Voortgang renteswaps

06 mei 2014 - (3207 keer gelezen)


Naar aanleiding van alle berichtgeving over renteswaps, waarin overigens opvallend vaak de binnenvaartsector en de agrarische sector worden genoemd als sectoren waarin veel renteswaps zouden zijn verkocht, hebben we onlangs via een bulletin geïnventariseerd welke van .onze leden te maken hebben met problemen op dit gebied.


Naar aanleiding van alle berichtgeving over renteswaps, waarin overigens opvallend vaak de binnenvaartsector en de agrarische sector worden genoemd als sectoren waarin veel renteswaps zouden zijn verkocht, hebben we onlangs via een bulletin geïnventariseerd welke van onze leden te maken hebben met problemen op dit gebied. Inmiddels hebben zich 15 leden gemeld. De meesten van hen geven aan dat zij achteraf meer risico liepen met hun swap dan zij tevoren hadden kunnen inschatten.

Om hen te ondersteunen zijn wij in contact getreden met een stichting die onlangs in dit kader is opgericht, Stichting Renteswap. Via hen bieden we de gedupeerden aan om tegen een kleine financiële vergoeding een screening uit te laten voeren om zicht te krijgen op de succeskans van het indienen van een claim. Daarnaast onderzoekt de stichting o.a. namens ons of het mogelijk is een collectieve claim namens het MKB in te dienen. Het blijkt namelijk dat er zorgen zijn over de relatie met de bank, wanneer er op individuele basis een claimprocedure zou worden begonnen.

De leden die zich hebben aangemeld worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Mocht u zich daar bij willen aansluiten omdat u ook tegen problemen aanloopt vanwege renteswaps, stuur dan een bericht aan erikvantoor@bln.nl. Uiteraard gaan we zeer vertrouwelijk met uw gegevens om
Reageren


Reacties (0)