Samenstelling Regio's

Henk Mastenbroek

Regiocoördinator Midden-Nederland

regiomiddennl@bln.nl

Fiona Oomen

Regiocoördinator Centraal- en Oost-Nederland

regiocon@bln.nl

Andries de Weerd

Regiocoördinator IJsselmeer en Noord-Holland

regioijsnh@bln.nl

Klaas Kattouw

Regiocoördinator Noord-Nederland

regionen@bln.nl

Joop van Belle

Regiocoördinator Noord- en West-Brabant

regionwbrabant@bln.nl

Marjolein Bronder-de Voogd

Regiocoördinator Zeeland

regiozeeland@bln.nl

Nico Evens

Regiocoördinator Zuidoost-Nederland

regiozon@bln.nl