Dossier

| Markt & Economie

Net zoals alle MKB branches heeft de binnenvaart last van de gevolgen van de kredietcrisis. Eén van de in het oog springende gevolgen is de moeilijke kredietverlening door de traditionele financiers; de banken. Ondernemers van Koninklijke BLN-Schuttevaer signaleerden dit probleem en zijn op zoek gegaan naar alternatieve financieringsbronnen. Naast de crowdfunding concepten en de mogelijkheid om microkrediet aan te vragen bij www.qredits.nl, stuitten zij op het fenomeen “kredietunie” en de twee verenigingen die zich daarmee bezig houden in Nederland.

Een kredietunie is van de sector voor de sector. Met andere woorden: ondernemers die willen investeren in het fonds zorgen ervoor dat ondernemers met een financieringsvraag bij de kredietunie terecht kunnen.

Er is veel te zeggen voor het op gang krijgen van een gezonde kredietverlening. Veel partijen hebben baat bij een soepel lopende binnenvaart. Binnen een kredietunie zorgt een kredietcommissie voor het beoordelen van kredietaanvragen. In zo’n commissie zitten o.a. ondernemers die de stand van zaken binnen een branche uitstekend kennen. Zij worden geacht de risico’s van het te verstrekken krediet goed te kunnen inschatten. Bovendien kan een kredietcommissie besluiten dat een (startende) ondernemer gecoacht wordt door een ervaren ondernemer. De ervaringen die in het buitenland zijn opgedaan leren dat kredietunies door de unieke constructie van kredietcommissie en coaching bijzonder weinig faillissementen van ondernemers kennen.

Koninklijke BLN-Schuttevaer signaleerde deze trend in ondernemersland en heeft middels een enquete bij haar leden geinformeerd of er behoefte is aan kredietunie voor de eigen sector. Hieruit bleek dat er hiervoor veel animo is. Mede op basis van deze uitkomst is in eerste instantie een stuurgroep 'Oprichting Kredietunie' ingericht. Zij hebben zich beziggehouden met het schetsen van de basisbeginselen van de oprichting van een kredietunie. Hun bevindingen hebben inmiddels geresulteert in de lancering van Binnenvaart Kredietunie Nederland (BKN), die met een eigen bestuur enthousiast bezig zijn om leden te werven en op korte termijn succesvolle matches te kunnen maken.

Koninklijke BLN-Schuttevaer ondersteunt BKN door het secretariaat en het netwerk ter beschikking te stellen. De beleidsadviseur Markt & Economie is actief betrokken. Uiteindelijk zal de kredietunie ter beschikking komen van de hele sector

Veelgestelde vragen


MKB-site Z24 besteedt aandacht aan Binnenvaart Kredietunie Nederland

26 februari 2015 - (933 keer gelezen)
Hester Duursema gaf een interview aan de economische MKB-site Z24 over Binnenvaart Kredietunie Nederland (BKN). In het artikel gaat Duursema onder andere in op de werking en uitvoering van BKN.
Reageer

Binnenvaart Kredietunie Nederland gelanceerd

05 januari 2015 - (3074 keer gelezen)
In 2014 heeft BLN-Koninklijke Schuttevaer onderzoek gedaan naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een kredietunie voor de binnenvaart. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek is Binnenvaart Kredietunie …
Reageer

Uitkomsten onderzoek Kredietunie

14 oktober 2014 - (2903 keer gelezen)
Enige tijd geleden hebben we onze leden gevraagd deel te nemen aan een vooronderzoek naar de haalbaarheid van de realisatie van een Kredietunie voor de binnenvaart. Inmiddels hebben 201 personen de tijd …
3 reacties

Onderzoek kredietunie Binnenvaart

20 augustus 2014 - (2932 keer gelezen)
BLN-Koninklijke Schuttevaer heeft als maatschappelijk betrokken brancheorganisatie het plan opgevat om in overleg met de landelijke Vereniging van Kredietunies de haalbaarheid en levensvatbaarheid van …
1 reacties