ArbeidstijdenrichtlijnOnderwijs en sociaal

Sinds de invoering van de registratie van de arbeids- en rusttijden in de binnenvaart in januari 2017 heerst bij veel ondernemers onduidelijkheid over de toepassing in de praktijk. Tijdens het webinar 'Arbeidstijdenrichtlijn' dat Koninklijke BLN-Schuttevaer in maart 2017 organiseerde om leden vóór de ingangsdatum van de handhaving te informeren over de inhoud en gevolgen bleek al dat veel kijkers de verschillende uitgangspunten niet helder op het netvlies hadden. Ruim 250 deelnemers maakten na de uitzending gretig gebruik van de chatfunctie die we ter beschikking stelden om bedrijfsspecifieke vragen te stellen aan specialisten. Als we vandaag de dag de proef op de som nemen, blijkt dat nog steeds veel ondernemers worstelen met de interpretatie van de richtlijn en de juiste manier van registratie.