Over het beleidsterrein Nautisch-technisch & Infra

Binnen Koninklijke BLN-Schuttevaer bundelt Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer de belangen op het gebied van nautisch-technische zaken en de vaarweginfrastructuur. In de praktijk betekent dit: zorg voor tijdig onderhoud aan vaarwegen en kunstwerken; voor verruiming en verdieping van vaarwegen en havens; voor optimale bediening van sluizen en bruggen; voor voldoende lig-, wacht-, overnachting- en autoafzetplaatsen, alsmede de inrichting daarvan. Er wordt vanuit de samenleving zeer divers aanspraak gemaakt op het gebruik van het water. Binnen het nautisch technische beleidsterrein hoort ook het zorgdragen voor een maatschappelijk verantwoord gebruik van het water door de binnenvaart.

Uw contactpersoon

Voor meer informatie over het beleidsterrein Nautisch Technisch & Infra kunt u contact opnemen met Leny van Toorenburg via lenyvantoorenburg@bln.nl of 078-7820565

​ Bedienen op afstand vraagt om goede samenwerking tussen schipper en operator

14 november 2018 - (385 keer gelezen)
De meeste vaarweggebruikers zijn inmiddels bekend met het bedienen op afstand van sluizen en bruggen. Sommigen vinden het bedienen op afstand een verbetering, andere vaarweggebruikers zijn er minder blij …
Reageer

Droogtemaatregelen waterwegverkeer in Oost- en West-Vlaanderen

24 oktober 2018 - (188 keer gelezen)
In het kader van de droogte zijn op de waterwegen in Oost- en West-Vlaanderen een aantal maatregelen van kracht.
Reageer

Sluis Driel open i.v.m. lage waterstand

19 oktober 2018 - (2641 keer gelezen)
Het verval bij sluis Driel wordt door de lage waterstand te klein, hierdoor gaan de puntdeuren klapperen en kan schade ontstaan. Rijkswaterstaat besluit nu de laatste centimeters te nivelleren.
Reageer

Centraal Overleg Vaarwegen luidt noodklok diepgang Waal

11 oktober 2018 - (229 keer gelezen)
Lage waterstand scheelt binnenvaartschepen 500 ton lading per reis
Reageer

Gemeente Deventer buigt zich over compensatieregeling

28 september 2018 - (243 keer gelezen)
​De gemeenteraad van Gemeente Deventer buigt zich dinsdag 2 oktober over eventuele compensatieregelingen voor de getroffen schepen en bedrijven achter de sluis.
Reageer

Reactie Centraal Overleg Vaarwegen (COV) op Rijksbegroting 2019 – Vaarwegen

20 september 2018 - (163 keer gelezen)
Na de beleidsarme begroting van vorig jaar zien we dat dit jaar de afspraken over infrastructuur uit het regeerakkoord zijn vertaald naar de Rijksbegroting van 2019. En dat betekent meer geld voor vaarweginfrastructuur.
Reageer

Opstarten sluis Eefde

15 september 2018 - (273 keer gelezen)
Zaterdagmiddag scheepvaartverkeer Eefde gestroomlijnd op gang.
Reageer

Voortgang werkzaamheden sluis Eefde

14 september 2018 - (331 keer gelezen)
​De werkzaamheden rondom sluis Eefde gaan gestaag door. De komende uren wordt een nieuwe metalen aanslag voor de hefdeur in de drempel aangebracht en daaromheen beton gestort.
Reageer

Huidige stand van zaken ligplaatsen Mainz

14 september 2018 - (287 keer gelezen)
Wellicht heeft u het al via social media of uit krant vernomen; de lokale WSA en de Stad Mainz gaan aan de slag met de ligplaatsen. Ze zijn er nog niet en we hebben nog een lange weg te gaan, maar wij …
1 reacties

Walstroom overnachtingshaven Lobith

14 september 2018 - (222 keer gelezen)
Vanaf maart dit jaar is er in de overnachtingshaven Lobith walstroom beschikbaar voor de ligplaatsen. Voor de walstroom hoeft voorlopig nog niet te worden betaald.
1 reacties

Sluis Eefde schut mogelijk weer op zaterdag

14 september 2018 - (312 keer gelezen)
Inmiddels is bekend dat het staal en het beton van de beschadigde drempel van sluis Eefde dit weekend kunnen worden hersteld. Mits de werkzaamheden volgens planning van Rijkswaterstaat worden uitgevoerd, …
Reageer

Sluis Delden start eerder met onderhoudswerkzaamheden

14 september 2018 - (154 keer gelezen)
Dit weekend zou voor regulier onderhoud sluis Delden gestremd worden. Nu sluis Eefde door de calamiteit buiten gebruik is, wordt mede op ons verzoek vandaag al gestart met de onderhoudswerkzaamheden. Men …
Reageer

Schade sluis Eefde groter dan verwacht

14 september 2018 - (1036 keer gelezen)
​Afgelopen nacht heeft de inspectie van de drempel van sluis Eefde aangewezen dat er flinke schade aan de sluis is ontstaan. De eerste inschatting was dat de sluis voor 24 uur gestremd zou zijn. De schade …
Reageer

Update stremming sluis Eefde

13 september 2018 - (204 keer gelezen)
Door schade aan de drempel van sluis Eefde, werd deze vanmorgen plots gestremd. Inmiddels weten we dat de stremming ten minste 24 uur gaat duren.
Reageer

Onverwachte stremming sluis Eefde

13 september 2018 - (2043 keer gelezen)
Vanmorgen raakte de drempel van sluis Eefde beschadigd, met als gevolg dat de sluis sindsdien gestremd is. De sluis moet droog gelegd worden om de omvang van de schade aan de drempel goed te kunnen zien.
Reageer

Verbetering waarneembaar, maar droogte is nog niet voorbij

07 september 2018 - (136 keer gelezen)
Een verbetering in de droogtesituatie is waarneembaar, ondanks een aanhoudend hoog landelijk gemiddeld neerslagtekort en lage afvoeren van Rijn en Maas. Het neerslagtekort is afgelopen week niet gestegen …
Reageer

Start voorbereidend werk aanleg tijdelijk doorvaartkanaal nieuwe sluis Terneuzen

07 september 2018 - (143 keer gelezen)
Nu de broedvogels en hun jongen op de landtong van het voormalig Rijkswaterstaatkantoor in Terneuzen zijn uitgevlogen, start bouwcombinatie Sassevaart de voorbereidende werkzaamheden voor het graven van …
Reageer

Werkzaamheden Dampoortbrug

30 augustus 2018 - (104 keer gelezen)
Geen brugbediening mogelijk op 30 en 31 augustus.
Reageer

Ligplaats duwbakken Brienenoordbrug

28 augustus 2018 - (143 keer gelezen)
De ligplaats voor duwbakken bij de Brienenoordbrug aan het eiland vordert al aardig. Misschien heeft u het al gezien maar er begint schot in de uitvoering te komen.
Reageer

Vanaf maandag drie minst gepeilde diepten tussen Millingen en Loevestein

24 augustus 2018 - (361 keer gelezen)
Zolang de lage waterstanden aanhouden wordt vanaf deze week voor de Waal dagelijks op drie plaatsen de minst gepeilde diepte (MGD) vastgesteld. Reden hiervoor is dat tussen Millingen en Loevestein meerdere …
Reageer

Werkzaamheden Botlekbrug

17 augustus 2018 - (149 keer gelezen)
Afgelopen weekend (11 en 12 augustus) zijn de eerste omloopwieken van de westelijke hef (Botlekzijde) van de Botlekbrug vervangen. Vanaf maandag 20 augustus, 06:00 uur tot zaterdag 1 september, 02:00 uur …
Reageer