Afgifte huisvuil en KGA niet werkbaar

18 december 2013 - (2842 keer gelezen)


De gezamenlijke binnenvaartorganisaties maken zich grote zorgen over de afgiftemogelijkheden van huisvuil en klein gevaarlijk afval (KGA) langs de binnenwateren.


De gezamenlijke binnenvaartorganisaties maken zich grote zorgen over de afgiftemogelijkheden van huisvuil en klein gevaarlijk afval (KGA) langs de binnenwateren. De per 1 november j.l. door Minister Schultz van Haegen ingevoerde regeling, waarbij alleen nog via een abonnement en op een zeer beperkt aantal locaties huisvuil en KGA afgegeven kan worden, lijkt niet te gaan werken. Rijkswaterstaat is inmiddels begonnen met het weghalen van afvalbakken op plekken die voor de binnenvaart belangrijk zijn. De binnenvaartorganisaties hebben zich destijds al gedistantieeerd van de nieuwe regeling. Wat wij vreesden, is nu aan het gebeuren; abonnement of niet, binnenvaarders kunnen hun afvalt niet meer kwijt.

De afgifte van afval concentreert zich in het nieuwe systeem van Rijkswaterstaat bij Nieuwegein (Amsterdam-Rijnkanaal), Tiel, Willemstad en 's Gravendeel. Op de Maas, bij grote overnachtingshavens aan de Waal en langs het Twenthekanaal zijn de huisvuil en/of KGA-inzamelvoorzieningen verwijderd. De sector maakt hier bezwaar tegen.

De gezamenlijke binnenvaartorganisaties (BLN, BLN-Koninklijke Schuttevaer, CBRB en ASV) roepen de Minister op om tot herziening van de regeling te komen. Los van het feit dat binnenvaarder wel of niet moeten betalen, de afgifte moet goed georganiseerd en op voldoende plaatsen aanwezig zijn. De binnenvaart vraagt de Minister hierover ook overleg te voeren met de buurlanden, zodat tot een internationale regeling gekomen kan worden. Tevens zullen wij de Tweede Kamer informeren.
Reageren


Reacties (0)