Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

| Onderwijs & Sociaal

In het kort

Op 25 mei 2018 moeten alle organisaties in Nederland voldoen aan nieuwe privacyregels. Die staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Europese wetgeving stelt strenge eisen aan de omgang met persoonsgegevens. De wet eist een inspanningsverplichting: u moet kunnen aantonen dat u er alles aan hebt gedaan om de privacy te waarborgen.

‘AVG-proof’ zijn betekent in de praktijk: ICT-systemen op orde hebben, computers en telefoons beveiligen, contracten sluiten met derden over de uitwisseling van gegevens, vastleggen wie in uw bedrijf de persoonlijke gegevens mag inzien en behandelen en instructie van alle personeelsleden.

Klik hier voor een korte uitleg over de AVG.

Doel AVG

De AVG beoogt dat in alle landen van de EU op dezelfde wijze met persoonsgegevens wordt omgegaan. Het doel is het stellen van grenzen aan de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast is in de AVG bepaald dat eenieder recht heeft op bescherming van zijn of haar persoonsgegevens en dat deze gegevens eerlijk moeten worden verwerkt. Dat heeft gevolgen voor organisaties die gegevens verwerken, zoals bedrijven.

Door middel van de AVG geldt vanaf 25 mei 2018 in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), waarin nu in Nederland de regels voor de omgang met persoonsgegevens zijn vastgelegd, geldt dan niet meer.

Stappenplan Stichting AVG

Om u te ondersteunen bij de verplichtingen die voortkomen uit de AVG, heeft Koninklijke BLN-Schuttevaer met Stichting AVG een overeenkomst gesloten. Deze stichting heeft namelijk een 15-stappenplan ontwikkeld. Door alle stappen te doorlopen en de instructies op te volgen, ontvangt u op het eind een verklaring waarmee uw bedrijf verklaart ‘AVG-proof’ te zijn. Dit met het oog op uw inspanningsverplichting. Op basis van de overeenkomst krijgen leden van Koninklijke BLN-Schuttevaer een korting van 50% op gebruik van het programma. De kortingscode voor BLN-Schuttevaer-leden vindt u terug in Extra Nieuwsbrief: AVG - start nu om op 25 mei de privacyverplichtingen op orde te hebben van 14 maart jl.

Klik hier voor een introductiefilmpje van Stichting AVG.

Op de website van Stichting AVG kunt u meer informatie vinden over het stappenplan en de mogelijkheden voor ondersteuning.

Deelnemen met korting

Als dienstverlening aan haar leden biedt BLN-Schuttevaer 50% korting op het AVG-programma om te voldoen aan de verplichtingen van de nieuwe privacywetgeving. De kosten voor het gebruik van het AVG-programma hangen af van de omvang van uw organisatie. Zijn er geen medewerkers in dienst (dus geen betaalde krachten), dan kost het programma € 250, exclusief btw, per jaar (met korting € 125, exclusief btw, per jaar). Zijn er wel medewerkers in dienst, dan is het bedrag afhankelijk van het aantal medewerkers.

De prijs is in euro’s, per jaar, exclusief 21% btw:

  • Geen medewerkers 250,- (* met kortingscode 125,-)
  • 1-10 medewerkers 500,- (* met kortingscode 250,-)
  • 11-50 medewerkers 1000,- (* met kortingscode 500,-)
  • 51-250 medewerkers 2000,- (* met kortingscode 1.000,-)
  • meer dan 250 medewerkers 4000,- (* met kortingscode 2.000,-)

Uitzendkrachten tellen niet mee voor het berekenen van de kosten (aangezien zij niet "rechtstreeks” bij u in dienst zijn maar via het uitzendbureau).

De prijs van het stappenplan van Stichting AVG is per jaar. Op het moment dat u het heeft doorlopen en de verklaring heeft ontvangen, kunt u het opzeggen en dan hoeft u verder geen kosten meer te maken. Wel moet u dan zorgen dat u up-to-date blijft indien er (wets)wijzigingen plaatsvinden in plaats van dat u hier anders informatie van Stichting AVG over ontvangt.

Aanmelden

Mocht u het stappenplan willen aanschaffen, dan dient u de volgende URL te gebruiken:

avg-programma.nl/mkb

Om naar de juiste pagina te gaan, dient u bovengenoemde link te kopiëren en in de adresbalk van uw browser te plakken.

Het aanmeldscherm voor MKB ziet er als volgt uit: aanmeldscherm MKB

Verkeerd aangemeld?

Mocht u al met het stappenplan aan de slag zijn gegaan en veel gegevens hebben ingevuld in het programma voor verenigingen (terwijl u het MKB programma nodig heeft), dan adviseren wij u om het volgende te doen:

  1. Vraag uw AVG verklaring op. Dit kunt u doen door in het programma onderaan de pagina op de daarvoor bestemde button te klikken (zichtbaar vanaf hoofdstuk 2). Dan ontvangt u de gegevens die u al heeft ingevuld in uw mailbox en kunt u deze opnieuw gebruiken;
  2. Neem contact met ons op en geef uw bedrijfsnaam en uw gebruikersnaam waarmee u bij Stichting AVG in het systeem staat, aan ons door (bij voorkeur via: info@bln.nl). Wij geven deze gegevens dan door aan Stichting AVG.
  3. Na verwerking van uw gegevens door Stichting AVG (dit kan 2 tot 3 werkdagen duren), kunt u opnieuw inloggen en wordt u automatisch naar het programma voor het MKB geleid.

Geen verplichting

Wij hebben van diverse leden de vraag gekregen of het verplicht is om het stappenplan van Stichting AVG aan te schaffen en daarvoor kosten te maken. Dit is niet het geval. U bent niet verplicht om het stappenplan van Stichting AVG te gebruiken. Op internet kunt u ook informatie en stappenplannen vinden (o.a. op de site van de AP). Het stappenplan van de Stichting AVG is echter uitgebreider en aan de hand van uw specifieke situatie ziet u concreet welke maatregelen u moet nemen om aan de AVG te voldoen. U krijgt filmpjes te zien met uitleg en er zijn diverse voorbeelddocumenten beschikbaar die kunnen worden gebruikt (zoals een privacyverklaring of een verwerkingsovereenkomst). Door alle stappen te doorlopen en de instructies op te volgen, ontvangt u op het eind een verklaring waarmee uw bedrijf verklaart ‘AVG-proof’ te zijn.

Het stappenplan van Stichting AVG is een handig hulpmiddel om concreet met de AVG aan de slag te gaan en ervoor te zorgen dat u alle noodzakelijke maatregelen neemt om aan de wet te voldoen. Maar het is uiteraard uw eigen keuze of u dit stappenplan aanschaft of niet.

Meer informatie

Op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kunt u meer informatie vinden over de AVG. Er is onder meer een regelhulp en een checklist. Daarnaast heeft de Rijksoverheid een handleiding opgesteld.

Nog meer weten over de AVG? Neem dan contact met ons op via 078-7820565.

Veelgestelde vragen


Nog maar maand tot verplichte AVG

26 april 2018 - (548 keer gelezen)
De nieuwe Privacywet (AVG) verplicht alle ondernemingen om op 25 mei 2018 te voldoen aan eisen van bescherming van persoonsgegevens. Er zijn geen uitzonderingen. Alle bedrijven, verenigingen, organisaties, …
Reageer

Kom ook naar hét event voor de binnenvaart: Maritime Industry 2018

10 april 2018 - (693 keer gelezen)
Op 29, 30 en 31 mei staat Evenementenhal Gorinchem weer geheel in het teken van de binnenvaart. Met een nog grotere beursvloer dan vorige keer, kun je dit jaar een nog breder aanbod van de maritieme sector …
Reageer