PensioenOnderwijs en sociaal

Deelname aan de pensioenregeling van het Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart is verplicht voor werknemers die in de vrachtvaart werkzaam zijn. Werkgevers die in de vrachtvaart actief zijn moeten zich verplicht bij het fonds aansluiten; werkgevers in andere deelsectoren, zoals de passagiersvaart, kunnen zich vrijwillig aansluiten. Alle informatie is te vinden op de website van het fonds.

Voor de toekomst van onze pensioenregeling zijn twee ontwikkelingen van belang. Nederland wil haar pensioensysteem ingrijpend veranderen. En de vraag is of de verplichtstelling voor de pensioenregeling in de binnenvaart blijft. Sociale partners en het bestuur van het pensioenfonds volgen samen deze ontwikkelingen. In de KADE320 van augustus 2021 staan de voor werkgevers belangrijke uitgangspunten voor een nieuwe pensioenregeling.