Over het beleidsterrein Nautisch-technisch & Infra

Binnen Koninklijke BLN-Schuttevaer bundelt Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer de belangen op het gebied van nautisch-technische zaken en de vaarweginfrastructuur. In de praktijk betekent dit: zorg voor tijdig onderhoud aan vaarwegen en kunstwerken; voor verruiming en verdieping van vaarwegen en havens; voor optimale bediening van sluizen en bruggen; voor voldoende lig-, wacht-, overnachting- en autoafzetplaatsen, alsmede de inrichting daarvan. Er wordt vanuit de samenleving zeer divers aanspraak gemaakt op het gebruik van het water. Binnen het nautisch technische beleidsterrein hoort ook het zorgdragen voor een maatschappelijk verantwoord gebruik van het water door de binnenvaart.

Uw contactpersoon

Voor meer informatie over het beleidsterrein Nautisch Technisch & Infra kunt u contact opnemen met Leny van Toorenburg via lenyvantoorenburg@bln.nl of 078-7820565

Proefperiode spitstijden Beekse brug ten einde

22 juni 2018 - (32 keer gelezen)
Het laatste bericht dat u van ons kreeg over de Beekse Brug in Beek en Donk was dat er een proef zou plaatsvinden tussen 27 november 2017 en 1 mei 2018, waarbij de spitstijden geheel zouden worden losgelaten. …
Reageer

Havenbedrijf krijgt omgevingsvergunning voor nieuwbouw Maaskade

21 juni 2018 - (10 keer gelezen)
Op maandag 4 juni kreeg het Havenbedrijf van de gemeente Rotterdam de omgevingsvergunning (bouw) voor het vervangen van circa 500 meter kade aan de Maaskade op het Noordereiland.
Reageer

Tijdelijke hinder Sluis Hansweert

15 juni 2018 - (34 keer gelezen)
In verband met herstelwerkzaamheden aan enkele afmeervoorzieningen in de zuidelijke voorhaven, aan de oostzijde van de sluizen Hansweert, wordt bekend gemaakt dat tijdelijk een ligplaatsverbod van kracht …
Reageer

Minister ziet niets in verbod telefoneren onder de vaart

15 mei 2018 - (424 keer gelezen)
Koninklijke BLN-Schuttevaer is blij dat minister Cora van Nieuwenhuizen telefoneren in de stuurhut vooralsnog blijft toestaan. De minister ziet niets in het aanscherpen van de regels en wil inzetten op …
Reageer

Centraal Overleg Vaarwegen stuurt brandbrief naar minister over slechte staat sluis Weurt

08 mei 2018 - (187 keer gelezen)
Het Centraal Overleg Vaarwegen, waarin evofenedex, de Vereniging van Waterbouwers, het CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer op het gebied van infrastructuur samenwerken, heeft haar ernstige zorgen geuit …
Reageer

Uitloop werkzaamheden Sluis Delden

04 mei 2018 - (125 keer gelezen)
Door tegenvallende werkzaamheden bij de renovatie van sluis Delden is er een uitloop van de stremming van 48 uur.
Reageer

Melding overlast golfslag Westerschelde

03 mei 2018 - (525 keer gelezen)
Om een duidelijk beeld te krijgen van het aantal voorvallen waarbij overlast door golfslag wordt veroorzaakt heeft de Gemeenschappelijk Nautische Autoriteit in goede samenwerking met Koninklijke BLN-Schuttevaer, …
Reageer

Bomruiming Consortium Grensmaas

30 april 2018 - (226 keer gelezen)
Op woensdag 18 april is bij werkzaamheden van Consortium Grensmaas een bom uit de Tweede Wereldoorlog aan de oppervlakte gekomen. De bom is gevonden op het werkterrein bij de dijk van het Julianakanaal …
Reageer

Werkzaamheden langsdammen Dreumel, Wamel en Ophemert

26 april 2018 - (171 keer gelezen)
Rijkswaterstaat baggert sinds 19 maart in de oevergeulen achter de langsdammen in de Waal bij Wamel en Dreumel. De oevergeulen zijn plaatselijk te ondiep voor de recreatievaart. Naar verwachting is het …
Reageer

Doorbraak ligplaatsen Rheinauhafen Keulen

23 april 2018 - (132 keer gelezen)
"Het HGK, de WSV en de Stad Keulen hebben een doorbraak bereikt als het gaat om de ligplaatsen aan de Rheinauhaven”, zo luidt de eerste alinea van het persbericht van 19 april jl. Er worden palen geslagen …
Reageer

Uitloop renovatie Sluis Hengelo

20 april 2018 - (318 keer gelezen)
Rijkswaterstaat en aannemer Mourik renoveren de sluiscomplexen in Delden en Hengelo. Beide sluizen zijn hiervoor sinds begin april gestremd. Onder andere de sluisdeuren worden aangepakt. De deuren in Hengelo …
Reageer

Koninklijke BLN-Schuttevaer blij met verdere uitrol BLIS

13 april 2018 - (218 keer gelezen)
​Rijkswaterstaat werkt hard aan de verdere uitrol van het Binnenvaart Ligplaats Informatie Systeem (BLIS). Via BLIS is realtime data beschikbaar over de bezetting en benutting van ruim 900 ligplaatsen …
Reageer

Baggerwerkzaamheden Prinses Alexiahaven - aan de westzijde

10 april 2018 - (191 keer gelezen)
Van donderdag 19 april tot en met vrijdag 25 mei 2018 vinden er baggerwerkzaamheden plaats in de Prinses Alexiahaven aan de westzijde.
Reageer

Blijf op de hoogte van stremming sluizen Delden en Hengelo

30 maart 2018 - (279 keer gelezen)
De stremming van de sluizen Delden en Hengelo komt met rasse schreden dichterbij. Donderdag 5 april om 06:00 uur gaat Sluis Hengelo in stremming, waarna sluis Delden volgt op maandag 9 april om 06:00 uur. …
Reageer

Rectificatie afmeerverbod Yangtzekanaal

27 maart 2018 - (237 keer gelezen)
Met verwijzing naar Bericht aan de Scheepvaart 030/2018 geldt er van woensdag 4 april 00:01 uur tot vrijdag 6 april 2018, 23:00 uur een afmeerverbod in het Yangtzekanaal aan de duwbakkenligplaatsen Palen …
Reageer

Staking Main

27 maart 2018 - (234 keer gelezen)
Op dit moment zorgen ongeplande stakingen op de Main voor vertragingen bij de sluizen. Sluis Kostheim ligt op dit moment stil vanwege deze stakingsactie.
Reageer

Stremming sluis Stadtbredimus – deel 2

22 maart 2018 - (289 keer gelezen)
De sluis Stadtbredimus op de Moezel is vanaf gisterochtend, 21-3-2018, gestremd.
Reageer

Kans op staking Franse Moezel

22 maart 2018 - (258 keer gelezen)
Er is een kans op staking op het Franse deel van de Moezel van 22/3/2018, 05:30 uur tot 23/03/2018, 07:30 uur bij km 343.700 Sluis Custines, km 0.800 Sluis Clévant, km 242.430 Sluis Apach, km 355.650 …
Reageer

Stremming sluis Stadtbredimus

22 maart 2018 - (282 keer gelezen)
Vanwege problemen met de sluisdeur is sluis Stadtbredimus sinds gisterochtend, 21 maart, gestremd tot nader order.
Reageer