Heeft u de huisvuilenquete al ingevuld?

05 maart 2014 - (2960 keer gelezen)


Naar aanleiding van de besluitvorming omtrent het huisvuildossier horen wij graag van onze leden wat hun standpunt is.


Naar aanleiding van de besluitvorming omtrent het huisvuildossier horen wij graag van onze leden wat hun standpunt is.

Zoals u weet is door de minister besloten om, op circa 25 vuilcontainers na, alle containers langs RWS vaarwegen te verwijderen. De overgebleven containers kunnen alleen met een (vrijwillig) abonnement worden geopend. De SAB is in opdracht van RWS belast met de uitvoering; zij verzorgen het vrijwillig abonnementen systeem.

De minister heeft in aanleg geprobeerd dit abonnement in overleg met de brancheorganisaties in te voeren. Deze hebben het verzoek middels een beroep op deel C van het CDNI afvalstoffenverdrag unaniem verworpen en een tegenvoorstel gedaan met als uitgangspunt om alle containers te laten staan en de kosten van het abonnement omlaag te brengen naar een acceptabel bedrag. Dit heeft inmiddels geresulteerd in het verlagen van de abonnementsprijs van € 711,= naar € 469,=, maar dit is nog niet genoeg!

Om slagkracht te krijgen horen we graag van u wat u een acceptabel beleid vindt. Daarom vragen wij u om de huisvuilenquete in te vullen. Deze kunt u hier downloaden. Het is mogelijk om dit digitaal te doen en ingevuld te retourneren aan info@bln.nl, of u kunt het document printen en handmatig invullen. Stuur hem in dat geval toe aan Koninklijke Schuttevaer, Antwoordnummer 415, 3000VB Rotterdam

Wij bundelen de reacties en gaan hiermee terug naar de minister. Bij voorbaat dank voor uw medewerking, wij rekenen op u!
Reageren


Reacties (0)