BemanningsvoorschriftenOnderwijs en sociaal

Arbeidstijd, dienstroosters en arbeidstijdregistratie blijven in ontwikkeling. In Nederland zijn de wettelijke regels voor werktijden in de binnenvaart geregeld in de arbeidstijdenrichtlijn 2014-112. De rijksoverheid heeft een brochure uitgebracht met specifieke regels voor de binnenvaart, zeescheepvaart en visserij.

Op Europees niveau wordt vernieuwing van de regels gewenst. Een belangrijke eerste stap is gezet, het onderzoek van sociale partners naar een duurzaam bemensingssysteem (TASCS/to a sustainable crew system). In dit onderzoek wordt gekeken welke invloed technische (en andere) ontwikkelingen hebben op het aantal benodigde bemanningsleden. Ook spelen handhaving, het vaartijdenboek en dienstboekje een belangrijke rol in de gesprekken op Europees niveau. Komende jaren wordt met TASCS als basis verder gesproken over modernisering van de bemanningsvoorschriften.