Over het beleidsterrein Nautisch-technisch & Infra

Binnen Koninklijke BLN-Schuttevaer bundelt Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer de belangen op het gebied van nautisch-technische zaken en de vaarweginfrastructuur. In de praktijk betekent dit: zorg voor tijdig onderhoud aan vaarwegen en kunstwerken; voor verruiming en verdieping van vaarwegen en havens; voor optimale bediening van sluizen en bruggen; voor voldoende lig-, wacht-, overnachting- en autoafzetplaatsen, alsmede de inrichting daarvan. Er wordt vanuit de samenleving zeer divers aanspraak gemaakt op het gebruik van het water. Binnen het nautisch technische beleidsterrein hoort ook het zorgdragen voor een maatschappelijk verantwoord gebruik van het water door de binnenvaart.

Uw contactpersoon

Voor meer informatie over het beleidsterrein Nautisch Technisch & Infra kunt u contact opnemen met Leny van Toorenburg via lenyvantoorenburg@bln.nl of 078-7820565

BLN-Schuttevaer schrijft landelijke en regionale politiek aan over onderhoud sluizen en bruggen

08 juni 2019 - (241 keer gelezen)
In navolging van onze reactie op de cijfers van de Rekenkamer ten aanzien van het erbarmelijke onderhoud van sluizen en bruggen stuurden we ook brieven aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat …
Reageer

​Sluis Riedenburg gestremd

07 juni 2019 - (148 keer gelezen)
In sluis Riedenburg (Main-Donau-kanaal) heeft een aanvaring plaatsgevonden. Doordat grote schade is ontstaan, is de sluis gestremd. De eerste berichten van WSA Neurenburg zijn dat de sluis waarschijnlijk …
Reageer

Binnenvaart, logistiek en waterbouw blij met aanpak “harde laag” Nijmegen

06 juni 2019 - (149 keer gelezen)
Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat maakt vandaag bekend dat zij € 7,7 miljoen vrij maakt om de “harde laag” bij Nijmegen aan te pakken.
Reageer

Stremming Prinses Beatrixsluis Nieuwegein

06 juni 2019 - (63 keer gelezen)
Wegens een ongeval eerder deze week is sluiskolk 2 van de Prinses Beatrixsluis preventief gestremd waardoor al het scheepvaartverkeer door de nieuw aangelegde 3e sluiskolk geschut wordt. Het is nog onbekend …
Reageer

Koninklijke BLN-Schuttevaer luidt noodklok

15 mei 2019 - (116 keer gelezen)
Stremmingen op Nederlandse vaarwegen nemen fors toe
Reageer

Vijf miljoen extra voor bediening

01 april 2019 - (258 keer gelezen)
Minister Cora van Nieuwehuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Kamer laten weten dat zij het programma “Beter Bediend” opstart en 5 miljoen ter beschikking wil stellen om de afstemming van …
Reageer

Informatie lading aangeven via VELI als u in het Seine-Scheldegebied vaart (Moezel)

04 maart 2019 - (302 keer gelezen)
Sinds 1 januari jl. moet u als u actief bent op het netwerk onder het beheer van Voies Navigables de France (VNF) uw lading aangeven via de digitale tool van VELI zodra uw reis in het Seine-Scheldegebied …
Reageer

Verkeerscentrale Oberwesel niet bereikbaar via marifoon

22 februari 2019 - (180 keer gelezen)
De verkeerscentrale Oberwesel is per direct, donderdag 21 februari 2019 18:40, tot nader bericht niet bereikbaar via de marifoon. (Mos-km 0,0 tot 242,2)
Reageer

Stremming Rozenburgse sluis

20 februari 2019 - (99 keer gelezen)
Op maandag 25 maart en dinsdag 26 maart 2019 tussen 07:00 uur en 18:00 uur, zal de Rozenburgsesluis niet worden bediend in verband met onderhoud.
Reageer

Afwijkend vaarschema drinkwaterboten Rotterdam

23 december 2018 - (288 keer gelezen)
Met de feestdagen varen de drinkwaterboten in Rotterdam afwijkende routes.
Reageer

Schip op de IJssel eindelijk los

20 december 2018 - (289 keer gelezen)
Eerder berichtten wij u nog over de laatste stand van zaken omtrent het schip, dat sinds gisteren dwars in de IJssel lag. De IJssel was ter plaatse volledig gestremd en een eerdere poging van Rijkswaterstaat …
Reageer

Schip dwars in de IJssel: update

20 december 2018 - (246 keer gelezen)
Sinds gisteren ligt er een schip dwars in de IJssel. Daardoor is de IJssel ter plaatse volledig gestremd. Wij hebben dit ook gisteren als zodanig gecommuniceerd.
Reageer

​ Bedienen op afstand vraagt om goede samenwerking tussen schipper en operator

14 november 2018 - (639 keer gelezen)
De meeste vaarweggebruikers zijn inmiddels bekend met het bedienen op afstand van sluizen en bruggen. Sommigen vinden het bedienen op afstand een verbetering, andere vaarweggebruikers zijn er minder blij …
Reageer

Droogtemaatregelen waterwegverkeer in Oost- en West-Vlaanderen

24 oktober 2018 - (355 keer gelezen)
In het kader van de droogte zijn op de waterwegen in Oost- en West-Vlaanderen een aantal maatregelen van kracht.
Reageer

Sluis Driel open i.v.m. lage waterstand

19 oktober 2018 - (2897 keer gelezen)
Het verval bij sluis Driel wordt door de lage waterstand te klein, hierdoor gaan de puntdeuren klapperen en kan schade ontstaan. Rijkswaterstaat besluit nu de laatste centimeters te nivelleren.
Reageer

Centraal Overleg Vaarwegen luidt noodklok diepgang Waal

11 oktober 2018 - (416 keer gelezen)
Lage waterstand scheelt binnenvaartschepen 500 ton lading per reis
Reageer

Gemeente Deventer buigt zich over compensatieregeling

28 september 2018 - (410 keer gelezen)
​De gemeenteraad van Gemeente Deventer buigt zich dinsdag 2 oktober over eventuele compensatieregelingen voor de getroffen schepen en bedrijven achter de sluis.
Reageer

Reactie Centraal Overleg Vaarwegen (COV) op Rijksbegroting 2019 – Vaarwegen

20 september 2018 - (375 keer gelezen)
Na de beleidsarme begroting van vorig jaar zien we dat dit jaar de afspraken over infrastructuur uit het regeerakkoord zijn vertaald naar de Rijksbegroting van 2019. En dat betekent meer geld voor vaarweginfrastructuur.
Reageer

Opstarten sluis Eefde

15 september 2018 - (493 keer gelezen)
Zaterdagmiddag scheepvaartverkeer Eefde gestroomlijnd op gang.
Reageer

Voortgang werkzaamheden sluis Eefde

14 september 2018 - (512 keer gelezen)
​De werkzaamheden rondom sluis Eefde gaan gestaag door. De komende uren wordt een nieuwe metalen aanslag voor de hefdeur in de drempel aangebracht en daaromheen beton gestort.
Reageer

Huidige stand van zaken ligplaatsen Mainz

14 september 2018 - (446 keer gelezen)
Wellicht heeft u het al via social media of uit krant vernomen; de lokale WSA en de Stad Mainz gaan aan de slag met de ligplaatsen. Ze zijn er nog niet en we hebben nog een lange weg te gaan, maar wij …
1 reacties

Walstroom overnachtingshaven Lobith

14 september 2018 - (413 keer gelezen)
Vanaf maart dit jaar is er in de overnachtingshaven Lobith walstroom beschikbaar voor de ligplaatsen. Voor de walstroom hoeft voorlopig nog niet te worden betaald.
1 reacties

Sluis Eefde schut mogelijk weer op zaterdag

14 september 2018 - (472 keer gelezen)
Inmiddels is bekend dat het staal en het beton van de beschadigde drempel van sluis Eefde dit weekend kunnen worden hersteld. Mits de werkzaamheden volgens planning van Rijkswaterstaat worden uitgevoerd, …
Reageer

Sluis Delden start eerder met onderhoudswerkzaamheden

14 september 2018 - (233 keer gelezen)
Dit weekend zou voor regulier onderhoud sluis Delden gestremd worden. Nu sluis Eefde door de calamiteit buiten gebruik is, wordt mede op ons verzoek vandaag al gestart met de onderhoudswerkzaamheden. Men …
Reageer

Schade sluis Eefde groter dan verwacht

14 september 2018 - (1129 keer gelezen)
​Afgelopen nacht heeft de inspectie van de drempel van sluis Eefde aangewezen dat er flinke schade aan de sluis is ontstaan. De eerste inschatting was dat de sluis voor 24 uur gestremd zou zijn. De schade …
Reageer

Update stremming sluis Eefde

13 september 2018 - (280 keer gelezen)
Door schade aan de drempel van sluis Eefde, werd deze vanmorgen plots gestremd. Inmiddels weten we dat de stremming ten minste 24 uur gaat duren.
Reageer

Onverwachte stremming sluis Eefde

13 september 2018 - (2138 keer gelezen)
Vanmorgen raakte de drempel van sluis Eefde beschadigd, met als gevolg dat de sluis sindsdien gestremd is. De sluis moet droog gelegd worden om de omvang van de schade aan de drempel goed te kunnen zien.
Reageer

Verbetering waarneembaar, maar droogte is nog niet voorbij

07 september 2018 - (291 keer gelezen)
Een verbetering in de droogtesituatie is waarneembaar, ondanks een aanhoudend hoog landelijk gemiddeld neerslagtekort en lage afvoeren van Rijn en Maas. Het neerslagtekort is afgelopen week niet gestegen …
Reageer

Start voorbereidend werk aanleg tijdelijk doorvaartkanaal nieuwe sluis Terneuzen

07 september 2018 - (348 keer gelezen)
Nu de broedvogels en hun jongen op de landtong van het voormalig Rijkswaterstaatkantoor in Terneuzen zijn uitgevlogen, start bouwcombinatie Sassevaart de voorbereidende werkzaamheden voor het graven van …
Reageer

Werkzaamheden Dampoortbrug

30 augustus 2018 - (245 keer gelezen)
Geen brugbediening mogelijk op 30 en 31 augustus.
Reageer