Stand van zaken ontgassing

11 juli 2014 - (2891 keer gelezen)


Met betrekking tot het dossier ontgassen wordt momenteel een twee sporen beleid bewandeld:


Met betrekking tot het dossier ontgassen wordt momenteel een twee sporen beleid bewandeld:

Nationaal: Ministerie van Infrastructuur &Milieu

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is in gesprek gegaan met de VNCI, VNPI en VOTOB om te bepalen welke route Nederland moet bewandelen in het kader van het dossier ‘ontgassen’. De conclusie luidt dat zaken in ieder geval centraal geregeld moeten worden omdat deze partijen geen regionaal afsprakenkader zullen onderteken. Daarom steekt het Ministerie nu in op een vrijwillige deelname door verladende en vervoerende branche verenigingen, het ministerie van Infrastructuur & Milieu en provincies aan een Green Deal overeenkomst. BLN-Koninklijke Schuttevaer is aanwezig geweest bij de bijeenkomsten om de invulling van Green Deal mede in te vullen en te toetsen. Vooralsnog gaan wij akkoord met de huidige inhoud van het ministerie, maar niet met het aanvullende voorstel van de verladende brancheverenigingen.

Internationaal: GRTS route

Op internationaal niveau is het proces ten aanzien van ontgassen al zodanig gevorderd dat er een memorandum is geschreven als leidraad voor verdere invoering naar wettelijke regelgeving. Een van de belangrijkste punten is het formuleren van welke wetgeving waarin een en ander wordt ondergebracht. Momenteel ligt er een CDNI verdrag aanpassing waar positief op wordt gereageerd. Verladers zetten echter wel in op een nieuw deel D. BLN-Koninklijke Schuttevaer is momenteel bezig het verdrag juridisch onder de loep te nemen en zoomt daarbij extra in op de passage over kosten verdeling.
Reageren


Reacties (0)