VergroeningMilieu en veiligheid


Green Deals, NOx- en fijnstof, klimaatdoelstellingen, retrofit, emmisieneutraal,  2020, 2015, 2030, 2050, gelijkwaardigheidsprincipe, stage V, bijmengen.  In dit oerwoud van termen is het eenvoudig het spoor volledig bijster te raken, terwijl het belangrijk is om zaken in de juiste context te plaatsen om weloverwogen afwegingen te maken. 

Om te beginnen 'Waar hebben we het nu over bij de vergroening van de binnenvaart?'. Dat antwoord valt uiteen in twee delen. Ten eerste gaat het om vermindering van de milieu-uitstoot, ten tweede om de vermindering van broeikasgassen, de zogenaamde klimaatdoelstellingen. De complete context leest u in het artikel 'Vermindering uitstoot binnenvaart; een gordiaanse knoop'.

Vergroening is bovendien één van de 9 speerpunten uit de missie van BLN-Schuttevaer. Lees hier meer over de groene ambities van de binnenvaart.