Dossier

| Markt & Economie

Iemand met een variabele rente op een lening/hypotheek kan het risico lopen dat wanneer de Euriborrente stijgt ook hun een rente op deze lening zal gaan stijgen. Door dit zogenoemde renterisico kunnen de rentelasten voor de onderneming enorm toenemen. Daarentegen bij een rentedaling zou een variabele rente gunstig moeten zijn voor de onderneming, want dan zullen de rentekosten afnemen.

De banken kwamen met de ‘oplossing’: het financiële product RenteSwap. Hiermee kon de klant zich ‘verzekeren’ tegen de risico’s van een variabele rente, door een vaste rente te gaan betalen voor een vastgestelde periode. Hierdoor zou de klant van te voren weten wat hij zou moeten betalen aan rente en niet voor verrassingen komen te staan door rentestijgingen.

Wat de banken bijvoorbeeld niet vertelden was dat deze RenteSwap ook vast zou blijven staan wanneer de Euriborrente zou gaan dalen en dit nadelige gevolgen voor de klant van de bank zou hebben. In 2008 begon de Euriborrente niet te stijgen, maar te dalen. Voor klanten die een RenteSwap hadden afgesloten was dit geen goed nieuws. Deze klanten betaalden de vaste rente aan de banken, die was afgesproken, maar de banken konden profiteren van de lage Euriborrente en konden het verschil in hun eigen zak steken.

Koninklijke BLN-Schuttevaer heeft onder haar leden geïnventariseerd wie gedupeerd zijn door de constructie ‘renteswap’ en is namens hen in gesprek met diverse instanties om te onderzoeken of zij kansen zouden hebben bij het indienen van een claim bij de betreffende banken.

Veelgestelde vragen

Wat is een renteswap?

Een swap is een derivaat, een afgeleid financieel product. Swap is het Engelse woord voor ruil. Bij renteswaps worden vaste en variabele rentes geruild. Deze ruil kan beide kanten op gaan. Ondernemingen ruilen bij een renteswap meestal de variabele rente tegen een vaste rente. Als onderneming weet je dan voor langere tijd waar je aan toe bent met de rentelasten. Bij een swap betaalt de onderneming de vaste, afgesproken rente aan de bank en de bank betaalt het variabele rente aan de onderneming. Voor het gebruik maken van een swap betaalt de onderneming een premie.

Welke acties kunnen we als collectief ondernemen?

Door een collectieve benadering wordt de relatie tussen klant en bank niet directe geschaad, m.a.w. deze ondernemers vinden dat BLN namens het collectief actie moet ondernemen. Voor wat betreft de collectieve claim namens het MKB zijn meer aanmeldingen bij- of via de stichting renteswap nodig.

Welke acties kan ik als individueel lid ondernemen?

BLN kan de individuele ondernemers in contact brengen met een expert(s), zodat zij worden geïnformeerd over de mogelijke stappen die zij kunnen zetten. Een aantal van onze leden heeft gebruik gemaakt van de juridische scan door Blenheim advocaten. Blenheim is verbonden aan de Stichting Renteswap. (www.renteswap.nl ; www.blenheim.nl). De scans bevestigen het beeld dat ieder individueel geval op zich staat. De juriste heeft gekeken naar de rechtspositie en de juridische mogelijkheden. In gevallen waarin tussentijds de opslagen zijn verhoogd en / of er een negatieve marktwaarde is ontstaan is de ondernemers geadviseerd om formeel bezwaar te maken bij de bank om zodoende de verjaringstermijn te ‘stuiten’. Dat is een juridische handeling die voorkomt dat een zaak wettelijk verjaart.


Herstelkader rentederivaten (SWAP's) update

07 juli 2017 - (2344 keer gelezen)
Ruim 17.000 ondernemers, waaronder vele binnenvaartondernemers, hebben in het verleden hun schip gefinancierd met rentederivaten, ook wel SWAP genoemd. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in …
Reageer

Herstelkader rentederivaten

29 juli 2016 - (28053 keer gelezen)
In onze nieuwsbrief van 7 juli jl. informeerden we onze leden over het feit dat o.a. Rabobank, ABN AMRO en ING hun klanten die rentederivaten hebben aangeschaft gaan compenseren. Een onafhankelijke derivatencommissie …
Reageer

Update renteswaps

01 september 2015 - (1030 keer gelezen)
Recent heeft de rechtbank in Breda uitspraak gedaan in een renteswap zaak tegen de Rabobank Altena. Op 9 september zal uitspraak worden gedaan over de schadevergoeding die betrekking heeft op de punten …
Reageer

Voortgang Renteswaps

02 juli 2014 - (2981 keer gelezen)
BLN begeleidt 27 leden die zijn gedupeerd door zogenaamde Renteswaps. Lees meer over de stand van zaken op dit moment.
1 reacties

Klachteninstituut rentederivaten

05 juni 2014 - (2941 keer gelezen)
Woensdag 3 juni vond in de Tweede Kamer een debat plaats met minister Dijsselbloem over de problemen die een aantal MKB ondernemers ondervindt met hun renteswaps.
Reageer

Voortgang renteswaps

06 mei 2014 - (3252 keer gelezen)
Naar aanleiding van alle berichtgeving over renteswaps, waarin overigens opvallend vaak de binnenvaartsector en de agrarische sector worden genoemd als sectoren waarin veel renteswaps zouden zijn verkocht, …
Reageer