Algemeen Overleg binnenvaart over huisvuilbeleid

11 juni 2014 - (2815 keer gelezen)


Gisteren vond het Algemeen Overleg over de binnenvaart plaats in de Tweede Kamer met Minister Schultz van Haegen.


Gisteren vond het Algemeen Overleg over de binnenvaart plaats in de Tweede Kamer met Minister Schultz van Haegen.

Er werd o.a. gesproken over het huisvuilbeleid voor de binnenvaart. De minister verwees in haar betoog enige malen naar de overeenstemming die zou zijn bereikt tussen de brancheorganisaties en het ministerie. Hoewel de brancheverenigingen op zich het liefste zouden zien dat afgifte gratis zou zijn en er meer afgiftepunten zouden komen, hebben wij ons er, voor dit moment, bij neergelegd dat dit resultaat het maximaal haalbare was .

Immers: "gaan voor gratis" zou niet tot een resultaat hebben geleid. Dan zou het oorspronkelijke voorstel van Rijkswaterstaat gehandhaafd zijn (€ 711,= voor een abonnement). Dat was vele malen ongunstiger dan het bereikte resultaat: een veel duurder abonnement en nog minder afgiftepunten. Rondom "gratis afgifte" zou ook dit Algemeen Overleg geen verbetering hebben gebracht. Geen van de Kamerleden heeft eerder of in het debat gepleit voor "gratis afgifte", alle fracties vinden dat het principe van “de vervuiler betaalt” gerespecteerd moet worden. Niet betalen betekent, geen inzameling door RWS. Dit beschouwen wij als de slechtst mogelijke oplossing.

Ondanks de verbeteringen die de acceptatie heeft gebracht ten opzichte van de oorspronkelijke voorstellen blijft BLN echter van mening dat er te weinig aandacht is voor de knelpunten, geen internationale regeling, een matig aantal afgiftepunten, en de arbitraire telling van de trommelwentelingen. BLN zal actief blijven lobbyen voor verbetering op deze punten. BLN zal daarbij niet afwachten tot de evaluatie die over 2 jaar zal plaats vinden, maar actief op zoek gaan naar partners die e.e.a. beter kunnen regelen.

BLN vindt het jammer dat de Minister niet actief wil ingaan op de voorstellen van veel fracties om verbetering en kostenverlagingen te zoeken door meer samenwerking tussen Rijkswaterstaat en lokale overheden. Wel zei de Minister open te staan voor een eventueel akkoord met bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging van Gemeenten. De Minister heeft echter, net als wij, de voorkeur voor een voor alle landen gelijke internationale regeling. Volgens BLN zou dat goed kunnen aansluiten op het al bestaande internationale Scheepsafvalstoffen Verdrag.
Reageren


Reacties (0)