Nederland is een laaggelegen delta met veel water, zoals het IJsselmeer, de Zeeuwse stromen, de rivieren en kanalen. Het waterbeheer in Nederland omvat meer dan vaarwegen alleen. Waterveiligheid en waterkwaliteit zijn belangrijke beheerskwesties, die samen met het economisch belang van rivieren in balans moeten zijn.

Koninklijke BLN-Schuttevaer is actief betroken bij projecten als het Deltaprogramma, Ruimte voor de rivier en de Kaderrichtlijn water om de belangen van de binnenvaart te vertegenwoordigen en de bevaarbaarheid te borgen.

Veelgestelde vragen


Het COV dient zienswijze in op Nationaal waterplan

26 mei 2015 - (928 keer gelezen)
Het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen namens de EVO, BLN-Koninklijke Schuttevaer en de natte waterbouw.
Reageer

Rijkswaterstaat borgt bevaarbaarheid van de Maas.

10 april 2015 - (3009 keer gelezen)
Al geruime tijd is BLN-Koninklijke Schuttevaer met Rijkswaterstaat in gesprek over de gevolgen van de aanleg van vrij eroderende oevers op de Maas. BLN-KSV startte eerder dit jaar een zienswijzeprocedure …
Reageer

Langsdammen: Folder recreatievaart vaarseizoen 2015.

24 maart 2015 - (2775 keer gelezen)
Rijkswaterstaat verlaagt kribben langs de Waal en legt langsdammen aan. Ga in het belang van uw veiligheid goed voorbereid het water op. In deze folder vindt u richtlijnen en tips.
Reageer