Laatste nieuws herregistratie diervoederbedrijven

30 januari 2015 - (4163 keer gelezen)


Op verzoek van BLN heeft de NVWA ingestemd met het voorstel om de gratis herregistratie periode van 1 februari te verlengen tot 1 maart


Op verzoek van BLN heeft de NVWA ingestemd met het voorstel om de gratis herregistratie periode van 1 februari te verlengen tot 1 maart. Dit om iedereen in de gelegenheid te stellen om eerst de aanvraag van eHerkenning, wat nogal wat tijd vergt, zonder stress te kunnen afronden.

Extra informatie na vragen van verschillende leden

De herregistratie is in principe éénmalig. Het is alleen wel zo dat bedrijven wettelijk verplicht zijn de bevoegde autoriteit van actuele informatie omtrent hun bedrijfsactiviteiten te voorzien. Dus bijvoorbeeld zaken als een naamswijziging, uitbreiding van de activiteiten of bedrijfsbeëindiging moeten worden doorgegeven.

Het verlopen van een GMP+-certificaat is niet van invloed op de wettelijke registratie.
Reageren


Reacties (4)

sakko  |  04 februari 2015 - 10:50 uur

Vraagje wat doet die connectis precies voor de binnenvaart
krijg nu de machtiging en vraag om paspoort is dit allemaal safe

Erwin Tijssen  |  04 februari 2015 - 11:29 uur

Goede morgen Sakko,
Bij connectis en ook bij andere aanbieders moet men na de aanvraag van de eHerkenning nog gegevens opsturen om het proces van uw beveilgde handtekening af te ronden.
Ik heb begreppen dat men om een kopie van de ID of paspoort vraagt en ook om een KvK formulier (niet ouder dan 6 maanden)
Hierna ontvongt men de gegevens om met eHerkenning te werken en kan men met via de NVWA site ook het herregistratieformulier invullen.

A.Snijders  |  12 maart 2015 - 12:36 uur

Ik ben A.Snijders van het m/s. Theresia binnenvaartschip 501 ton
Ik vervoer regelmatig veevoer in Nederland en Belgie.
Ik vernam laatst dat ik een uniek nummer moest aanvragen om
deze lading te vervoeren in de toekomst.
M.vr.Gr.
arie snijders

  1. 1
  2. 2