BiobrandstofMilieu en veiligheid

Europa en Nederland hebben zich ten doel gesteld de uitstoot van CO2 fors terug te brengen. In 2050 moet die nagenoeg nul zijn en in 2030 al gehalveerd. Ook de transportsector moet daaraan meedoen. Één van de maatregelen die daarbij horen is het verminderen van het gebruik van fossiele brandstof. Dit kan onder meer door het bijmengen van brandstof uit hernieuwbare energie. In dit dossier vindt u al het nieuws en ervaringen m.b.t. het gebruik van biobrandstof.