De binnenvaart staat bekend als de milieuvriendelijkste vervoerswijze. De behandeling van het afval dat onvermijdelijk ontstaat tijdens de exploitatie van de schepen vormt dan ook een bijzonder aandachtspunt voor de binnenvaartoperators.

Het beheer en de verwijdering van het afval moeten aan strikte regels voldoen, die het gebruik van geëigende infrastructurele voorzieningen op nationaal niveau voorschrijven. De verschillende partijen die bij de waterweg betrokken zijn moeten echter ook aan enkele specifieke regels voldoen om:

  • de afvalpreventie te bevorderen;
  • het afval door speciale ontvangstinrichtingen langs het vaarwegennet te laten innemen;
  • een geschikte financiering te voorzien volgens het principe van “de vervuiler betaalt”;
  • de controle te vereenvoudigen op de naleving van het lozingsverbod van het desbetreffende afval in het oppervlaktewater.

Op 1 november 2009 is het Verdrag inzake de Verzameling, Afgifte en Inname van Afval in de Rijn- en Binnenvaart van 9 september 1996 in werking getreden.

Het CDNI is door zes landen aangenomen: Luxemburg, Zwitserland, Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Het Verdrag is van toepassing op de hele Rijn en op alle binnenvaarwegen in Duitsland, Nederland en België, op de internationale Moezel in Luxemburg en in Frankrijk. Het Verdrag is in het nationale recht van elke staat omgezet om van kracht te kunnen zijn op het hele netwerk dat door het Verdrag wordt bestreken.

De uitvoeringsregeling maakt een onderscheid aan de hand van de herkomst van het afval dat aan boord ontstaat en de specifieke verantwoordelijkheden van de betrokken actoren. Bepaalde regels zijn bedoeld voor de schippers, zoals voor het olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval, huisvuil en klein gevaarlijk afval, terwijl andere regels in verplichtingen voor de verladers of de ladingontvangers voorzien.

Bron: http://www.cdni-iwt.org/nl/

Veelgestelde vragen


Nieuwe goederenlijst met losstandaarden

31 januari 2018 - (1643 keer gelezen)
De nieuwe goederenlijst met losstandaarden van het CDNI is van kracht geworden op 1 januari 2018.
Reageer

CDNI zoekfunctie stoffenlijst staat online

21 juli 2017 - (3114 keer gelezen)
De Conferentie van Verdragsluitende Partijen heeft groen licht gegeven voor het online publiceren van een elektronische tool, WaSTo (Waste Standards Tool) genaamd voor de losstandaarden van het CDNI.
Reageer

Aanmeldformulier onregelmatigheden CDNI deel B haven van Antwerpen

21 juli 2017 - (1905 keer gelezen)
Langzamerhand zijn er meerdere partijen die het belang van goede naleving van het Scheepsafvalstoffenverdrag inzien. In dit geval heeft het havenbedrijf van Antwerpen een meldformulier ontwikkeld, waarmee …
3 reacties

Decemberzitting 2016 van de Conferentie van Verdragsluitende Partijen van het CDNI

16 januari 2017 - (3090 keer gelezen)
Op 15 december 2016 heeft in Straatsburg de najaarszitting van de Conferentie van Verdragsluitende Partijen (CVP) plaatsgevonden. De vergadering werd voorgezeten door de heer Winfried Kliche, vertegenwoordiger …
Reageer

Meer dossiers over Milieu & Veiligheid

Project CLINSH