Regelgeving op Duitse maritieme binnenwateren (zone 2)

02 juli 2014 - (5254 keer gelezen)


Per 1.01.2009 is bij herziening van de Binnenschifffahrtsuntersuchungsordnung (BinSchUO) de regelgeving voor Zone 2 gewijzigd. Per die datum heeft Duitsland de zone 2 wateren ingedeeld in Zone 2-Binnen en Zone 2-See.


Per 1.01.2009 is bij herziening van de Binnenschifffahrtsuntersuchungsordnung (BinSchUO) de regelgeving voor Zone 2 gewijzigd. Per die datum heeft Duitsland de zone 2 wateren ingedeeld in Zone 2-Binnen en Zone 2-See. De wateren zoals Eems, Hünte en Weser vallen nu onder Zone 2-Binnen. Voor die wateren volstaat het Rijncertificaat niet meer en moet men een aanvullend certificaat Zone 2-Binnen hebben. Voor de Nederlandse schepen hoeft dit niet voor de Eemsmonding (Emden tot voorbij Borkum zie aanvullende tekst in de onderstaande reactie) omdat daar het Eems-Dollartverdrag geldt. Andere wateren zoals de Elbe beneden Hamburg zijn nu geclassificeerd onder Zone 2-See. De eisen voor Zone 2-See zijn niet gewijzigd.

De keuring en de afgifte van het certificaat voor Zone 2 (Binnen en See) kan uitsluitend in Duitsland. Het certificaat moet via de SUK in Mainz (www.wsd-suedwest.wsv.de) aangevraagd worden en dat geldt ook bij verlenging van bestaande certificaten. Voor de keuring kunt u rechtstreeks een van de onderstaande experts benaderen. Nadat het schip is goedgekeurd, verstrekt WSD Mainz het aanvullend certificaat.

De indeling van Zone 2-Binnen en Zone 2-See en aanvullende eisen vindt u via deze link:

www.elwis.de/Schifffahrtsrecht/Verzeichnis-Rechtsverordnungen-Gesetze/BinSchUO.pdf.

Leeswijzer BinSchUO:

Pagina 37 Inhoud

Pagina 38: Zone indeling 1, 2-Binnen, 2-See, 3 en 4

Pagina 847: algemeen zone 2-Binnen

Pagina 849: algemeen zone 2-See

Pagina 851 en verder: technische eisen en uitrustingseisen

Adressen:

WSD Mainz

Frau Piaseck (direkt 00496131979552)

Wasser- und Schifffahrtsdirektion Südwest

Brucknerstraße 2

55127 Mainz

Telefon: 06131 979-0

Telefax: 06131 979-155

E-Mail: wsd-suedwest@wsv.bund.de

Keuring Zone 2 in Noord Duitsland:

Herr Krieger +491705641935

Herr Richter +491705641917

Grenzen zone indeling Ems
Reageren


Reacties (2)

Wytze van der Velde  |  24 juni 2016 - 09:54 uur

Geachte dames en heren,

Als verhuurder van assistentie/sleep en peilvaartuigen welke allemaal het zij Communautair gecertificeerd of rijnattest hebben loop ik voor een werk op de Eems toch tegen wat onduidelijkheid aan.
Jullie melden hier boven dat je met Communautair van Delfzijl tot Borkum zou mogen varen, mij verzekering was hier niet gerust op en adviseerde contact te legen met SUK. Hieronder hun antwoord:
Az.: 3500ZS-313.1-ZS/002-05
Verkehrszulassung Ems – Zone 1

Sehr geehrter Herr van der Velde,

die Ems nördlich der Verbindungslinie Leuchtturm Greetsiel – Westmole Eemshaven, also quasi ab Hafen Delfzijl, bis zum Breitenparalllel N 53°30‘ ist eine Wasserstraße der Zone 1, davon seewärts nach Borkum eine Seewasserstraße. Für die Fahrt in Zone 1 benötigen Sie mindestens eine Zulassung für die Zone 1 in der Bundesrepublik Deutschland, darüber hinaus eine Zulassung als Seeschiff.

Das niederländische Gemeinschaftszeugnis ist für diese Fahrtstrecke nicht ausreichend.

Freundliche Grüße
Im Auftrag

Christoph-Alexander Wernicke

--
Christoph-Alexander Wernicke
Dr. rer. med. Dipl.-Ing. (Uni)
Zentralstelle SUK/SEA
Telefon +49 (0) 6131 979 541
Telefax +49 (0) 6131 979 157
Kom-Netz 9500 541
Christoph-Alexander.Wernicke
@wsv.bund.de

Zentralstelle SUK/SEA
bei der Generaldirektion
Wasserstraßen und Schifffahrt
Brucknerstraße 2
55127 Mainz
www.wsv.de

Ik lees toch goed dat je eigenlijk zo wie zo de Duitse zone 1 moet hebben en voor het laatste gedeelte ook nog eens Zone 2 See.

Graag verneem ik van jullie hoe jullie hier tegenaan kijken en zie ik het goed?

Met vriendelijke groet,

Wytze van der Velde

schuttevaer  |  02 september 2016 - 09:00 uur

Geachte meneer Van der Velde,

Inmiddels hebben wij u via e-mail geïnformeerd. Voor de volledigheid van de website plaatsen wij de aanvullende informatie onder dit artikel.

Regelgeving op Duitse maritieme binnenwateren - deel 2 - Borkum

Eenvoudig gesteld is zone 1 de "zeekant" van binnenwater. Binnen het vaste land van Europa is alleen in Duitsland de (zeezijde) van de Eems aangemerkt als zone 1. De rest van de Eems is zone 2 en ook daar gelden in Duitsland aanvullende regels.

Wanneer u op de Eems vaart valt u dus onder zone 2 en zone 1. De grenzen van zone 1 zijn hieronder weergegeven.

Zone 1 Ems Von der Verbindungslinie zwischen dem ehemaligen Leuchtturm Greetsiel und der Westmole der Hafeneinfahrt des Eemshavens seewärts bis zum Breitenparallel 53° 30' N und dem Meridian 6° 45' O, d. h. geringfügig seewärts des Leichterplatzes für Trockenfrachter in der Alten Ems *)

*) Für Schiffe, die in einem anderen Staat beheimatet sind, nach Maßgabe des Artikels 32 des Ems-Dollart-Vertrages vom 8. April 1960 (BGBl. 1963 II Seite 602) anzuwenden.

Nederlandse vertaling:

Zone 1 Eems Van de verbindingslijn tussen de voormalige vuurtoren van Greetsiel en de westpier van de haveningang bij Eemshaven, zeewaarts tot 53° 30' NB en 6° 45' OL, dit wil zeggen iets verder zeewaarts dan de overslagplaats voor drogeladingschepen in de Alte Ems (*)

(*) Ten aanzien van schepen met een andere thuishaven moet artikel 32 van het Eems-Dollardverdrag van 8 april 1960 (BGBl. 1963 II,blz. 602) in acht worden genomen.

Wat meneer van de SUK u schrijft klopt dus wel, maar hij vergeet de invulling van het astrix-teken (*), namelijk dat artikel 32 van het Eems Dollardverdrag hier eveneens van toepassing is. Op basis van dit artikel kan je concluderen dat men op het zone 1 deel van de Eems onder Nederlandse regelgeving valt en dus met een communautair certificaat mag varen.

Voor wat betreft Bokum moeten wij een voorbehoud maken. Wij hebben de coördinaten opgezocht en zone 1 eindigt ten noorden van de Oude Westereems op de reede, ongeveer bij “boei A13 T-Reede”. Daarboven is het vaarwater geen binnenvaarwater zone 1 maar "zeevaarwater" en gelden in principe de regels voor zeevaart.

Tekst website BLN: “Voor de Nederlandse schepen hoeft dit niet voor de Eemsmonding (Emden tot voorbij Borkum) omdat daar het Eems-Dollartverdrag geldt.”
Wat in het artikel op onze website staat, is onderbouwd vanuit het Eems Dollardverdrag. Het is gebaseerd op de grenzen van het Eems –Dollard verdrag die voorbij Borkum liggen (zie kaart artikel). Volgens artikel 32 van het Eems Dollard verdrag gelden Nederlandse regels dus tot voorbij Borkum. Als dit vaarwater echter aangemerkt wordt als zeevaarwater gelden weliswaar de regels van Nederland, maar voor dit deel van de Eems dan de Nederlandse regels voor zeeschepen. Dat zou betekenen dat u niet met uw binnenvaartcertificaat naar Borkum mag varen. Het Eems – Dollardverdrag zegt namelijk niets over de vaarwegindeling. In Nederland is de Waddenzee aangemerkt als binnenwater, maar in Duitsland is het vanaf een bepaald punt dus zeevaarwater.

Wij concluderen dat u, ten noorden van de Oude Westereems op de reede bij “boei A13 T-Reede” tot Borkum zou moeten voldoen aan de Nederlandse zeevaartregelgeving en dat betekent dat u er niet met een binnenvaartcertificaat mag varen. Het deel van de tekst uit ons artikel dat tussen de haakjes staat (Emden tot voorbij Borkum), wekt verwarring en passen wij daarom aan.

Met vriendelijke groet,
Beleidsteam Kon. BLN Schuttevaer

Bijlage:
Artikel 32 Eems Dollardverdrag
1. Indien de toepasselijkheid van een wettelijke bepaling afhankelijk is van de vraag in welk gebied een vaartuig zich bevindt of door welk gebied zijn weg voert, dan geldt ten aanzien van de Eemsmonding - voor zover in dit Verdrag of in andere internationale verdragen waarbij beide Verdragsluitende Partijen partij zijn, niet iets anders is bepaald - het volgende:
Duitse vaartuigen worden beschouwd zich te bevinden binnen het gebied der Bondsrepubliek, Nederlandse vaartuigen worden beschouwd zich te bevinden binnen het gebied van het Koninkrijk der Nederlanden;
vaartuigen van een derde land worden beschouwd zich te bevinden binnen het gebied van de staat
a) waarin de eerste haven van bestemming is gelegen, indien zij van zee komen,
b) waarin de haven die zij het laatst hebben aangedaan is gelegen, indien zij naar zee varen,
c) waarin de haven van bestemming is gelegen, indien zij tussen een haven aan de Eemsmonding en een andere haven aan of bovenstrooms van de Eemsmonding varen.

2. De in lid 1 vervatte regeling geldt ook voor de zich aan boord bevindende personen en zaken.