Omzetcijfers CBS eerste kwartaal 2014

11 juli 2014 - (2969 keer gelezen)


Het CBS heeft omzetcijfers gepresenteerd over het eerste kwartaal 2014. Voor de transportsector geldt een lichte stijging van 1,5%, voor de binnenvaart 0,5%.


Het CBS heeft omzetcijfers gepresenteerd over het eerste kwartaal 2014. Voor de transportsector geldt een lichte stijging van 1,5%, voor de binnenvaart 0,5%.

Alle modaliteiten profiteren van de oplevende economische bedrijvigheid, maar overcapaciteit en sterke concurrentie blijven de sector achtervolgen. ABN AMRO stelt in een publicatie dat in de binnenvaart segmenten tankvaart en grote droge lading sprake blijft van zorgwekkende vooruitzichten. De overcapaciteit blijft de omzetten drukken en externe factoren zoals laag water of stremmingen zorgen incidenteel voor hogere vrachttarieven. Die zijn echter niet structureel aldus ABN AMRO.

ABN AMRO geeft een drietal oorzaken voor de overcapaciteit:

  • De aanwas van schepen over de afgelopen jaren
  • Nieuwe schepen worden intensiever geëxploiteerd dan oudere schepen
  • De lage verkoopbaarheid van schepen. Schepen die verkocht worden komen goedkoper terug in de markt waardoor een additioneel drukkend effect op de kostprijzen is ontstaan.

BLN onderschrijft de conclusies, die wat ons betreft niet bepaald nieuw zijn. We hebben wel een beetje moeite met de laatste zin uit de publicatie: Het oplossingsgerichte vermogen vanuit de sector zelf blijkt beperkt met name door dat de sector te versnipperd is.

Door steeds maar te blijven roepen dat de binnenvaart versnipperd is, lossen we niks op. Het doet ook geen recht aan de inspanningen die de branche levert om tot eenheid te komen middels het oplijnen van de branchevertegenwoordiging en het groeien van de coöperaties. Daarnaast zou het behoorlijk bijdragen aan oplossingen als instituten zoals ABN AMRO erkennen dat ze zelf een deel van het probleem zijn en daarmee dus ook van de oplossing.

Klik hier voor de publicatie
Reageren


Reacties (0)