Doorbraak dossier bemanningsregeling

17 juni 2014 - (9466 keer gelezen)


Na een inspanning van jaren door achtereenvolgens Kantoor Binnenvaart, BBU en BLN wordt nu internationaal een begin gemaakt met de discussie over de bemanningsregeling voor de Rijnvaart.


Na een inspanning van jaren door achtereenvolgens Kantoor Binnenvaart, BBU en BLN wordt nu internationaal een begin gemaakt met de discussie over de bemanningsregeling voor de Rijnvaart. Deze staat tevens model voor bemanningsregelingen buiten de Rijn.

In de Centrale Commissie voor de Rijnvaart is onlangs besloten dat er over dit onderwerp op 5 november a.s. een internationale ronde tafel conferentie wordt gehouden in Straatsburg. Uiteraard is BLN hierbij aanwezig; rechtstreeks en via onze Europese vertegenwoordiging de ESO. Tijdens de eerste bijeenkomst staan onder andere een inventarisatie en bespreking van knelpunten en nieuwe inzichten op de agenda.Een bijdrage uit de sector via ondernemers en werknemers is daarbij zeer gewenst. Zij worden sowieso uitgenodigd om die dag deel te nemen aan de discussie.

Voorafgaand aan de bijeenkomst vernemen we graag uw visie op het thema. In het artikel in het Magazine van maart 2013 vindt u al wat ideeën uit eerdere discussies. Heeft u daar aanvullingen op? Dan horen we dat graag.

Zo zijn wij benieuwd naar wat naar uw mening de belangrijkste technische (of andere) ontwikkelingen zijn die de veranderingen rechtvaardigen.

Hebben die invloed op het aantal benodigde bemanningsleden, voor de verschillende groepen en exploitatiewijzen?

Is dat onderscheid naar lengte en/of aantal bakken nog wel van deze tijd? Wat vindt u van de regels bij de wisselingen van exploitatiewijzen?

Wat vindt u van de handhaving, het vaartijdenboek en dienstboekje? Zijn er functies die voor de huidige werkzaamheden aan boord eigenlijk overbodig zijn?

Kortom, wij zijn benieuwd naar uw mening. Reageer op dit bericht om uw mening direct te delen of stuur een e-mail aan info@bln.nl
Reageren


Reacties (24)

S de Vries  |  18 juni 2014 - 16:12 uur

Met de moderne uitrusting van de vloot kun je met een schip van 3000 ton gemakkelijker varen als met een spits, maar is dit allemaal wenselijk . Ik weet uit eigen ervaring dat het werk pas begint als het varen voorbij is , als je altijd met minimale bemanning vaart blijft er veel liggen ,bv geen onderhoud, niks word nog schoon gemaakt ,of de schipper is met 40 jaar versleten of dit goed doet aan ons beroep betwijfel ik .
De werkdruk word steeds hoger ,als iedereen zich dood werkt ,heb je dadelijk geen opvolgers meer

Peter Kruijt  |  19 juni 2014 - 19:09 uur

Het onderscheid tussen schepen van 70m (max. 1000 ton) lengte en 86m lengte (max. 1800 ton) is niet evenredig aan het onderscheid tussen 86m (max. 1800 ton) en 135m (max. 6500 ton) en dient derhalve opgeheven te worden. Mijn voorstel is de bemanningsregeling van de schepen tot 70m laten gelden voor schepen tot 86m. Zijn we gelijk van die lastige volmatroos verplichting af op 86m wat de 'gewone' matroos een betere werknemerspositie geeft en de volmatroos de prikkel om door te leren.
Handhaving moet óf waterdicht zijn, óf niet plaats vinden. Niet zo half als nu waarmee de naleving van de vaartijdenwet sterk afhankelijk is van de wijze waarop de schipper daar zelf invulling aan wil geven.
Ik ben niet bang dat men zich dood gaat werken als de vaartijdenwet zou versoepelen. Mijn opa en vader hebben zich zonder die wet ook niet doodgewerkt, dus dat zal wel los lopen.

J. Hagens  |  19 juni 2014 - 20:54 uur

De hele functie volmatroos tussen 70.00 en 86.00 mtr kan beter verdwijnen zoals de Heer Kruijt voorstelt, in mij tonnemaat kan ik geen 2 dure volmatrosen
betalen, als het daarentegen 2 matrosen zijn die voor het zelfde salaris werkte als een volmatroos, ontstaat er een doorstroom
waardoor er in de toekomst weer voldoende gekwalificeerd
Nederlands sprekend personeel vrijkomt, mits ze verplicht worden om een opleiding te volgen voor volmatroos, en na
deze opleiding door gaan tot stuurman c.q. schipper .
Meneer de Vries ik snap wat u bedoelt, dit is dan ook niet de insteek, denk ook niet dat de vakbonden hier in mee zullen gaan, denk eerder in het verhaal zoals meneer de Kruijt en ik het voorstellen, het mes snijd aan 2 kanten, er komt meer en beter personeel voor de grotere schepen en de schepen tot 86.00 mtr krijgen het ook makkelijker, en het personeel kan een fatsoenlijke opleiding volgen en een betere vrije tijdsregeling, natuurlijk moet de opleiding en bijbehorende kosten door de werkgever worden gedragen.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8