Koninklijke Schuttevaer neemt deel aan waterschapsverkiezingen

18 maart 2015 - (2710 keer gelezen)


Op 18 maart kunnen we naar de stembus voor de Waterschapsverkiezingen. In Noord Holland in het waterschap het Hollands Noorderkwartier neemt "Koninklijke Schuttevaer" deel aan de verkiezingen.


18 maart niet alleen verkiezingen voor Provinciale Staten maar ook Waterschapsverkiezingen!

Op 18 maart kunnen we naar de stembus, niet alleen voor de verkiezingen van de Provinciale Staten maar ook voor de Waterschapsverkiezingen. Nu is het zo dat de Provinciale Staten al een dalende tendens kennen bij de opkomst; bij de verkiezing voor de Waterschappen is die opkomst nog lager. Toch is het van belang dat u uw stem niet verloren laat gaan. Waterschappen krijgen een steeds belangrijkere functie in het waterbeheer en zijn in een aantal gevallen zelfs vaarwegbeheerder.
In Noord Holland kent het waterschap het Hollands Noorderkwartier een partij genaamd "Koninklijke Schuttevaer"; bestuurslid van afdeling Noord Holland van BLN-Koninklijke Schuttevaer, Ronald van Schoorl, is tevens lijsttrekker van deze partij.
Omdat waterschappen al van oudsher het waterbeheer (aan- en afvoer van water) uitvoeren, is in de nieuwe Waterwet opgenomen, dat de waterschappen ook zo mogelijk het vaarwegbeheer voor die wateren er bij krijgen. Dat gaat dan met name om regionale en lokale vaarwegen. De gedachte daarbij is, dat door integraal beheer van de verschillende taken een efficiëntere taakuitoefening kan plaatsvinden en dat dit dus tot een kostenreductie leidt. Op zich valt hier veel voor te zeggen, maar in de praktijk blijken waterschappen weinig affiniteit te hebben met scheepvaart, watersport en vaarwegen. Het is voor de waterschappen geen kerntaak. Als functionele overheid voor het waterbeheer doen zij de vaarwegtaak “er bij” en vaak ook alleen voor zover zij de kosten vergoed krijgen van de algemene overheid.

Daarom is het voor alle vaarweggebruikers van groot belang, dat er bij waterschappen meer bestuurlijke aandacht komt voor het vaarwegbeheer. Op 18 maart 2015 zijn er waterschapsverkiezingen.

Behalve Ronald van Schoorl is ook Martin van Dijk, bestuurslid bij BLN-Koninklijke Schuttevaer, voorzitter van Internationale Afdeling, ook kandidaat voor de VVD in het Watersschap Hollandse Delta. Hij staat op plaats drie dus ook hij maakt een goede kans als u uw stem niet verloren laat gaan. Zo ziet u maar, op deze wijze komen de waterschapsverkiezingen bij u toch wat dichter bij uw belangen.

Download hier het partijprogramma.
Reageren


Reacties (0)