OntgassenMilieu en veiligheid

Het ontgassen van ladingtanks van tankschepen is het verlagen van de gasconcentratie van ladingdampen in de tanks achterbleven na het lossen. Het ontgassen kan zowel naar de atmosfeer plaatsvinden, als naar een ontgassingsinstallatie geplaatst op de wal of een schip.

Redenen om te ontgassen is het voorkomen van verontreiniging van de volgende lading. Ook het willen plegen van onderhoud waarbij vonken kunnen ontstaan ("heet werk") aan het schip, of het willen betreden van de ladingtanks kan aanleiding zijn om te ontgassen.

Tijdens het varend ontgassen worden geen emissiebeperkende voorzieningen getroffen. De dampen worden dus vrij geëmitteerd. Varend ontgassen leidt tot onacceptabele gezondheidsrisico's voor de bemanningsleden en toenemende geuroverlast langs de bebouwing aan de waterranden. Door de publieke opinie is de politiek gestrat met een pakket van maatregelen gekomen om voor Benzeen en Benzeenhoudende producten een stapsgewijs ontgassingsverbod in te voeren.

Gerelateerd nieuws