstemming met onze Duitse collega’s heeft duidelijk gemaakt dat bewegende werkplekken niet onder de definitie van deze regel vallen. Op binnenvaartschepen geldt dus geen 3G.

 • Welke (inreis)regels gelden er in Oostenrijk? (Laatst gewijzigd op: 17-11-2021)

  Vaccinatiebeleid

  Op basis van Europese afspraken is de eenmalige Janssen-vaccinatie nog steeds (270 dagen) geldig voor het inreizen in Oostenrijk. Binnen Oostenrijk is het vaccinatiebeleid echter gebaseerd op eigen bevoegdheden van Oostenrijk. Daar geldt de eenmalige Janssen-vaccinatie per 3 januari 2022 als onvoldoende.

  Dit betekent dat u met uw eenmalige Janssen-vaccinatie wel kan inreizen, zolang deze niet ouder is dan 270 dagen, maar binnen Oostenrijk is deze per 3 januari 2022 niet geldig als toegangsbewijs voor onder andere de horeca en skigebieden.

  Bovenstaande informatie is gebaseerd op het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor Oostenrijk per 16 november 2021. U kunt deze informatie uitgebreider nalezen op de website van Nederland wereldwijd.

 • Welke (inreis)regels gelden er in Nederland? (Laatst gewijzigd op: 02-09-2021)

  Per augustus 2021 geldt, dat terugkomend (van vakantie) uit een geel gebied, een negatieve test moet worden overlegd. Transportpersoneel, incl. de binnenvaart, is hiervan uitgezonderd.

  Bemanningsleden van binnenvaartschepen, inclusief de (rivier)cruiseschepen, zijn dus uitgezonderd van de testverplichting, mits zij op dat moment in de uitoefening van hun functie reizen of als zij van of naar hun werkzaamheden reizen. Dit moet met de welbekende reisverklaring van de CCR aangetoond worden.

  Reizigers/passagiers die met een riviercruise Nederland binnenkomen, moeten wel beschikken over een coronabewijs (test-, vaccinatie-, of herstelbewijs).

  De informatie is terug te vinden op de volgende websites van de overheid:

 • Welke (inreis)regels gelden er in Roemenië? (Laatst gewijzigd op: 12-08-2021)

  Bemanningen zijn niet langer vrijgesteld van quarantaine nadat ze terug zijn van een reis in het buitenland, afhankelijk van welk gebied ze komen. Roemenië, die zijn eigen risico classificatie voor COVID-19 volgt, heeft landen in drie categorieën (Rood, Geel en Groen) geclassificeerd.

  Volgens nieuwe quarantainevoorschriften zijn bemanningen niet langer vrijgesteld van quarantaine als ze uit rode landen komen en zijn onderworpen aan een 14 daagse quarantaine. De quarantaine moet plaatsvinden bij de persoon thuis of een andere locatie naar keuze van het individu, op voorwaarde dat volksgezondheidsfunctionarissen op de hoogte zijn van de plaats. De duur van de quarantaine kan worden verkort door een PCR-test te doen 8 dagen na aankomst. Als het testresultaat negatief is, kan de quarantaine op dag 10 eindigen.

  Bemanningsleden die uit gele landen komen, die geen negatieve PCR-test in het bezit hebben die binnen 72 uur voor aankomst is afgenomen, zijn onderworpen aan een quarantaine van 14 dagen. De lengte van quarantaine kan worden verkort door minimaal 8 dagen na aankomst een PCR-test te doen. Indien het resultaat van deze test negatief is, kan de quarantaine op dag 10 eindigen.

  Bemanningsleden die hun vaccinatie minimaal 10 dagen voor vertrek hebben ontvangen zijn vrijgesteld van quarantaine. Ze zijn alleen verplicht om bewijs te tonen van: vaccinatie, inclusief de data. Tevens geldt dit voor bemanningsleden die het coronavirus hebben opgelopen in de afgelopen 180 dagen, maar niet positief getest zijn voor het virus in de afgelopen 14 dagen.

  Bemanningsleden die uit groene landen komen, kunnen Roemenië binnenkomen zonder dat ze aan isolatie- of testvereisten onderworpen zijn.

  Klik hier voor het volledige bericht met de EU kleurenkaart vastgesteld door de Roemeense overheid.

  Klik hier voor de actuele lijst van de Roemeense overheid.

 • Welke (inreis)regels gelden er in Frankrijk? (Laatst gewijzigd op: 22-07-2021)

  U kunt naar Frankrijk (inclusief Corsica) reizen als u volledig bent ingeënt met een door Europa goedgekeurd coronavaccin. Voor inreizen dienen alle reizigers vanaf 12 jaar aan één van de volgende voorwaarden te kunnen voldoen:

  • U kunt een vaccinatiebewijs in het gele boekje laten zien, waaruit blijkt dat u volledig bent gevaccineerd (met Pfizer, Moderna of AstraZeneca). Voor de meeste vaccins waarvoor twee doses worden gegeven, geldt dat u de tweede vaccinatie minimaal 1 week geleden moet hebben gehad. Met het Janssen vaccin dient u minimaal 28 dagen geleden te zijn gevaccineerd (u krijgt hiervan maar één dosis), of
  • U bent hersteld van COVID-19, 1 vaccinatie was afdoende en deze heeft u minstend 7 dagen geleden gehad. Ook moet u met een verklaring kunnen aantonen, dat u hersteld bent van COVID-19, of
  • U kunt een negatief testresultaat laten zien van een PCR-test of een antigeentest niet ouder dan 24 uur voor vertrek (gerekend vanaf het moment van afname). Dit geldt als u Frankrijk inreist met de auto, boot, trein of vliegtuig (dus met elk vervoersmiddel), of
  • U bent hersteld van COVID-19, maar heeft geen vaccinatie gehad of dit is minder dan 1 week geleden gebeurd, dan moet u een negatief resultaat van een PCR- of antigeen laten zien van minimaal 15 dagen eerder en niet ouder dan 6 maanden. In het herstelbewijs moet expliciet worden verklaard dat u genezen bent van een COVID-19 infectie.

  Let op: In alle gevallen, dus ook als u voldoet aan een of meer van bovenstaande voorwaarden, moet u bij aankomst in Frankrijk een erewoordverklaring kunnen laten zien waarmee u aangeeft akkoord te gaan met de in Frankrijk geldende sanitaire voorschriften. Dit geldt ook voor minderjarigen vanaf 12 jaar. Lees meer over de erewoordverklaring (informatie in het Frans) en de voorwaarden (informatie in het Nederlands).


  Houd u rekening met strengere grenscontroles vanaf 18 juli 2021 (of u nu vanuit een groen, geel, oranje of roodgekleurd gebied Frankrijk inreist.). Reizigers uit een risicoland zonder sanitaire pass (DCC, Digitaal Corona Certificaat) moeten vanaf die datum bij aankomst in Frankrijk verplicht in (zelf)quarantaine.


  Lees meer over deze inreisvoorwaarden op de website van de Franse ambassade in Den Haag. Verder is het raadzaam om de verschillende documenten (CCR-verklaring, kopie vaartijdenboek, etc.), die u eerder gebruikte voor het (in)reizen, mee te nemen. Er kan u ook gevraagd worden naar het 'Certificaat van Reizen’.

  Terugreis naar Nederland

  U hoeft niet in quarantaine en u hoeft geen coronabewijs te laten zien. Doe bij thuiskomst voor de zekerheid een zelftest, ook als u (volledig) gevaccineerd bent.

 • Welke (inreis)regels gelden er in België? (Laatst gewijzigd op: 22-07-2021)

  België beschouwt Nederland als rode zone.

  Quarantaineregels
  U hoeft niet in quarantaine, als u:

  • Een digitaal coronacertificaat heeft met volledige vaccinatie (minimaal 2 weken oud), of
  • Een recente negatieve PCR-test die niet ouder mag zijn dan 72 uur voor aankomst in België, of
  • Een herstelcertificaat voorzien van een positieve test op COVID-19 die maximaal 180 dagen geleden is afgenomen. Het herstelcertificaat mag niet ouder zijn dan 11 dagen.

  Uitzonderingen

  • Kinderen jonger dan 12 jaar hoeven niet getest te worden.
  • Bij verblijf minder dan 48 uur is er geen test nodig. Blijft u langer dan 48 uur? Vul dan binnen 48 uur voor aankomst het Passagier Lokalisatie Formulier in.

  Verder is het raadzaam om de verschillende documenten (CCR verklaring, kopie vaartijdenboek etc.), die u eerder gebruikte voor het (in)reizen, met u mee te nemen.

  Terugreis naar Nederland
  U hoeft geen coronabewijs te laten zien en u hoeft niet in quarantaine. Doe bij thuiskomst voor de zekerheid een zelftest, ook als u gevaccineerd bent.

  Meer informatie over het reizen naar België vindt u op de website van de Belgische overheid.
  De COVID-19 informatienummers van de Belgische autoriteiten zijn: vanuit Nederland: +32 78 15 17 71 (soms moeilijk bereikbaar) of +32 800 14689 | vanuit België: 0800 14689.

 • Wat te doen bij een positieve test aan boord?

  # In Nederland:
  Als een bemanningslid positief getest is dient met contact op te nemen met de GGD in de regio waar het schip zich bevindt. Het bemanningslid moet in quarantaine.
  De richtlijn van het RIVM is als volgt;

  • Positief getest maar GEEN klachten: 5 dagen quarantaine.
  • Positief getest maar WEL klachten: 7 dagen quarantaine. Als men na 7 dagen klachtenvrij is kan men uit quarantaine.
  • De overige bemanning dient na 5 dagen (opnieuw) getest te worden.

  Quarantaine kan aan boord. Als het niet mogelijk is, of wenselijk, is er de mogelijkheid tot opvang aan de wal. Dit kan thuis in Nederland of, als het om een buitenlands bemanningslid gaat, bij het Wings Hotel in Rotterdam-Zestienhoven.
  Dit hotel kan het bemanningslid van alle gemakken en zorg voorzien tegen een acceptabele vergoeding. Men werkt ook samen met de regionale GGD. Tevens zijn er afspraken gemaakt met een taxibedrijf die het vervoer van boord naar het hotel, onder de geldende hygiëne regels, kan verzorgen. Ook is het heel belangrijk om het schip goed te (laten) ontsmetten. Denk hierbij ook aan de PBM’s aan boord.

  Meer informatie:

  GGD-Regiokantoren: https://www.ggd.nl/

  Wings Hotel: Contactpersoon: M. van Ballegooijen, 010-799 9090 | m.vanballegooijen@wingshotel.nl

  Vervoer: TVBS, 0181-619122, centrale@tvbs.nl

   

  # In Duitsland:
  Als men een positief getest bemanningslid in Duitsland heeft neem dan direct contact op met de gezondheidsdienst is de regio. Zoek via onderstaande link op basis van de postcode van het gebied waar het schip is: https://tools.rki.de/plztool/

   

  # Voor België en Frankrijk zijn er momenteel geen gegevens bekend

  Heeft u wel informatie? Laat het ons weten per mail: info@bln.nl

 • Hoe werkt het coronabewijs voor reizen?

  Coronabewijs voor reizen

   

  Voor reizen binnen de Europese Unie heeft u ook voor noodzakelijke reizen soms een negatieve testuitslag of een vaccinatiebewijs nodig. Of een bewijs dat u bent hersteld van corona. Het coronabewijs voor reizen met CoronaCheck staat ook wel bekend als het EU Digitaal Corona Certificaat (DCC).

   

  Het Digitaal Corona Certificaat  is vanaf 1 juli in Europa ingevoerd. Sinds 24 juni kunt u het DCC aanmaken in de Corona Check app. Met CoronaCheck kunt u vanaf 1 juli 2021 deze bewijzen laten zien bij reizen of in bijvoorbeeld Duitsland voor een bezoek aan de kapper.

   

  Meer informatie over het downloaden van de CoronaCheck-app is te vinden op de site van de rijksoverheid. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronabewijs/coronabewijs-voor-reizen

 • Kunnen we weer vrij reizen door Europa?

  Voor reizen binnen de Europese Unie heeft u ook voor noodzakelijke reizen soms een negatieve testuitslag of een vaccinatiebewijs nodig. Of een bewijs dat u bent hersteld van corona. Het coronabewijs voor reizen met CoronaCheck staat ook wel bekend als het EU Digitaal Corona Certificaat (DCC).

   

  Het Digitaal Corona Certificaat  is vanaf 1 juli in Europa ingevoerd. Vanaf 24 juni kunt u het DCC aanmaken in de Corona Check app. Met CoronaCheck kunt u vanaf 1 juli 2021 deze bewijzen laten zien bij reizen of in bijvoorbeeld Duitsland voor een bezoek aan de kapper.

   

  Meer informatie over het downloaden van de CoronaCheck-app is te vinden op de site van de rijksoverheid. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronabewijs/coronabewijs-voor-reizen

 • Zijn er nieuwe reisverklaringen voor Frankrijk?

  Ja, Frankrijk heeft voor de nieuwe lockdown haar attestation-de- deplacement—derogatoire / verplaatsingsverklaringen opnieuw uitgegeven. Wij adviseren om deze naast de CCR reisverklaring mee te nemen.

  Daarnaast moet u ook een verklaring van eer op zak hebben. Klik hier voor de verklaring van eer in het Frans of klik hier voor de verklaring van eer in het Engels.

 • Is er een standaard verklaring om mijn personeel mee te geven voor het reizen binnen Europa?

  Bemanningsleden kunnen reizen tussen hun woonplaats en locatie van inschepen of ontscheping, zo nodig met een verklaring. De CCR heeft hier voor een modelformulier gepubliceerd. Gebruik bij het reizen ook een ingevulde werkgeversverklaring.

  Let op, het ene na het andere land komt nu met eigen verklaringen/attesten/vignet. Als een land een eigen verklaring heeft, dan moet je die gebruiken. Onder het kopje handige documenten vindt u al exemplaren voor Frankrijk, Belgie en Tsjechië.

Europees nieuws

 • Met welke doorvaartmaatregelen moet ik rekening houden in Servië?

  Als maatregel tegen verdere verspreiding van het coronavirus, verbiedt de Servische overheid de toegang tot Servië voor alle personen afkomstig uit Roemenië. Crew en vaartuigen afkomstig uit Roemenië wordt geen toegang verleend tot Servië bij de grensovergang op de rivier bij Veliko Gradište en Prahovo. Echter, deze maatregel heeft geen invloed op schepen(/trucks) in transit.

 • Met welke doorvaartmaatregelen moet ik rekening houden in Slowakije?

  Er is een algeheel verbod voor passagiersschepen om aan te meren of ligplaats te nemen op de Donau en bevaarbare zijrivieren. Het is de schepen wel toegestaan om te navigeren door het gebied van de Slowaakse Republiek, dus enkel in transit te passeren. Er is een verbod voor alle vrachtschepen, die niet de intentie hebben om te gaan laden of lossen, om aan te meren of ligplaats te nemen op de Donau en bevaarbare zijrivieren. Het is vrachtschepen in transit toegestaan om de ankerplaatsen op de Donau en bevaarbare zijrivieren te gebruiken, wanneer het noodzakelijk is om werk van bemanning te observeren. Het is bemanning verboden om van boord te gaan. Alle schepen, waarvan de bestemming een haven of ligplaats is in het gebied van de Slowaakse Republiek, mogen laden en lossen zonder limitaties.

 • Met welke doorvaartmaatregelen moet ik rekening houden in Hongarije?

  Beperkingen in het varen in verband met publiek gezondheid gevaar op het Hongaarse deel van de Donau.

  In verband met het gevaar van de COVID-19 ziekte veroorzaakt door het SARS-CoV-2 coronavirus in het territorium van Hongarije.

   

  Van 14-03-2020 24:00 tot nader order:

  • Zijn alle passagiers (hotel) schepen verboden aan te landen, af te meren of te ankeren op de Donau en zijn bevaarbare zijrivieren. (redactie: in Hongarije)
  • Passagiers (hotel) schepen zijn alleen toegestaan om als doorgaande vaart door het territorium van Hongarije te varen.
  • Alle vrachtschepen die niet voornemens te zijn om goederen  te laden, lossen of over te slaan zijn verboden aan te landen en af te meren in havens en ligplaatsen op de Donau en de bevaarbare zijrivieren. (redactie: in Hongarije)
  • Vrachtschepen in doorgaande vaart hebben toestemming om de ankerplaatsen op de Donau en de bevaarbare zijrivieren (redactie: in Hongarije) te gebruiken alleen ter naleving van de werktijdregeling van de bemanning. De bemanning is verboden om het schip te verlaten. (redactie: in Hongarije)
  • Alle vrachtschepen waarvan de bestemming een haven of ligplaats in het territorium van Hongarije is hebben toestemming om te laden, lossen of over te slaan in de havens en op ligplaatsen, zonder beperkingen.
  • Schepen die varen op de waterwegen, als ook in de havens en op ligplaatsen van Hongarije zijn verboden van bemanning te wisselen.
  • De terugkomst en het van boord gaan van het schip van Hongaarse ingezetenen, onderworpen aan de naleving van gezondheidsvoorschriften, is toegestaan.

  De naleving en handhaving van de voorschriften in het bericht is verplicht voor de binnenvaartexploitanten.

Financieel

 • Wat doen de banken voor de binnenvaart?

  BLN overlegt met banken

  BLN heeft samen met het CBRB de afgelopen dagen overlegd met de banken. Gezamenlijk constateren we dat veel binnenvaartondernemingen hard geraakt worden door de Corona-crisis. BLN heeft aangegeven dat maatwerk in de kredietverlening nu essentieel is, dat gezamenlijk optreden van de banken nu van groot belang is en steunmaatregelen een harde noodzaak. Samen met de banken zullen we de marktontwikkelingen in de sector monitoren en met elkaar blijven delen.

   

  Rabobank

  Rabobank schort enkel de aflossingen voor 6 maanden op voor klanten met een krediet tot maximaal 3 mio; klanten moeten zich melden indien ze hiervoor gebruik willen maken

  • Klanten met kredieten boven de 3 mio die uitstel willen moeten hiervoor contact opnemen met hun Relatiemanager.
  • Leasefaciliteiten: geen specifieke info 

   

  ABN AMRO

  ABN AMRO schort rente én aflossing voor 6 maanden automatisch op voor alle klanten met een krediet tot maximaal eur 50 mio; zij die niet willen moeten dit aanmelden.

  . Actuele info: https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/coronavirus/uitstel-van-rente-en-aflossingen.html

   

  ING

  ING schort enkel de aflossingen voor 6 maanden op voor klanten met een krediet tot maximaal 2,5 mio; klanten moeten zich melden indien ze hiervoor gebruik willen maken

  • Klanten met kredieten boven de 3 mio die uitstel willen moeten hiervoor contact opnemen met hun Relatiemanager 
  • Leasefaciliteiten: geen specifieke inf
 • Krijgen ouders hun eigen bijdrage aan de internaten ook terug?

  Het Kabinet heeft een coronamaatregel bekendgemaakt op 20-3: alle ouders krijgen hun eigen bijdrage kinderopvang terug (in elk geval tot 6-4-2020) zie: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/nieuws/2020/03/20/alle-ouders-krijgen-hun-eigen-bijdrage-kinderopvang-terug

   

  BLN-Schuttevaer vraagt zich af of dit ook voor de internaten geldt? Deze zijn immers nu ook gesloten en de kinderen zijn aan boord.

  BLN-Schuttevaer heeft deze vraag bij LOVT, Meander en Limena uitgezet. Deze partijen zijn daar over in gesprek met het ministerie. Zij en wij hopen zo spoedig mogelijk duidelijkheid te kunnen verschaffen hierover.

 • Hoe zit het met de stilligregeling?

  EOC wijst eigenaars in de beroepsvaart op hun stilligregeling. Met deze stilligregeling ontvangt u over de betreffende periode, tegen aanvullende voorwaarden, nu tijdelijk een korting van 50% op de cascopremie van EOC en 50% op de P&I premie (of 75% korting op de P&I premie indien u zonder personeel vaart). Vanaf vandaag kunt u gebruik maken van deze regeling met een tijdelijke verhoogde korting. De stilligregeling is voor een minimale aaneengesloten periode van 30 dagen. Deze tijdelijke verhoogde korting blijft minimaal gelden tot 1 juni 2020 en is afhankelijk van de maatregelen die door de overheid zijn genomen.

   

  Wanneer u gebruik wenst te maken van deze tijdelijke regeling dan verzoeken wij u ons hiervan per e-mail op de hoogte te brengen via beroepsvaart@eoc.nl. Aanvullend op de stilligregeling zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

   

  Voorwaarden
  In afwijking van de verzekeringsvoorwaarden is voor deze polis het volgende van toepassing:
  1) Het vaartuig is alleen gedekt voor schade welke ontstaat als het vaartuig ongeladen en buiten bedrijf voor lange tijd stilligt;
  2) Varen is alleen toegestaan binnen een straal van twee kilometer rond de ligplaats welke het schip bij ingang van deze clausule heeft ingenomen. Alle schade welke buiten deze straal van twee kilometer ontstaat is uitgesloten van verzekering, tenzij de verzekeringnemer schriftelijke toestemming van de maatschappij heeft verkregen om buiten de straal van 2 kilometer te varen;
  3) Alle schade en gevolgschade welke ontstaat tijdens het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden is uitgesloten van verzekering (dit geldt niet voor klein onderhoud);
  4) Alle schade en gevolgschade welke ontstaat als het vaartuig langer dan 24 uur onbeheerd wordt achtergelaten is uitgesloten van verzekering;
  5) Alle dekkingen van de aansprakelijkheidsverzekeringen en eventuele andere dekkingen (bijv. P&I) ten behoeve van de lading worden gedurende het van toepassing zijn van deze clausule opgeschort.

   

  Heeft u vragen over uw verzekeringen dan kunt u ons altijd een e-mail (beroepsvaart@eoc.nl) sturen en helpen wij u persoonlijk verder zoals u van ons gewend bent.

 • Wat zijn de belangrijkste punten uit het derde steunpakket?

  Het derde steunpakket van de overheid zet in op investeren in verandering. Voor onze leden belangrijke maatregelen als NOW (loonkosten), TVL (vaste lasten) en TOZO (inkomensondersteuning zelfstandigen) zijn met 9 maanden verlengd. De overheid biedt zo perspectief op steun tot zomer 2021.

   

  Wel is er sprake van aanpassingen, nieuwe voorwaarden bij deze regelingen. De belangrijkste veranderingen zijn:

  Voor de NOW 3 is meer omzetverlies nodig; per 1 januari 2021 wordt dit van 20% naar 30% verhoogd. De hoogte van de tegemoetkoming wordt per periode van 3 maanden verlaagd; van 80% naar 70% en vervolgens 60%. Ontslaat u personeel om bedrijfseconomische redenen, dan wordt de NOW-compensatie niet meer verlaagd.

  Ook bij de verlengde TVL wordt per periode van 3 maanden gekeken. Het omzetverlies wordt in stappen verhoogd van 30% naar 40% en vervolgens 45%, maar ook het bedrag dat aan subsidie kan worden ontvangen gaat omhoog naar maximaal € 90.000 per drie maanden.

  Bij de TOZO 3 is de grootste verandering dat na het inkomen partner nu ook naar eigen vermogen in de vorm van geldmiddelen wordt gekeken en op getoetst.

   

  Kortom de overheid helpt veel langer, maar biedt deze hulp steeds meer aan, aan bedrijven die het zwaarst worden getroffen. Wij blijven de veranderingen volgen, via VNO/NCW voor uw belangen lobbyen en informeren u via het Corona dossier op onze website.

  Meer informatie over het derde steunpakket dat met ingang van 1 oktober ingaat staat op de site van de Kamer van Koophandel.

  https://ondernemersplein.kvk.nl/nieuwe-corona-regelingen-steunpakket-3/

Regelgeving

 • Hoe zit het met de geldigheid van certificaten en deelexamens van het CBR?

  Geldigheid certificaten binnenvaart

  In onderstaand overzicht de nieuwe (april 2021) geldigheidsdata van examenuitslagen/certificaten die door de lockdown zijn vervallen. Het gaat om alle documenten gebaseerd op ROSR, RSP en RPR. Onder andere vaarbewijzen A+B, Rijnpatent (+voorlopige), Bewijs voor Riviergedeelten, Radarpatent, Sportpatent, het zeilbewijs en Verklaring LNG.

  Einddatum geldigheid op examenuitslag > Nieuwe geldigheid

  • 1 oktober 2020 t/m 30 april 2021 > t/m 30 september 2021
  • 1 mei t/m 31 mei 2021 > t/m 30 november 2021
  • 1 juni t/m 30 juni 2021 > t/m 31 december 2021
  • 1 juli t/m 31 juli 2021 > t/m 31 januari 2022
  • 1 augustus t/m 31 augustus 2021 > t/m 28 februari 2022
  • 1 september t/m 30 september 2021 > t/m 31 maart 2022
  • 1 oktober t/m 31 oktober 2021 > t/m 30 april 2022
  • 1 november t/m/ 30 november 2021 > t/m 31 mei 2022
  • 1 december t/m/ 31 december 2021 > t/m 30 juni 2022

  Geldigheid certificaten gevaarlijke stoffen
  De geldigheid van diverse certificaten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt verlengd t/m 30 september 2021. Voor het certificaat ADN en Veiligheidsadviseur Binnenvaart met een verloopdatum vanaf 1 maart 2020 t/m 31 augustus 2021 geldt dat het examen en de opleiding / herhalingscursus gevolgd moeten worden voor 1 oktober 2021.
  Dit is vastgelegd in multilaterale overeenkomsten tussen de verschillende lidstaten. Zie de publicaties in de Staatscourant:

  Medische keuringen

  De regelingen voor de binnenvaart bieden enige speelruimte wat betreft de eisen rondom de medische keuring. Meer informatie over het proces van medische keuring

  Zie ook: Informatie over de Rijnvaart in verband met COVID-19

   

   

 • Hoe zit het met certificaten en geldigheid in België?

  De binnenvaart is van vitaal belang voor de bevoorrading van de samenleving en de economie. Hiertoe  heeft de Vlaamse regering een besluit genomen over noodmaatregelen voor de binnenvaart vanwege COVID-19. Met dit kaderbesluit kunnen de bevoegde waterwegbeheerders (De Vlaamse Waterweg of de Havenautoriteiten) afwijken van de huidige regelgeving, zolang de veiligheid niet in gevaar komt. Dit omvat o.a. verlenging van certificaten maar ook wijzigingen in het bedrijfsregime van sluizen en bruggen. Het besluit en de achtergrondnota zijn hierbij bijgevoegd.

 • Hoe zit het met certificaten en geldigheid op de Donau?

  We informeren u over de bijgevoegde brief van het DG van het secretariaat van de Donau-commissie aan haar lidstaten met voorstellen voor administratieve maatregelen om het vervoer over de Donau in tijden van COVID-19 te vergemakkelijken.

  De maatregelen verwijzen naar:

  • Verlenging van de geldigheid van de technische certificaten.
  • Verlenging van de geldigheid van certificaten van bemanningsleden.
  • De mogelijkheid om bemanningsleden met een bepaalde kwalificatie te laten vervangen door andere kwalificaties.
  • Garanderen van vrij verkeer van bemanningsleden.

   

  Als u problemen heeft, bijvoorbeeld omdat een lidstaat de voorstellen niet volgt, dan horen wij dat graag van u.