Het gaat niet goed met de ladingresten en losverklaring

14 november 2014 - (3095 keer gelezen)


We zitten nu een kleine twee weken na afloop van de overgangsbepalingen uit het Scheepsafvalstoffenverdrag (CDNI) en wij stellen vast dat er sprake is van grote verwarring en zo hier en daar herrie op de losplaats.


We zitten nu een kleine twee weken na afloop van de overgangsbepalingen uit het Scheepsafvalstoffenverdrag (CDNI) en wij stellen vast dat er sprake is van grote verwarring en zo hier en daar herrie op de losplaats. Van onze leden krijgen wij flink wat klachten.

Wat is er aan de hand?

Er zijn twee belangrijke veranderingen.

  1. Van een aantal ladingen moet het ruim i.p.v. bezemschoon nu vacuumschoon worden opgeleverd, en/of
  2. Het waswater van de ruimen mag niet meer op het oppervlaktewater geloosd worden maar wel op het riool.

De ontvanger is verplicht om die voorzieningen te treffen: vacuumschoon moet hij verzorgen en aansluiting op het riool ook. Heeft hij dat niet, is hij in gebreke en moet de vervoerder op zijn kosten naar een bedrijf dat dat wel kan doen. Zolang het schip niet op de juiste manier is opgeleverd, is het niet leeg en lopen lostijd en evt. overliggeld door.

Probleem is nu dat veel ontvangers de voorzieningen niet hebben ondanks dat zij zich daar vijf jaar op voor hebben kunnen bereiden. En vervolgens wordt in een aantal gevallen het probleem bij de vervoerder neergelegd; hij zit met een ruim of tank die niet volgens de regels is schoongemaakt, krijgt geen losverklaring en kan dus geen volgende reis doen.

Dat kan maar op een manier opgelost worden. Ontvangers en losbedrijven moeten hun wettelijke verplichtingen serieus nemen en de vereiste voorzieningen treffen.

Enkele weken geleden stuurden wij al een brief naar het ministerie om aandacht te vragen voor dit probleem. Samen met de EVO zullen we aandringen op snelle oplossingen. Die kunnen volgens ons alleen maar komen uit handhaving en boetes voor bedrijven die weigeren hun verantwoordelijkheid te nemen.

Onze leden roepen wij op de misstanden zoveel mogelijk te melden. Op die manier krijgen de toezichthouders ook een beeld van de nalatige bedrijven en kunnen handhaven. Dit zijn de meldadressen:

Klik hier voor het CDNI inclusief stoffenlijst en gebruik deze link voor de meertalige losverklaringen die u per 1 januari 2015 moet gebruiken.
Reageren


Reacties (2)

Hans vd Graaf / van de Graaf & Meeusen  |  15 november 2014 - 09:46 uur

Het is juist dat ontvangers, verladers en stuwadoors hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar het is te kort door de bocht door te stellen: Het is andermans probleem dus zoek het uit.
Welke oplossingen heeft de binnenvaart verzonnen die, tegen vergoeding, uitgevoerd kunnen wordenen, "geen"is het enig juiste antwoord en dat is een gemiste kans als je pretendeert een groene vervoerstak te zijn. Lozen op het riool maar ook dat riool komt ergens op uit en wat dan. Onze organisatie is reeds 4 jaar actief bezig met de gevolgen van het afvalstoffen verdrag en mogelijke oplossingen. Als wij met oplossingen aankomen bij overheidsinstanties haalt men de schouders op maar zijn gelijktijdig hoogst geinteresseerd hoe zij kunnen handhaven. En dan is uw advies om te gaan verbaliseren. Dat is niet tegen dovemansoren gezegd, vrees ik.
De vraag is alleen of je op die manier van (schadelijke) ladingresten afkomt.
Verladers, vervoerders, ontvangers en stuwadoors hebben een gezamelijk doel en dat is op verantwoorde wijze afvoeren van ladingresten en dan ook nog tegen de minst mogelijke kosten.
Elkander tegenwerken werkt averechts en dus kostenverhogend en dat is niet in ons belang en ook niet van onze partners in de vervoersketen.

C.de Vette  |  18 november 2014 - 16:49 uur

Hans, dit is komplete onzin, de binnenvaart heeft helemaal geen oplossingen te zoeken om dit tegen vergoeding te regelen.
Indeel B art. 7.07 staat dat verlader en ontvanger een andere verdeling van de verantwoordelijkheden kan overeenkomen, MAAR, zonder de vervoerder daar in te betrekken.
We moeten het schip zien als een trein, we zorgen zelf voor de locomotief en de ontvanger zorgt voor het reinigen van de wagons, in ons geval het middenschip, zo eenvoudig is het.
Het is een hele goede wet, als we ons niet laten afpersen door bevrachters en verladers om deze wet om zeep te helpen.
De verladers hebben 5 jaar de tijd gehad om zich aan deze wet te conformeren, het wordt langzaam tijd dat het ook zover komt.

Daarbij wil ik er betreffende het bericht nog wel even op wijzen dat de ontvanger in principe verplicht is bij de betreffende ladingen zelf het ruim uit te spuiten en het water af te zuigen.
In Dordrecht doet men dat bij het zeehavenbedrijf volgens de regels.
Begin dus aub niet zelf het water aan de wal te pompen, dit zal er namelijk toe leiden dat u later grote pompen zal moeten aanschaffen met een berg slangen, omdat het losbedrijf de tank dan ergens ver op het terrein zal zetten en het aan u zal overlaten op een of andere manier het afvalwater erheen te krijgen.
De wet is eenduidig, het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger of losser, nooit van de schipper.