Oprichting kredietunie

09 juli 2014 - (3158 keer gelezen)


Naar aanleiding van signalen van onze leden is BLN in de vorm van een stuurgroep bezig te bezien of en hoe we alternatieve financieringsbronnen zouden kunnen aanboren.


Al geruime tijd ontvangt BLN-Koninklijke Schuttevaer signalen van ondernemers over de lastige kredietverlening. Daarom zijn we met een stuurgroep bezig te bezien of en hoe we alternatieve financieringsbronnen zouden kunnen aanboren. De stuurgroep die bestaat uit een aantal BLN ondernemers, heeft inmiddels besloten dat een kredietunie een passende alternatieve financieringsstroom zou kunnen vormen.

Kredietunies werken voor-ondernemers-door-ondernemers en het zou de sector kunnen helpen om de doorstroming van schepen op gang te houden en om de continuïteit van solide bedrijven te borgen. De stuurgroep heeft besloten om de VKN (Verenigde Kredietunies Nederland) in zee te gaan voor de begeleiding van het traject.

Inmiddels krijgen we positievere signalen vanuit zowel de banken als de ondernemers. Er wordt mondjesmaat weer krediet verleend aan startende ondernemers die met een klein schip willen beginnen en vernieuwingen / investeringen worden weer makkelijker door banken gefinancierd. Of e.e.a. samenhangt met de dreigende oprichting van een kredietunie zullen we niet te weten komen. De verbeterde marktomstandigheden zijn hier in ieder geval een reden voor.
Reageren


Reacties (0)