ArboOnderwijs en sociaal

De Arbeidsomstandighedenwet (ARBO wet) bevat wettelijke verplichtingen voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bewaken. Doel is om ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk, te voorkomen.