Symposium 'van Groen naar Groener'

06 november 2014 - (2752 keer gelezen)


Afgelopen dinsdag 4 november vond het symposium ‘van Groen naar Groener’ plaats. De bijeenkomst was een gezamenlijk initiatief van de PTC, NPRC, ELV, Integraal Ondernemen Drechtsteden (IOD) en BLN-Koninklijke Schuttevaer.


Afgelopen dinsdag 4 november vond het symposium ‘van Groen naar Groener’ plaats. De bijeenkomst was een gezamenlijk initiatief van de PTC, NPRC, ELV, Integraal Ondernemen Drechtsteden (IOD) en BLN-Koninklijke Schuttevaer.

Onder de bezielende leiding van Roland Kortenhorst hebben 175 deelnemers (waaronder binnenvaartondernemers, beleidsmakers, bankiers, onderzoeksbureaus en kennisinstellingen) met elkaar gesproken over hoe de sector van groen naar groener kan groeien. Maar dan ook écht. Niet op basis van inputsturing, ofwel het voorschrijven van type motoren, maar op basis van output; een reële continue meting aan boord van uitstoot en verbruik.

De inzet is een kosteneffectieve vergroening van bestaande motoren. De technologieën om bestaande motoren te vergroenen zijn er natuurlijk al, o.a. additieven, resonantie-technieken, GTL-fuel, naschakeltechnieken en motorbehandelingen. De voordelen voor de diverse stakeholders zijn ook helder. De meetapparatuur is zo goed als klaar. Rest nog het juiste wettelijke kader.

BLN-Koninklijke Schuttevaer zet zich in om op Europees niveau het wettelijke kader aan te laten passen. Tevens zijn wij een platform om de verschillende meetinitiatieven met elkaar te verbinden.

Het zou zonde zijn als er op verschillende plekken verschillende data wordt verzameld. Want voor data geldt, numbers count! Met voldoende data kunnen we gefundeerd onze concurrentiepositie t.o.v. de andere modaliteiten versterken.

Kortom, BLN-Koninklijke Schuttevaer zet zich in voor vergroening, maar wel op eigen wijze.
Reageren


Reacties (2)

Wieger de Vries  |  10 november 2014 - 13:27 uur

Helaas kon ik de bijeenkomst niet bijwonen.

Hopelijk is er ook gesproken over het subsidiëren van de 0 metingen van oude motoren. Immers je wilt eerst weten waar je staat als ondernemer en wat vervolgens de best te nemen maatregel is voor de eigen motor om maximaal resultaat in emissie besparing te behalen.
Tot nu toe hebben de hoge tarieven voor een 0 meting mij weerhouden om te gaan investeren.
De eerste de beste CV monteur komt met een handheld meetunit om de CO2 waarde te meten en vervolgens af te stellen.
Kosten een €60 a € 80 . Ja een diesel emissie is complexer, weet ik, dus als die metingen niet goedkoper kunnen of mogen worden uitgevoerd, dan deze in de eerste plaats subsidiëren.
Met vr. Gr.

W.H. De Vries
ms-flora

BLN-Koninklijke Schuttevaer  |  11 november 2014 - 10:37 uur

Beste heer de Vries,

Dank voor uw reactie. Aan dit onderwerp is zeer zeker aandacht besteed.

BLN-Koninklijke Schuttevaer maakt zich hard voor een representatieve nulmeting.
Het is inderdaad pas mogelijk om doelstellingen te formuleren als je weet waar je staat.

We houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Jolanda Dietvorst