Besteding reservefonds Binnenvaart

07 mei 2014 - (3093 keer gelezen)


Vorige week is in het Europees Parlement gestemd over de besteding van het reservefonds van de binnenvaart. We informeren u graag over de uitgangspunten en de huidige stand van zaken ten aanzien van dit fonds dat vaak ten onrechte als ‘sloopfonds’ wordt omschreven.


Vorige week is in het Europees Parlement gestemd over de besteding van het reservefonds van de binnenvaart. We informeren u graag over de uitgangspunten en de huidige stand van zaken ten aanzien van dit fonds dat vaak ten onrechte als ‘sloopfonds’ wordt omschreven.

Het reservefonds is vanaf 1999 opgebouwd uit gelden via de “oud voor nieuw regeling” of de zogenaamde “oud voor nieuw boete”. Concreet betekende de regeling dat ondernemers die destijds investeerden in nieuwbouw voor de keus werden gesteld om slooptonnage in te leveren of een heffing te betalen. Een combinatie van beide was ook mogelijk. Bijdragen voor het fonds zijn geheven tot 29 april 2003.

In totaal is in de periode van 1999 tot 2003 € 34 miljoen opgebouwd (circa € 13,5 miljoen droge lading en € 20 miljoen tankvaart). Volgens de desbetreffende verordening kan het reservefonds aan meerdere zaken worden besteed. Allereerst aan capaciteitsmaatregelen als een crisis erkend is door de lidstaten en de Europese Commissie. Hier is grote verdeeldheid over. Zeker als het gaat over maatregelen als oud voor nieuw en slopen. Bovendien is het duidelijk dat € 34 miljoen lang niet toereikend is om de bestaande capaciteitsproblemen in de binnenvaart op te lossen. Daarnaast staan er in de verordening nog een aantal andere bestedingsmogelijkheden. Voor een verruiming van die mogelijkheden heeft het Europees Parlement (mede op verzoek van ESO en EBU) afgelopen week gestemd. Dit verzoek is aangenomen door het parlement en moet nu nog worden goedgekeurd door de Raad van Ministers van de EU.

In het kort zijn onderstaande bestedingsdoeleinden geformuleerd.

  • Vergroening: denk bijvoorbeeld aan onderzoek naar standaardisatie van na-schakeltechnieken voor bestaande motoren. Die installaties zijn nu nog erg duur en teveel gebaseerd op maatwerk. Expertise Innovatie Centrum Binnenvaart is hier via de innovatieschuur mee bezig en zou een grote slag kunnen maken met extra middelen.
  • Versterking Europese vertegenwoordiging: wet- en regelgeving voor de binnenvaart wordt veelal op Europees (Straatsburg, Brussel, Geneve) niveau behandeld. Meer geld betekent een sterkere lobby en zo kan er meer nvloed worden uitgeoefend.
  • Bijscholing ondernemers: de huidige tijd vergt veel meer van ondernemers in de binnenvaart. Daarom willen we de mogelijkheden van bijscholing verruimen.

Een belangrijke kanttekening bij de besteding is dat deze absoluut gepaard moet gaan met cofinanciering van de EU en wellicht andere partijen om de doelstellingen op de juiste manier in te vullen. De inzet van het fonds is daarmee een goed middel om meer geldstromen richting de binnenvaartsector te krijgen. Voor nu betekent de discussie dat BLN als lid van ESO namens u kan meepraten over de exacte besteding van de gelden. Zowel ESO als EBU moeten de Europese Commissie uiteindelijk unaniem adviseren over de besteding. Alleen dan mogen de gelden worden besteed.
Reageren


Reacties (1)

W.H. de Vries Ms Flora  |  13 mei 2014 - 19:49 uur

Jammer dat bij de vergroening alleen wordt gesproken over na-schakel technieken voor bestaande motoren. Er zijn ook kansrijke voorschakeltechnieken zoals waterstof toevoeging en andere toevoeg-additieven in de brandstof . Hopelijk geeft de complete tekst van de voorstellen de ruimte om ook die opties verder te onderzoeken dan wel te subsidiëren.