Recreatievaartseizoen van start

17 maart 2015 - (2734 keer gelezen)


Binnenkort gaat het recreatievaartseizoen weer van start.


Let op: wijzigingen bediening sluizen en bruggen

Op 1 april start het recreatieseizoen en gaan veel recreanten weer met hun boot het water op. Dan is het goed om te weten dat voor een aantal bruggen en sluizen in Nederland sinds 1 januari 2015 andere bedieningstijden of –wijzen gelden. Bereid uw reis dus goed voor!

Op aanvraag of minder open
De bediening van een aantal bruggen en sluizen is op verschillende manieren aangepast/versoberd:
• Gewijzigde bedieningstijden: op bepaalde tijden is er geen bediening meer.
• Minder sluismeesters op een bedieningscentrale, waardoor er op bepaalde tijden minder bediening is.
• Geen vaste sluismeester meer, de bediening gebeurt op aanvraag.

Voor de scheepvaart betekenen de aanpassingen dat de kans op wachttijden iets groter is.

Versobering
De wijzigingen in de bediening van deze bruggen en sluizen zijn het gevolg van een taakstelling uit het regeerakkoord die Rijkswaterstaat moet uitvoeren. Om de effecten voor de recreatievaart en beroepsvaart te beperken, is samen met bedrijven in scheepvaartsector en regionale overheden gekeken naar de minst ingrijpende oplossingen per sluis of brug.

Bereid uw reis voor
Rijkswaterstaat raadt schippers aan de reis goed voor te bereiden. Op www.rws.nl/versoberingbediening staat bij welke sluizen en bruggen er veranderingen in de bediening plaatsvinden. Hier leest u ook wat u moet doen om een doorvaart aan te vragen bij sluizen en bruggen zonder vaste bedientijden. Op www.vaarweginformatie.nl vindt u de actuele bedieningstijden van alle bruggen en sluizen in Nederland en actuele informatie over bijvoorbeeld stremmingen.
lees hier de factsheet
Reageren


Reacties (0)