Stremming Maas n.a.v. aanvaring stuw Grave

| Nautisch-technisch & Infra

In dit dossier vindt u alle berichten naar aanleiding van de aanvaring met de stuw in Grave in december 2016.

Downloads

Er zijn geen bestanden toegevoegd.

Veelgestelde vragen


Onderzoeksrapport Grave en de conclusies en aanbevelingen vragen om nadere bestudering

03 mei 2018 - (1081 keer gelezen)
Vandaag is het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) "Stuwaanvaring door benzeentanker bij Grave” gepubliceerd. Deze publicatie en enkele conclusies en aanbevelingen zijn breed …
Reageer

Onderzoek naar crisismanagement aanvaring stuw Grave afgerond

14 juli 2017 - (1557 keer gelezen)
Rijkswaterstaat, de drie betrokken veiligheidsregio’s (Gelderland-Zuid, Brabant-Noord en Limburg-Noord) en de betrokken waterschappen (Rivierenland, Aa en Maas en Limburg) hebben door Berenschot een …
Reageer

Aangepast schutregime Grave

10 maart 2017 - (2658 keer gelezen)
Woensdag hebben wij in een extra nieuwsbrief opgeroepen vooral over de Waal te varen. Als u via de Maas vaart kan er extra oponthoud ontstaan omdat het debiet van Grave voor zaterdag naar 500 m3/s moet …
Reageer

Schade door calamiteit Grave

07 maart 2017 - (2464 keer gelezen)
Inmiddels ligt de stremming, door het incident bij Grave, gelukkig alweer ruim een maand achter ons. U heeft nadere informatie van ons te goed als het gaat om het indienen van de eventuele schadeclaim.
Reageer

Onderzoeksraad voor Veiligheid start onderzoek Grave

24 januari 2017 - (1599 keer gelezen)
Koninklijke BLN-Schuttevaer acht het van groot belang dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek doet naar de calamiteit in Grave. Wij hebben hier van begin af aan op aangedrongen.
2 reacties

Scheepvaart op de Maas vanmiddag volledig hervat

24 januari 2017 - (3222 keer gelezen)
De scheepvaart op de Maas tussen Sambeek en Grave is vandaag, vanaf 15.00 uur, weer volledig mogelijk. Op dat moment bereiken de waterpeilen van de Maas en het Maas-Waalkanaal een gelijk niveau, zodat …
Reageer

Maas-Waalkanaal naar verwachting dinsdagavond open

23 januari 2017 - (3212 keer gelezen)
Naar verwachting zal morgenmiddag het water op de Maas voldoende hoog zijn om de keersluis Heumen te openen. Het scheepvaartverkeer op het Maas-Waalkanaal wordt dan ook weer hervat.
Reageer

Maandag weer scheepvaart mogelijk op de Maas

20 januari 2017 - (3036 keer gelezen)
Rijkswaterstaat verwacht dat maandagmorgen 23 januari de scheepvaart op de Maas tussen Sambeek en Grave kan worden hervat. Het werk aan de tijdelijke breuksteendam achter de zwaar beschadigde stuw Grave …
Reageer

Albertkanaal schut nog één zondag zonder kosten vanwege calamiteit Grave

20 januari 2017 - (3127 keer gelezen)
Graag brengen wij u nogmaals op de hoogte van het feit dat a.s. zondag 22 januari nog wel kosteloos kan worden geschut. Vorige week vrijdag kon Koninklijke BLN-Schuttevaer berichten dat zij, door interventie …
Reageer

Update omvaarroutes stremming Maas

16 januari 2017 - (2999 keer gelezen)
Klik hieronder voor het laatste nieuws rondom de omvaarroutes i.v.m. de stremming van de Maas.
Reageer

Zondags kosteloos schutten op Albertkanaal tijdelijk mogelijk

13 januari 2017 - (849 keer gelezen)
Vanwege intensief overleg tussen Koninklijke BLN-Schuttevaer met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu is het mogelijk dat er aanstaande zondag 15 januari kosteloos geschut kan worden op het Albertkanaal …
Reageer

Maas gestremd 16 - update woensdag 11 januari 21:04 - Overleg over optimalisatie omvaarroute

11 januari 2017 - (750 keer gelezen)
Mobiele dijk in Maas bij Heijen baart BLN zorgen.
Reageer

Update Grave 15 - Rijkswaterstaat bouwt een tijdelijke dam bij stuw Grave

10 januari 2017 - (999 keer gelezen)
Rijkswaterstaat heeft besloten een tijdelijke dam achter (benedenstrooms) de zwaar beschadigde stuw Grave te bouwen. Hiermee wordt met enkele weken scheepvaartverkeer weer mogelijk op de Maas tussen Grave …
Reageer

Bedankt iedereen! – Update Grave 14

08 januari 2017 - (1134 keer gelezen)
Vandaag konden rond 08.30 uur, bij daglicht, de eerste schepen het Maas Waalkanaal verlaten. Het kanaalpeil was vandaag voldoende opgestuwd, de woonboten gelukkig weer drijvend en kon er geschut worden …
Reageer

Calamiteiten Maas | Update 13

07 januari 2017 - (795 keer gelezen)
Graag vragen wij uw aandacht voor het onderstaande scheepvaartbericht waarin kenbaar gemaakt wordt dat morgenochtend (8 januari) kan worden geschut in Weurt. U zult begrijpen dat dit met uiterste voorzichtigheid …
Reageer

Maas gestremd 12 - update vrijdag 5-1-2017 10:00 uur - Omvaarroutes stremming Maas

05 januari 2017 - (3108 keer gelezen)
Rijkswaterstaat geeft nadere uitwerking van de omvaarroutes.
1 reacties

Maas gestremd 11 - update donderdag 5-1-2017 17:00 uur - terugkoppeling bestuurlijk overleg situatie Maas

05 januari 2017 - (1036 keer gelezen)
Vandaag was een bestuurlijk overleg over de calamiteiten op de Maas.
1 reacties

Omvaarroutes i.v.m. calamiteiten Maas

04 januari 2017 - (3085 keer gelezen)
Lees verder voor meer informatie over omvaarroutes i.v.m. de calamiteiten op de Maas.
Reageer

Maas gestremd 10 - update woensdag 4-1-2017 16:30 uur - Mogelijk vanaf zondag schutten in Weurt

04 januari 2017 - (2092 keer gelezen)
Het volpompen van het Maas Waalkanaal duurt langer dan verwacht
4 reacties

Maas gestremd 9 - update dinsdag 3-1-2017 20:20 uur - Overmaatse scheepvaart toegestaan op Julianakanaal

03 januari 2017 - (1746 keer gelezen)
Rijkswaterstaat staat overmaatse scheepvaart toe op de omvaarroute via het Julianakanaal
Reageer

Maas gestremd 8 - update maandag 2-1-2017 20:42 uur - Constructief overleg tussen BLN en Rijkswaterstaat over situatie Grave

02 januari 2017 - (1762 keer gelezen)
Rijkswaterstaat probeert hinder voor de scheepvaart te beperken.
4 reacties

Maas gestremd 7 - update zondag 1-1-2017 20:15 uur

01 januari 2017 - (935 keer gelezen)
Met pompen wordt vanaf morgen het Maas-Waalkanaal gevuld.
2 reacties

Maas gestremd 6 - update zaterdag 31-12-2016 22:18 uur

31 december 2016 - (1037 keer gelezen)
Persbericht Rijkswaterstaat betreffende de situatie rondom Grave
1 reacties

Maas gestremd 5 - update zaterdag 31-12-2016 18:30 uur

31 december 2016 - (1145 keer gelezen)
Maandag overleg tussen Rijkswaterstaat en Kon. BLN Schuttevaer
Reageer

Maas gestremd 4 - Crisisteam stuw Grave

31 december 2016 - (1337 keer gelezen)
BLN stelt team samen voor de coördinatie rondom de calamiteiten op de Maas
1 reacties

Maas gestremd 3 - update vrijdag 30-12-2016 16:30 uur

30 december 2016 - (1038 keer gelezen)
Voor maandag geen inzicht in duur stremming.
Reageer

Maas gestremd 2 - update vrijdag 30-12-2016 11:30 uur

30 december 2016 - (668 keer gelezen)
Stuw ernstig beschadigd
Reageer

Maas gestremd - vrijdag 30-12-2016 10:32 uur

30 december 2016 - (772 keer gelezen)
Een schip is door de stuw van Grave gevaren en het scheepvaartverkeer op de Maas en het Maas-Waalkanaal is gestremd.
Reageer