Vanaf 1 november 2013 betalen binnenvaartschippers zelf de kosten voor de afgifte van overig scheepsbedrijfsafval, waaronder huisvuil en niet-oliehoudend klein gevaarlijk afval (KGA). Schippers kunnen sindsdien langs de rijksvaarwegen alleen nog afval afgeven als zij een abonnement hebben afgesloten bij de SAB Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten. Daartoe zijn een aantal open containers langs de vaarwegen vervangen door gesloten containers die alleen met een ecokaart met chip geopend kunnen worden. Ook bij andere afvalinzamellocaties, zoals depots en milieuboten, kan alleen nog afval worden afgegeven met een ecokaart met chip.

Schippers hebben keus uit twee abonnementsvormen. Het totaalabonnement voor niet-oliehoudend KGA en huisvuil kost € 469,- per jaar (excl. BTW). Kiest de schipper alleen voor de afgifte van niet-oliehoudend KGA dan kost een abonnement € 194,- per jaar (excl. BTW). Het afsluiten van een abonnement is niet verplicht. Zonder abonnement kunnen schippers het afval afgeven bij havens. Het abonnement is niet bedoeld voor grof bedrijfsafval. Dit wordt per kilogram afgerekend tegen een tarief van 1,00 € per kilo (excl. BTW).

Deze nieuwe abonnementssituatie is voor Koninklijke BLN-Schuttevaer onacceptabel. Niet alleen zijn de kosten voor afgifte verhoogd, er zijn bovendien veel bakken verwijderd. Daarom zetten we ons samen met CBRB, FONV en NPvW in om te komen tot een zo optimaal mogelijke situatie voor binnenvaartondernemers.

Veelgestelde vragen

Waarom is huisvuilafgifte voor de binnenvaart niet meer gratis?

Huisvuilafgifte was natuurlijk nooit gratis. De afgifte werd, totdat de containers werden afgesloten, door Rijkswaterstaat betaalt. In december 2012 besloot Rijkswaterstaat dit niet langer voor haar rekening te nemen. In de loop van het jaar 2013 werd het zorgvuldig opgebouwd netwerk afgebroken en in mindere maten vervangen door afsluitbare containers. Bij deze containers kan men nu alleen nog het huisvuil kwijt op basis van een vrijwillig afgesloten abonnement.

Wat moet ik betalen voor mijn huisvuil?

Het huisvuil houdt de gemoederen al bijna twee jaar bezig. In het vierde kwartaal van 2012 kregen we het bericht dat afgifte van huisvuil en klein gevaarlijk afval (KGA) in het vervolg alleen nog betaald kon en wel voor 711 euro per jaar. Onacceptabel voor de bedrijfstak, vonden wij. Dus werd opnieuw gerekend en daar rolde een bedrag van 469 euro uit. Nog steeds onacceptabel, vonden de organisaties.

Waarom wordt huisvuil beschouwd als bedrijfsafval?

Huisvuil wordt beschouwd als bedrijfsafval omdat, volgens een belastingsjurist, het wordt geproduceerd aan boord van het schip (het bedrijf) en dus zijn ook de kosten aftrekbaar voor het schip. (Aan deze uitspraak kunnen geen rechten worden ontleend).

Waar kan ik mijn afval kwijt?

Voor de afgifte komt er een adequaat inzamelnetwerk, dat wij nog graag even nader onder de loep nemen met een aantal gebruikers. Er staan containers gepland in de overnachtingshavens IJzendoorn, Haaften, Gorinchem en ‘s-Gravendeel, Oranjesluizen, sluis Lemmer, sluis Den Bosch, sluis Veghel, Wilhelminasluis Oosterhout, sluis Gaarkeuken, Spooldersluis in Zwolle, de ligplaatsen in Zwartsluis, enkele sluizen op de Maas, de Volkeraksluizen, sluis Eefde en de Beatrixsluizen.


Uitkomsten onderzoek VNG naar koppeling huisvuil binnenvaart met huisvuil gemeentes

05 januari 2015 - (3030 keer gelezen)
BLN-Koninklijke Schuttevaer heeft gesprekken gevoerd met de Vereniging van Nederlandse Gemeentes (VNG) om te kijken of het mogelijk is een koppeling te maken met de ophaal van huisvuil bij gemeentes.
3 reacties

Algemeen Overleg binnenvaart over huisvuilbeleid

11 juni 2014 - (2864 keer gelezen)
Gisteren vond het Algemeen Overleg over de binnenvaart plaats in de Tweede Kamer met Minister Schultz van Haegen.
Reageer

Algemeen Overleg 2e kamer

10 juni 2014 - (3032 keer gelezen)
Vanmiddag van 16:00 tot 18:00 vindt in de 2e Kamer het Algemene Overleg scheepvaart plaats tussen de woordvoerders van de verschillende partijen en Minister Schultz van Haegen.
Reageer

Update huisvuil

21 mei 2014 - (3152 keer gelezen)
De minister heeft de Kamervragen rondom huisvuilafgifte voor binnenvaartondernemers beantwoord. In dit artikel leest u de uitkomsten.
Reageer

Kamervragen huisvuil

30 april 2014 - (2992 keer gelezen)
Zoals u weet voeren wij al langere tijd intensief gesprekken met Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur & Milieu over haalbare en betaalbare oplossingen.
Reageer

Vorderingen huisvuiloverleg

19 maart 2014 - (2947 keer gelezen)
BLN zet zich namens de leden in voor een betere invulling van de kwestie rondom het deponeren van huisvuil door binnenvaartondernemers. Eerder hebben wij hen een enquête toegestuurd waarin we geïnformeerd …
Reageer

Heeft u de huisvuilenquete al ingevuld?

05 maart 2014 - (3006 keer gelezen)
Naar aanleiding van de besluitvorming omtrent het huisvuildossier horen wij graag van onze leden wat hun standpunt is.
Reageer

Afgifte huisvuil en KGA niet werkbaar

18 december 2013 - (2898 keer gelezen)
De gezamenlijke binnenvaartorganisaties maken zich grote zorgen over de afgiftemogelijkheden van huisvuil en klein gevaarlijk afval (KGA) langs de binnenwateren.
Reageer