Klachteninstituut rentederivaten

05 juni 2014 - (2890 keer gelezen)


Woensdag 3 juni vond in de Tweede Kamer een debat plaats met minister Dijsselbloem over de problemen die een aantal MKB ondernemers ondervindt met hun renteswaps.


Woensdag 3 juni vond in de Tweede Kamer een debat plaats met minister Dijsselbloem over de problemen die een aantal MKB ondernemers ondervindt met hun renteswaps.

Kern van het probleem is dat uit rechtszaken is gebleken dat deze MKB ondernemers in voorkomende gevallen niet voldoende door hun banken zijn voorgelicht over de risico’s van deze producten.

Uit het debat kwamen de volgende uitkomsten:

  1. ZZP’ers en MKB’ers moeten binnenkort een beroep kunnen doen op het KIFID. (www.kifid.nl) Dat is de financiële geschillencommissie waarop tot nu toe alleen particuliere consumenten een beroep kunnen doen.

    Door het KIFID in te schakelen, hoopt de Kamer dat MKB-ers en banken de gang naar de rechter kunnen vermijden. KIFID gaat op korte termijn om de tafel met banken en MKB organisaties om mandaat te krijgen.

    BLN is via MKB Nederland aangehaakt, houdt contact met individuele Kamerleden en met de stichting Renteswap. (www.renteswap.nl)

  2. De minister dringt bij de banken aan op een tussenrapportage over hun aanpak van de derivatenproblemen. Hierbij eist hij maximale openheid. De eindrapportage wordt begin 2015 verwacht.

  3. Ondernemers waarvan de swap al is afgelopen of ondernemers die hem al hebben afgekocht en / of denken schade te hebben geleden moeten alsnog een klacht kunnen indienen.

Zoals wellicht bekend heeft BLN een inventarisatie gemaakt onder de leden over eventuele problemen met renteswaps.

Hieruit is een groep ontstaan die middels mailing op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen en juridische mogelijkheden en onmogelijkheden.

Er hebben zich 20 ondernemers aangemeld waarvan de gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
Reageren


Reacties (0)