BLN-Koninklijke Schuttevaer zorgt voor betere inbedding binnenvaart in Green Award

25 november 2014 - (2873 keer gelezen)


Onze beleidsadviseur Erwin Tijssen is tijdens de laatste bijeenkomst van Green Award formeel voorgedragen als nieuw lid voor deze Board van wereldwijde deelnemers.


Op dinsdag 18 november vond een Green Award bijeenkomst plaats voor de Board of Experts. Onze beleidsadviseur Erwin Tijssen is op deze bijeenkomst formeel voorgedragen als nieuw lid voor deze Board van wereldwijde deelnemers.

En er vinden meer belangrijke ontwikkelingen voor de binnenvaart plaats. De Board of Experts wordt namelijk nog verder uitgebreid met leden die kennis hebben van de binnenvaart. Daarnaast worden de gecombineerde bijeenkomsten (waarin de zeevaart momenteel het meest prominent vertegenwoordigd is) gesplitst in twee groepen; zeevaart en binnenvaart. BLN-Koninklijke Schuttevaer heeft namens haar leden de afgelopen periode intensief contact gehad met Green Award na klachten over de invoering van de veiligheidseisen. Dit heeft geleid tot de volgende positieve ontwikkelingen.

  • Leden van BLN-Koninklijke Schuttevaer worden vertegenwoordigd door de eigen beleidsadviseur.
  • Directeur Green Award Jan Fransen heeft de laatste maanden veel bezoeken gebracht aan kleine schepen.
  • Jan Fransen was zo positief over de bezoeken, dat we gaan onderzoeken of het feit bezitten van een ouder (schoon en zuinig schip) kan leiden tot een aantal beoordelingspunten.
  • Voor de motoren wordt niet gekeken naar het plaatje van type (CCR2) maar wordt op basis van werkelijke te bewijzen uitstoot beoordeeld.
  • BLN-Koninklijke Schuttevaer kan voor haar leden onderzoeken of een korting op certificering mogelijk is bij een bepaalde afname (lees deelname).
  • Het gestarte programma platform zero incidents (leren en onderzoeken van incidenten) in de tankvaart en later deze maand in de ledengroep > 86 m. zou na verloop van tijd, een onderdeel van de Green Award kunnen worden.

Ambities

Deelname aan de Green Award gebeurt op vrijwillige basis en naar aanleiding van de wens om mee te werken bovenop wettelijke regelingen die vanuit de ondernemer zelf komen. Dat hiermee kortingen op havengelden of bij banken en verzekeringen kunnen worden verkregen is plezierig, maar vaak niet kosten- en inspanning dekkend. Dit mag en kan ook niet de insteek zijn voor deelname. Meer geld verdienen op basis van hogere ladingtarieven zal ook niet vaak het geval zijn. Maar het is wel mogelijk om vaker gevraagd worden om voor grote verladers te varen als zij de uitgangspunten van de stichting ook gaan omarmen. Bovendien draagt deelnemen aan Green Award bij aan een beter imago voor de binnenvaart en aan de continuïteit van de binnenvaart als te kiezen modaliteit.
Reageren


Reacties (0)