Update Green Award

10 april 2015 - (3690 keer gelezen)


BLN-Koninklijke Schuttevaer heeft aangedrongen op een aparte sessie met uitsluitend binnenvaartvertegenwoordigers van de Green Award.


Deze week heeft Erwin Tijssen namens BLN-Koninklijke Schuttevaer deelgenomen aan een bijeenkomst van het bestuur van experts van de stichting Green Award. Tijdens deze bijeenkomst heeft Erwin aangedrongen op een aparte sessie met uitsluitend binnenvaartvertegenwoordigers van de Green Award. Deze behoefte komt voor uit de vragen van onze leden over de inhoud en het eisenpakket van Green Award. De vragen hebben betrekking op:

  1. Hoe gaan we om met vragen die niet relevant zijn voor de binnenvaart of voor een deel van de binnenvaart?
  2. Welke invloed heeft bovenstaande op de te behalen punten?
  3. Hoe moet men sommige onderdelen aanbieden en waar moet de inhoud aan voldoen (bijvoorbeeld het maken van een milieuplan)

Deze extra sessie zal gepland worden in de tweede week van juni en daarbij zullen de leden van de Green Award vanuit de binnenvaart, de directeur van Green Award en een aantal varende leden van BLN-Koninklijke Schuttevaer aanwezig zijn. Tijdens de bijeenkomst wordt de complete checklist doorgenomen en zal per punt een (extra) uitleg volgen of een invulling hoe men aan een vraag kan voldoen (bijvoorbeeld een invulblad om een milieuplan te maken).

Nieuw onderdeel in hoofdstuk 30
Na inspanning van BLN-Koninklijke Schuttevaer is voor de binnenvaart een nieuw onderdeel toegevoegd aan hoofdstuk 30; brandstofbesparing. Bij vraag B wordt gevraagd: neemt een schip deel aan een ‘Lean and Green programma’? Dit soort programma’s worden aan landzijde vaak ingevoerd door grotere bedrijven, maar is voor de binnenvaart niet toepasbaar. Er is nu een voorstel aangenomen waarbij vraag 30b voor de binnenvaart nu een “of” vraag wordt. Indien men in de binnenvaart aantoonbaar gebruik maakt van een CO2 besparend programma (zoals ECONAUT van EICB) kan men 5 punten verdienen. Indien de gegevens vanuit deze programma’s geverifieerd geregistreerd worden kunnen nog eens 10 punten extra verdiend worden. Deze 15 punten zijn dan analoog aan de 115 punten van het Lean and Green programma.
Reageren


Reacties (0)