Aflopen overgangstermijn Scheepsafvalstoffenverdrag

14 oktober 2014 - (2851 keer gelezen)


De overgangstermijn van vijf jaren die voorzien is in artikel 5.02 van het Scheepsafvalstoffen verdrag loopt per 1 november 2014 af.


De overgangstermijn van vijf jaren die voorzien is in artikel 5.02 van het Scheepsafvalstoffen verdrag loopt per 1 november 2014 af. Na 1 november 2014 mag het spoelwater van bepaalde stoffen niet meer in de vaarweg worden geloosd, maar moet het op het riool worden afgegeven.

In dit document vindt u de stoffen waarvoor het schoonmaakregime verandert.

In zijn algemeenheid geldt dat de ontvanger of de ladingeigenaar verantwoordelijk is voor de afvoer en de eventuele kosten daarvan.

Meer informatie: http://www.cdni-iwt.org/nl/documents/
Reageren


Reacties (0)