Samenstelling Algemeen Bestuur

Remco Pikaart

Bestuurslid (ledengroep containervaart)

Frederik Hovestadt

Bestuurslid (ledengroep CBOB)

frederikhovestadt@bln.nl

Willeke van Veen

Bestuurslid (ledengroep droge lading > 86 meter)

willekevanveen@bln.nl

Johan de Bot

Bestuurslid (ledengroep logistieke dienstverleners) 

Marco Oosterwijk

Bestuurslid (ledengroep CBOB)

marcooosterwijk@bln.nl

Erik Schultz

Vice-voorzitter (ledengroep Koninklijke Schuttevaer)

oost47@gmail.com

Sjaak Oudakker

Secretaris (ledengroep tankvaart)

sjaakoudakker@bln.nl

Henry Mooren

Penningmeester (ledengroep Koninklijke Schuttevaer)

henrymooren@bln.nl

Henk Wanders

Adviseur

henkwanders@bln.nl

Ton Wingelaar

Bestuurslid (ledengroep Koninklijke Schuttevaer)

tonwingelaar@bln.nl

Willy Kreusch

Bestuurslid (ledengroep duw- sleepvaart)

willykreusch@bln.nl