Uitkomsten onderzoek VNG naar koppeling huisvuil binnenvaart met huisvuil gemeentes

05 januari 2015 - (2983 keer gelezen)


BLN-Koninklijke Schuttevaer heeft gesprekken gevoerd met de Vereniging van Nederlandse Gemeentes (VNG) om te kijken of het mogelijk is een koppeling te maken met de ophaal van huisvuil bij gemeentes.


BLN-Koninklijke Schuttevaer heeft gesprekken gevoerd met de Vereniging van Nederlandse Gemeentes (VNG) om te kijken of het mogelijk is een koppeling te maken met de ophaal van huisvuil bij gemeentes. Naar aanleiding van ons verzoek heeft VNG met een aantal betrokkenen gesproken en gekeken wat de mogelijkheden hebben om op deze optie in te spelen.

Naar aanleiding van dit proces komt VNG tot de volgende conclusies:

  • Gemeenten zijn wettelijk verplicht om voor de inzameling van bedrijfsafvalstoffen ten minste een kostendekkend tarief in rekening te brengen;
  • De tarieven voor de inzameling van scheepsafval die door RWS/SAB in rekening worden gebracht liggen op een vergelijkbaar niveau als de gemiddelde gemeentelijke afvalstoffenheffing;
  • Een eventueel gemeentelijk inzamelsysteem voor scheepsafval zal waarschijnlijk sterk lijken op dat van RWS/SAB, maar dan zonder centrale toegang;
  • Het is daardoor onwaarschijnlijk dat gemeenten de inzameling van scheepsafvalstoffen structureel tegen significant lagere kunnen uitvoeren dan het systeem van RWS/SAB.
  • De wetgeving ontwikkelt zich bovendien in een richting die het voor gemeenten in toenemende mate onaantrekkelijk maakt om bovenwettelijke taken uit te voeren, waardoor gemeenten deze activiteiten in toenemende mate afstoten.

Op basis van deze uitkomsten concludeert VNG dat gemeenten op dit moment geen reëel alternatief kunnen bieden voor het abonnementensysteem van RWS/SAB voor de inzameling van scheepsafvalstoffen van de binnenvaart.

Omdat het begrijpelijk is dat varende ondernemers hierdoor het gevoel krijgen dat ze voor het huishoudelijk afval wat aan boord wordt geproduceerd dubbel betalen: via de gemeentelijke afvalstoffenheffing in de gemeente waar ze zijn ingeschreven en via het abonnementensysteem van RWS/SAB, onderzoeken we momenteel de mogelijkheden voor een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de afvalstoffenheffing aan te vragen in de gemeente waar men is ingeschreven. Klik hier voor het complete rapport.
Reageren


Reacties (3)

Ger Veuger  |  09 januari 2015 - 21:17 uur

Hallo Hallo. Het is een denkfout om van ons huisvuil bedrijfsafval te maken . Nu maakt u de zelfde fout als onze minister. Hoe komt dat toch?? De discussie over het afvalstoffen verdrag gaat over de afgifte van huisvuil en dat moet u inbrengen bij de VNG en niet bedrijfsafval dat moet anders worden opgelost conform het CDNI verdrag. Ger Veuger.

Piet Shapers  |  29 januari 2015 - 12:08 uur

Zit ik net de Binnenvaartkrant te lezen en zie Dat VIBIA-bestuur een brief heeft gestuurd naar de binnenvaart bonden met de vraag om samen op te trekken inzake het huisvuil beleid .
Op zich is dat een goede zaak dat er toch om samenwerking gevraagd word.
Ik weet enkel niet of de grootste binnenvaart branche vereniging daarbij hoort.
Het zou prettiger zijn als Vibia zich gewoon zou aansluiten en hun kennis beschikbaar stelde voor het algemeen belang!!
Want het idee van Crowfunding is wel leuk maar daarmee heb je op langere termijn meestal geen garantie dat je het uurloon van de Hr Hòrchner kan blijven betalen.
Mvg
Piet Schapers

Sjouk Snip  |  05 juni 2015 - 14:10 uur

Nog even een reactie over de kwestie huisvuil.Ik werk oa op de zeesluizen te Delfzijl.Sinds enige tijd onder het beheer van RijksWaterstaat.Hier stonden altijd 3 vuilcontainers.. Deze zijn echter verwijderd en waar de schipper nu met z.n huisvuil naar toe moet is een raadsel.Ook komt hier toch ook nog weleens een coaster door de sluis. Als deze mensen van zee komen en hun vuil hebben opgespaard en niet in zee hebben gegooid kunnen ze vervolgens het afval hier niet kwijt.als reden wordt opgegeven dat er vanuit de scheepvaart geen behoefte is aan vuilcontainers op de sluis te Delfzijl.In de praktijk horen we echter de schipper hier wel over mopperen. Kan ver. schuttevaer hier eens na informeren .En laten ook de schippers zich laten horen, misschien helpt dat. Met vr groet.