Over het beleidsterrein Nautisch-technisch & Infra

Binnen Koninklijke BLN-Schuttevaer bundelt Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer de belangen op het gebied van nautisch-technische zaken en de vaarweginfrastructuur. In de praktijk betekent dit: zorg voor tijdig onderhoud aan vaarwegen en kunstwerken; voor verruiming en verdieping van vaarwegen en havens; voor optimale bediening van sluizen en bruggen; voor voldoende lig-, wacht-, overnachting- en autoafzetplaatsen, alsmede de inrichting daarvan. Er wordt vanuit de samenleving zeer divers aanspraak gemaakt op het gebruik van het water. Binnen het nautisch technische beleidsterrein hoort ook het zorgdragen voor een maatschappelijk verantwoord gebruik van het water door de binnenvaart.

Uw contactpersoon

Voor meer informatie over het beleidsterrein Nautisch Technisch & Infra kunt u contact opnemen met Leny van Toorenburg via lenyvantoorenburg@bln.nl of 078-7820565

Centraal Overleg Vaarwegen luidt noodklok diepgang Waal

11 oktober 2018 - (87 keer gelezen)
Lage waterstand scheelt binnenvaartschepen 500 ton lading per reis
Reageer

Gemeente Deventer buigt zich over compensatieregeling

28 september 2018 - (159 keer gelezen)
​De gemeenteraad van Gemeente Deventer buigt zich dinsdag 2 oktober over eventuele compensatieregelingen voor de getroffen schepen en bedrijven achter de sluis.
Reageer

Reactie Centraal Overleg Vaarwegen (COV) op Rijksbegroting 2019 – Vaarwegen

20 september 2018 - (82 keer gelezen)
Na de beleidsarme begroting van vorig jaar zien we dat dit jaar de afspraken over infrastructuur uit het regeerakkoord zijn vertaald naar de Rijksbegroting van 2019. En dat betekent meer geld voor vaarweginfrastructuur.
Reageer

Opstarten sluis Eefde

15 september 2018 - (194 keer gelezen)
Zaterdagmiddag scheepvaartverkeer Eefde gestroomlijnd op gang.
Reageer

Voortgang werkzaamheden sluis Eefde

14 september 2018 - (265 keer gelezen)
​De werkzaamheden rondom sluis Eefde gaan gestaag door. De komende uren wordt een nieuwe metalen aanslag voor de hefdeur in de drempel aangebracht en daaromheen beton gestort.
Reageer

Huidige stand van zaken ligplaatsen Mainz

14 september 2018 - (234 keer gelezen)
Wellicht heeft u het al via social media of uit krant vernomen; de lokale WSA en de Stad Mainz gaan aan de slag met de ligplaatsen. Ze zijn er nog niet en we hebben nog een lange weg te gaan, maar wij …
1 reacties

Walstroom overnachtingshaven Lobith

14 september 2018 - (165 keer gelezen)
Vanaf maart dit jaar is er in de overnachtingshaven Lobith walstroom beschikbaar voor de ligplaatsen. Voor de walstroom hoeft voorlopig nog niet te worden betaald.
1 reacties

Sluis Eefde schut mogelijk weer op zaterdag

14 september 2018 - (256 keer gelezen)
Inmiddels is bekend dat het staal en het beton van de beschadigde drempel van sluis Eefde dit weekend kunnen worden hersteld. Mits de werkzaamheden volgens planning van Rijkswaterstaat worden uitgevoerd, …
Reageer

Sluis Delden start eerder met onderhoudswerkzaamheden

14 september 2018 - (108 keer gelezen)
Dit weekend zou voor regulier onderhoud sluis Delden gestremd worden. Nu sluis Eefde door de calamiteit buiten gebruik is, wordt mede op ons verzoek vandaag al gestart met de onderhoudswerkzaamheden. Men …
Reageer

Schade sluis Eefde groter dan verwacht

14 september 2018 - (973 keer gelezen)
​Afgelopen nacht heeft de inspectie van de drempel van sluis Eefde aangewezen dat er flinke schade aan de sluis is ontstaan. De eerste inschatting was dat de sluis voor 24 uur gestremd zou zijn. De schade …
Reageer

Update stremming sluis Eefde

13 september 2018 - (151 keer gelezen)
Door schade aan de drempel van sluis Eefde, werd deze vanmorgen plots gestremd. Inmiddels weten we dat de stremming ten minste 24 uur gaat duren.
Reageer

Onverwachte stremming sluis Eefde

13 september 2018 - (1989 keer gelezen)
Vanmorgen raakte de drempel van sluis Eefde beschadigd, met als gevolg dat de sluis sindsdien gestremd is. De sluis moet droog gelegd worden om de omvang van de schade aan de drempel goed te kunnen zien.
Reageer

Verbetering waarneembaar, maar droogte is nog niet voorbij

07 september 2018 - (93 keer gelezen)
Een verbetering in de droogtesituatie is waarneembaar, ondanks een aanhoudend hoog landelijk gemiddeld neerslagtekort en lage afvoeren van Rijn en Maas. Het neerslagtekort is afgelopen week niet gestegen …
Reageer

Start voorbereidend werk aanleg tijdelijk doorvaartkanaal nieuwe sluis Terneuzen

07 september 2018 - (96 keer gelezen)
Nu de broedvogels en hun jongen op de landtong van het voormalig Rijkswaterstaatkantoor in Terneuzen zijn uitgevlogen, start bouwcombinatie Sassevaart de voorbereidende werkzaamheden voor het graven van …
Reageer

Werkzaamheden Dampoortbrug

30 augustus 2018 - (70 keer gelezen)
Geen brugbediening mogelijk op 30 en 31 augustus.
Reageer

Ligplaats duwbakken Brienenoordbrug

28 augustus 2018 - (90 keer gelezen)
De ligplaats voor duwbakken bij de Brienenoordbrug aan het eiland vordert al aardig. Misschien heeft u het al gezien maar er begint schot in de uitvoering te komen.
Reageer

Vanaf maandag drie minst gepeilde diepten tussen Millingen en Loevestein

24 augustus 2018 - (257 keer gelezen)
Zolang de lage waterstanden aanhouden wordt vanaf deze week voor de Waal dagelijks op drie plaatsen de minst gepeilde diepte (MGD) vastgesteld. Reden hiervoor is dat tussen Millingen en Loevestein meerdere …
Reageer

Werkzaamheden Botlekbrug

17 augustus 2018 - (111 keer gelezen)
Afgelopen weekend (11 en 12 augustus) zijn de eerste omloopwieken van de westelijke hef (Botlekzijde) van de Botlekbrug vervangen. Vanaf maandag 20 augustus, 06:00 uur tot zaterdag 1 september, 02:00 uur …
Reageer

Bodem in de bocht bij Nijmegen onderzocht

17 augustus 2018 - (966 keer gelezen)
Steeds vaker horen wij dat schippers raken in de bocht van Nijmegen bij lage waterstanden​. Naar aanleiding van deze berichten heeft Koninklijke BLN-Schuttevaer navraag gedaan bij Rijkswaterstaat naar …
1 reacties