BLN-Koninklijke Schuttevaer aan de slag met zorgen leden ten aanzien van Mindest Lohn Gesetz

14 november 2014 - (2848 keer gelezen)


Er komen vragen binnen over de uitwerking van het Mindest Lohn Gesetz dat in Duitsland vanaf 1 januari 2015 van kracht wordt. We besteedden er in Nieuwsbrief 64 aandacht aan.


Er komen vragen binnen over de uitwerking van het Mindest Lohn Gesetz dat in Duitsland vanaf 1 januari 2015 van kracht wordt. We besteedden er in Nieuwsbrief 64 aandacht aan.

Inmiddels blijkt het lastig om gerichte informatie te krijgen. Met name de praktische uitwerking van de wet is nog niet duidelijk, maar de vrees bestaat dat er een grote administratieve last op de ondernemers afkomt.

De Duitse overheid is bezig met het maken van verordeningen die moeten leiden tot uitvoering van de wet. Beleidsmatige vragen zoals hoe zich dit alles verhoudt binnen het Europese recht, de politieke verhoudingen, de privacy e.d. behoeven snel antwoord. BLN-Koninklijke Schuttevaer IA voorzitter Martin van Dijk spreekt zijn politieke netwerk aan.

Omdat deze zaak branche overstijgend is (veel Nederlandse sectoren hebben Duitsland als grootste handelspartner), hebben wij de zorgen van onze leden bij MKB NL / VNO-NCW neergelegd. Ook is contact gelegd met de Deutsch Niederländische Handelskammer.

Zodra er meer duidelijkheid is, laten we dat direct weten.

Tot die tijd kan redelijkerwijs niet van ondernemers worden verwacht dat ze al stappen zetten om uitvoering aan de wet te geven.
Reageren


Reacties (0)