Vorderingen huisvuiloverleg

19 maart 2014 - (2894 keer gelezen)


BLN zet zich namens de leden in voor een betere invulling van de kwestie rondom het deponeren van huisvuil door binnenvaartondernemers. Eerder hebben wij hen een enquête toegestuurd waarin we geïnformeerd hebben naar wensen en behoeften op dat gebied.


BLN zet zich namens de leden in voor een betere invulling van de kwestie rondom het deponeren van huisvuil door binnenvaartondernemers. Eerder hebben wij hen een enquête toegestuurd waarin we geïnformeerd hebben naar wensen en behoeften op dat gebied. Uit de antwoorden is gebleken dat er draagvlak is voor een betaalbaar abonnement mits hier een breed inzamelnetwerk tegenover staat.

Op basis van deze uitkomsten zijn wij samen met BLN-Koninklijke Schuttevaer een vervolggesprek met Rijkswaterstaat aangegaan. De uitslagen van de enquête waren onderwerp van een constructief gesprek en hebben tot de volgende afspraken geleid:

  • Rijkswaterstaat gaat een variant doorrekenen van het inzamelnetwerk met een adequate dekking, zoals door de organisaties aangedragen;
  • de innamemogelijkheid van glas en plastic wordt meegenomen, oud papier zal i.v.m. brandgevaar op locaties, buiten beschouwing worden gelaten;
  • op basis van het netwerk dat dan ontstaat zullen de abonnementen worden doorgerekend met als insteek tot een acceptabel tarief te komen;
  • Rijkswaterstaat rekent voor de recreatievaart een variant door die is gebaseerd op een kleinere afgifte. Voor de recreatievaart concentreert zich de wens op afgifte punten langs de “staande mast route”.

In alle gesprekken met Rijkswaterstaat zetten we in op een verdragsbrede invoering. Concreet betekent dit dat ons uitgangspunt is dat als gebruikers nu een abonnement sluiten en er op een later tijdstip sprake is van verdragsbrede invoering, het niet zo mag zijn dat de binnenvaartondernemers dan in de andere (verdrags)landen ook een abonnement moeten afnemen om hun huisvuil kwijt te kunnen.

Over 3 weken komen wij opnieuw met RWS bij elkaar om de resultaten van de afgesproken acties door te nemen.
Reageren


Reacties (0)