Hogeschool Inholland ontwikkelt samen met BLN-Koninklijke Schuttevaer leergang ‘Nautisch Ondernemen’

13 maart 2015 - (3864 keer gelezen)


Maandag 16 maart geven Hogeschool Inholland en BLN-Koninklijke Schuttevaer een presentatie over het conceptcurriculum van de Leergang ‘Nautisch Ondernemen’.


Maandag 16 maart geven Hogeschool Inholland en BLN-Koninklijke Schuttevaer een presentatie over het conceptcurriculum van de Leergang ‘Nautisch Ondernemen’. Dit concept is door Inholland Academy, in samenwerking met BLN-Koninklijke Schuttevaer ontwikkeld en bestaat uit een 10-tal modules die gedeeltelijk, afzonderlijk of in volledige samenhang kunnen worden gevolgd en leiden tot een gecertificeerd diploma of één of meer gecertificeerde modules. Omdat het nog slechts een conceptcurriculum betreft, wordt tijdens de bijeenkomst gediscussieerd over de voorgestelde inhoud, de certificering, studietijd en studieduur, doelgroep, enzovoort. Aan het einde van de bijeenkomst tekenen de directie van BLN-Koninklijke Schuttevaer en Inholland Academy een intentieverklaring.

BLN-Koninklijke Schuttevaer ondersteunt dit lesprogramma, omdat dit van toegevoegde waarde is voor de binnenvaart. Daarnaast levert het een belangrijke bijdrage aan een van de speerpunten van BLN-Koninklijke Schuttevaer; life long learning

Meer informatie peterbrandt@bln.nl
Reageren


Reacties (0)