Internationale binnenvaart ondervindt grote hinder van stakingen in België

24 november 2014 - (3342 keer gelezen)


BLN-Koninklijke Schuttevaer dringt aan op snel akkoord


De internationale binnenvaart dreigt grote hinder te ondervinden van de stakingen in België. Maandag kondigden vier provincies stakingen af uit protest tegen bezuinigingen die de nieuwe regering wil doorvoeren. Inmiddels blokkeren stakingsposten en blokkades van de vakbonden een aantal toegangswegen naar de Antwerpse haven. De actievoerders zijn voornemens met deze ingrepen de hele Antwerpse haven stil te leggen. Het scheepvaartverkeer in Antwerpen, Gent en Zeebrugge ligt sinds gisterenmiddag al stil als gevolg van de staking van de zee- en kustloodsen. De Nederlandse binnenvaartbrancheorganisatie BLN-Koninklijke Schuttevaer dringt er bij de betrokken partijen op aan om spoedig tot een overeenkomst te komen, zodat de werkzaamheden weer hervat kunnen worden en de economische schade beperkt zal blijven.


Impact

De haven van Antwerpen is de grootste zeehaven in België en de tweede haven in Europa, na Rotterdam. In 2013 had de haven van Antwerpen een overslag van ruim 190 miljoen ton. 94,3 miljoen ton goederen gaat via Antwerpen per binnenvaart. Het gaat om meer dan 48.000 binnenschepen per jaar, meer dan 132 schepen per dag. De effecten van de staking zijn lastig te voorspellen. Het is op dit moment onduidelijk hoeveel binnenvaartschepen niet kunnen laden of lossen. Maar gegeven de aantallen is de inschatting dat de economische schade niet gering zal zijn. BLN-Koninklijke Schuttevaer dringt aan op een spoedig akkoord. Door de economische crisis staan de rendementen bij veel binnenvaartondernemers zwaar onder druk en een actie als deze komt dan extra hard aan. De branchevereniging is bovendien van mening dat de haven en meer algemeen de werkvloer niet het podium is om dit soort conflicten uit te vechten. Het debat over het regeringsbeleid moet in het parlement worden gevoerd.


Huidige situatie

Volgens het Vlaams Verkeerscentrum is op de Antwerpse rechteroever de Scheldelaan afgesloten aan het complex van Lillo richting Zandvliet en aan de Noordlandbrug. Op de linkeroever is er volgens het Verkeerscentrum sprake van een blokkade in de Canadastraat, ter hoogte van het complex Waaslandhaven-Oost. De blokkades hebben alvast gevolgen voor de bereikbaarheid van bedrijven. Zo zijn de toegangswegen tot de site van BASF Antwerpen geblokkeerd in beide richtingen.
Reageren


Reacties (0)