Stand van zaken duurzaam en groen varen

11 juli 2014 - (2861 keer gelezen)


3 juli jl. heeft BLN-Koninklijke Schuttevaer overleg gevoerd met het ministerie van Infrastructuur & Milieu over de herziening van richtlijn 97/68/EG voor “niet voor de weg bestemde motoren (NRMM)”.


3 juli jl. heeft BLN-Koninklijke Schuttevaer overleg gevoerd met het ministerie van Infrastructuur & Milieu over de herziening van richtlijn 97/68/EG voor “niet voor de weg bestemde motoren (NRMM)”. Onze insteek in het overleg was dat de binnenvaarsector de voorgestelde aanscherping van de richtlijn kan ondersteunen mits wordt voldaan aan een aantal randvoorwaarden.

  • Er voldoende lead time voor nieuwe normen worden gegeven, alsmede gelegenheid tot uitfaseren van oudere type motoren;
  • Er qua hoogte en fasering wordt aangesloten bij bestaande normering, bij voorkeur Tier 4 van de EPA of bijv IMO 2 (later 3)
  • In de nieuwe norm ruimte wordt geboden voor andere concepten (gelijkwaardigheidsbeginsel) van aandrijving, energie-opwekking, voor- en naschakeltechnieken etc.;
  • Afstemming wordt gerealiseerd tussen Rijn- en EU-regime op dit onderwerp. (Discussies omtrent gelijkschakeling en harmonisatie van dit soort technische voorschriften van Rijn en EU lopen reeds, o.a. de vorming van een gezamenlijk comité van de CCR en de Europese Commissie t.b.v. het opstellen van eenduidige standaarden op het gebied van technische eisen aan schepen en beroepskwalificaties (CESTE).
  • Het Europese DG move voorstel zal via diverse diplomatieke wegen aangevochten moeten worden.
    Voor de binnenvaart CBRB/BLN en/of EBU/ESO zullen alle contacten in Nederlands en Europees parlement aangesproken moeten worden. Het CCR komt in ieder geval in het najaar met een boodschap dat het streven naar de nieuwe normeringen nobel is, maar dat de kosten hiervoor niet bekend zijn, waarbij men moet bedenken dat de IWT markt te klein is voor specifieke ontwikkelingen.
  • Voor de binnenvaart is het van belang om de eigen wensen al verder uit te werken zoals een invulling van een model van gelijkwaardigheidsprincipe, criteria voor het bepalen van een vaarprofiel in relatie tot emissies, waarmee een op maat oplossing per schip gevonden kan worden welke aan de normen voldoet maar waarmee toch de financiële gevolgen binnen de perken blijven.
  • Bepalen hoe en waar we de gelden voor regulering en ontwikkeling vandaan kunnen halen en hoe we die willen gaan gebruiken.

Naar aanleiding van het overleg wordt een voorstel opgesteld dat het Rijk via een BNC-fiche (beoordeling nieuwe commissievoorstellen) zal inbrengen in Brussel en de Tweede Kamer. In het kort gaat het voorstel in op mogelijkheden voor ‘andere combinaties’ dan uitsluitend voortstuwingsmotoren met nabehandelingstechnieken. Deze insteek is ingegeven door de voortschrijdende introductie van LNG in de binnenvaart en de recente ingebruikname van schepen met diesel-elektrische geschakelde vrachtwagenmotoren. Wij houden u op de hoogte over de gang van zaken hieromtrent.
Reageren


Reacties (0)