Onderzoek naar betaalbare modernisering binnenvaartvloot

21 mei 2014 - (3042 keer gelezen)


Binnen het onderzoeksproject MoVeIT! zijn 23 partners uit 9 Europese landen betrokken bij een onderzoek naar een betaalbare modernisering van de Europese binnenvaartvloot.


Binnen het Europese onderzoeksproject MoVeIT! zijn 23 partners uit 9 Europese landen betrokken bij het uitvoeren van een onderzoek naar een betaalbare modernisering van de Europese binnenvaartvloot. Onderzoek richt zich op de verschillende facetten van een binnenvaartschip en het gebruik ervan. Er wordt onderzoek gedaan naar onder andere de scheepsstructuur, het scheepsontwerp, de motor en alternatieve brandstoffen, nieuwe diensten en het efficiënte gebruik van een schip.

In samenwerking met binnenvaartondernemingen

Binnen dit project nemen eveneens vier binnenvaartondernemingen deel, namelijk ThyssenKrupp Veerhaven, de Hongaarse rederij Plimsoll, het Oostenrijkse Helogistics en het Franse CFT. Schepen van deze partijen worden eerst doorgemeten en geanalyseerd. Dit gebeurt onder andere door middel van CFD-berekeningen (computational fluid dynamics, computeranalyses), hiermee wordt de hydrodynamische prestatie van een schip geanalyseerd, waarin de stroming en weerstand worden berekend om te zien welke verbeteringen er gedaan kunnen worden. MoVeIT!-partners MARIN en DST zijn gespecialiseerd in het verrichten van zulke analyses. Vervolgens worden oplossingen voorgesteld aan de scheepseigenaren. De werking hiervan wordt in demonstratieprojecten getoond.

Naast deze demonstratieprojecten wordt er vanuit MoVeIT! alles aan gedaan om de mogelijkheden hiervan inzichtelijk te maken voor de scheepseigenaar. Om inzicht te geven in de mogelijkheden die er zijn om zelf het binnenvaartschip te laten moderniseren en efficiënter te gebruiken, is er dinsdag 13 mei tijdens de beurs Maritime Industry in Gorinchem een bijeenkomst ‘Modernisering binnenvaart’ geweest. Tijdens deze bijeenkomst werden er drie presentaties gehouden.

Efficiënter varen: Collectieve vaardieptemetingen en EconomyPlanner

Meeuwis van Wirdum (MARIN), projectcoördinator MoVeIT! en coördinator binnenvaart bij het maritieme onderzoeksinstituut MARIN, introduceerde het project en de ontwikkelingen in de modernisering van de binnenvaart. Daarnaast presenteerde hij de resultaten van de EconomyPlanner en collectieve vaardieptemetingen. Op dit moment wordt er een proef gedaan met een groep schepen om collectief de actuele vaardiepten te meten. Dit moet uiteindelijk leiden tot een hulpmiddel, die de schipper real-time inzicht geeft in de vaarwegcondities en hem helpt bij het optimaal afladen van zijn schip, een juiste reisplanning geeft en daarmee zorgt dat hij efficiënter kan varen.

Het analyseren en meten van schepen

Karola van der Meij (MARIN) gaf een presentatie over de analyses, die plaats hebben gevonden in MoVeIT!. Om te bepalen wat er aan schip verandert moet worden, is het nodig om deze eerst door te meten en te analyseren. Dit gebeurt in vier stappen: Allereerst worden met experts diagnosebijeenkomsten gehouden. Vervolgens vinden er metingen aan boord plaats om te bepalen wat het verbruik van een schip is, de verdeling van het gebruikte vermogen etc. Met behulp van CFD-berekeningen en met modelproeven kan er een beeld worden gecreëerd van de weerstand en de stroming die ontstaat.

Haalbare en betaalbare oplossingen

Uiteindelijk leidt het onderzoek tot mogelijke oplossingen om een schip te verbeteren, die zorgen voor brandstofbesparing en emissiereductie. Robert Hekkenberg (TU Delft) presenteerde de uitkomsten hiervan tijdens de bijeenkomst. Hij gaf hierbij de voorbeelden van de onderzochte schepen binnen MoVeIT!. Hierbij zijn voor de scheepseigenaar de technische en economische haalbaarheid van de oplossingen doorberekend. Dit zorgt dat het voor hem mogelijk is om op basis daarvan een beslissing te maken om eventueel te investeren in de oplossingen.

Meer informatie over MoVeIT!

We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen binnen MoVeIT!. Later dit jaar zullen we een leidraad presenteren, waarin u inzicht krijgt in de mogelijke oplossingen en in welk geval dit interessant kan zijn. Tevens zullen de resultaten van MoVeIT! worden gepresenteerd op de EIWN-conferentie (European Inland Waterway Network), die van 20 tot en met 22 september plaatsvindt in Boedapest. Mocht u meer willen weten over MoVeIT!, dan kunt u terecht op de website van MoVeIT! of contact opnemen met Bas Kelderman van het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart op 010 798 98 30 of per e-mail b.kelderman@eicb.nl.
Reageren


Reacties (0)