Onderzoek kredietunie Binnenvaart

20 augustus 2014 - (2884 keer gelezen)


BLN-Koninklijke Schuttevaer heeft als maatschappelijk betrokken brancheorganisatie het plan opgevat om in overleg met de landelijke Vereniging van Kredietunies de haalbaarheid en levensvatbaarheid van een kredietunie voor en door ondernemers in de binnenvaart te onderzoeken.


BLN-Koninklijke Schuttevaer heeft als maatschappelijk betrokken brancheorganisatie het plan opgevat om in overleg met de landelijke Vereniging van Kredietunies de haalbaarheid en levensvatbaarheid van een kredietunie voor en door ondernemers in de binnenvaart te onderzoeken.

Dit initiatief heeft economische en maatschappelijke motieven. Om inzicht te krijgen in de haalbaarheid van onze plannen willen wij via een korte enquête de bereidheid om te participeren inventariseren onder ondernemers en andere belanghebbende partijen in de sector. Klik hier voor de complete toelichting op de realisatie van een kredietunie voor de binnenvaart. Klik hier om deel te nemen aan het korte onderzoek.
Reageren


Reacties (1)

L.G. ten Haaf  |  30 augustus 2014 - 21:18 uur

Het initiatief vind ik de mooite waard omte onderzoeken,
eens met de stelling dat investeringenbeterkunnenworden gestuurdalsmensen uit de branche zelf hiefrvoor een oordeel moeten geven.