Na een inspanning van jaren door achtereenvolgens Kantoor Binnenvaart, BBU en Koninklijke BLN-Schuttevaer wordt nu internationaal een begin gemaakt met de discussie over de bemanningsregeling voor de Rijnvaart. Deze staat tevens model voor bemanningsregelingen buiten de Rijn.

In de Centrale Commissie voor de Rijnvaart is onlangs besloten dat er over dit onderwerp op 5 november a.s. een internationale ronde tafel conferentie wordt gehouden in Straatsburg. Uiteraard is Koninklijke BLN-Schuttevaer hierbij aanwezig; rechtstreeks en via onze Europese vertegenwoordiging de ESO. Tijdens de eerste bijeenkomst staan onder andere een inventarisatie en bespreking van knelpunten en nieuwe inzichten op de agenda. Een bijdrage uit de sector via ondernemers en werknemers is daarbij zeer gewenst. Zij worden sowieso uitgenodigd om die dag deel te nemen aan de discussie. Voorafgaand aan de bijeenkomst vernemen we graag uw visie op het thema. In het artikel in het Magazine van maart 2013 vindt u al wat ideeën uit eerdere discussies.

Heeft u daar aanvullingen op? Dan horen we dat graag.

Zo zijn wij benieuwd naar wat naar uw mening de belangrijkste technische (of andere) ontwikkelingen zijn die de veranderingen rechtvaardigen. Hebben die invloed op het aantal benodigde bemanningsleden, voor de verschillende groepen en exploitatiewijzen? Is dat onderscheid naar lengte en/of aantal bakken nog wel van deze tijd? Wat vindt u van de regels bij de wisselingen van exploitatiewijzen? Wat vindt u van de handhaving, het vaartijdenboek en dienstboekje? Zijn er functies die voor de huidige werkzaamheden aan boord eigenlijk overbodig zijn?

Kortom, wij zijn benieuwd naar uw mening. Klik hier om deze direct met ons te delen of stuur een e-mail aan info@bln.nl

Veelgestelde vragen


Wijziging bemanningsregeling

02 januari 2017 - (1951 keer gelezen)
Na jaren van duwen, trekken en lobbyen door o.a. Koninklijke BLN-Schuttevaer en ESO lijkt er nu echt een doorbraak(je) te zijn in de discussie over de bemanningsregeling voor de Rijnvaart. Overeenstemming …
1 reacties

Gespreksverslag bijeenkomst BLN-Koninklijke Schuttevaer en ILT naar aanleiding van boetes bemanningsregels

24 juli 2015 - (1594 keer gelezen)
Naar aanleiding van de berichten over extreme verhogingen van boetes bij overtredingen van de bemanningsregels hebben wij onlangs een gesprek gehad met de Inspectie Leefomgeving & Transport.
3 reacties

BLN-Koninklijke Schuttevaer om tafel met IL&T over boetes bemanning en rusttijden

03 juni 2015 - (3612 keer gelezen)
Eerder deze week is een artikel gepubliceerd in de Staats Courant over het voorgenomen besluit om boetes bij onder andere onderbemand varen fors te verhogen. Omdat BLN-Koninklijke Schuttevaer niet is betrokken …
1 reacties

Terugblik ronde tafelbijeenkomst 'bemanning en vaar- en rusttijden'

06 november 2014 - (3020 keer gelezen)
Op 5 november vond in Straatburg de CCR Ronde Tafel Conferentie “Samenstelling van de bemanning en vaar- en rusttijden: inventarisatie van problemen en eventuele vervolgstappen” plaats.
2 reacties

Doorbraak dossier bemanningsregeling

17 juni 2014 - (9819 keer gelezen)
Na een inspanning van jaren door achtereenvolgens Kantoor Binnenvaart, BBU en BLN wordt nu internationaal een begin gemaakt met de discussie over de bemanningsregeling voor de Rijnvaart.
24 reacties